Konferencja inaugurująca Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 odbyła się 22 marca w litewskich Druskiennikach.

Spotkanie było okazją do przedstawienia założeń nowego programu na lata 2014-2020, a także doświadczeń i osiągnięć jego poprzedniej edycji. - Program na lata 2014-2020 daje nowe możliwości realizacji wspólnych polsko-litewskich przedsięwzięć. W poprzedniej edycji beneficjentom z Warmii i Mazur udało się pozyskać ponad 14 mln euro wsparcia. Duża część tych środków przeznaczona była na inwestycje, które wspierały m.in. zrównoważony rozwój obszaru przygranicznego, w tym infrastrukturę, ale także wiele projektów wzmacniających kapitał ludzki i współpracę mieszkańców po obu stronach granicy. Liczę na to, że w obecnej perspektywie beneficjenci z naszego województwa podtrzymają swoje zainteresowanie rozwojem współpracy transgranicznej ze wsparciem środków Programu Litwa-Polska – mówi marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

W wydarzeniu wzięło udział prawie 200 osób – przedstawiciele Komisji Europejskiej, polskich i litewskich władz centralnych, regionalnych i lokalnych, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Ważną częścią konferencji było forum partnerstwa, podczas którego uczestnicy – przyszli wnioskodawcy i beneficjenci – mieli okazję poznać szczegóły dotyczące poszczególnych osi priorytetowych programu, uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące realizacji projektów oraz przede wszystkim przedstawić potencjalnym partnerom propozycje przedsięwzięć i nawiązać kontakty ważne dla przyszłej współpracy.

Podczas konferencji ogłoszono także pierwszy nabór projektów, który potrwa do 9 czerwca 2016 roku. Dofinansowanie będzie można uzyskać na przedsięwzięcia wspierające wykorzystanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego na rzecz turystyki, projekty wzmacniające przedsiębiorczość i ograniczające bezrobocie, a także inicjatywy na rzecz włączenia społecznego i współpracy transgranicznej instytucji publicznych.

Program wspiera realizację wspólnych przedsięwzięć transgranicznych, co oznacza, że każdy projekt musi być wdrażany przez co najmniej 2 beneficjentów, reprezentujących oba kraje. Budżet programu wynosi ponad 60 mln euro, a obszar kwalifikowany obejmuje w Polsce podregiony: ełcki, suwalski, białostocki oraz na Litwie okręgi: olicki, kowieński, mariampolski, tauroski, wileński (z wyłączeniem Wilna).

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w Departamencie Polityki Regionalnej, działa Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Litwa-Polska (RPK). Dane kntaktowe RPK znajdują się TUTAJ.

Program konferencji.

Prezentacje.

Pełna galeria z wydarzenia znajduje się TUTAJ.