Do 20 marca trwa nabór kandydatów na 3 wolne stanowiska pracy w Biurze Współpracy Terytorialnej Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Poszukiwane są osoby zainteresowane rozwojem regionalnym, szczególnie współpracą terytorialną w ramach inicjatyw Interreg i EIS, władające językiem angielskim. Do zadań nowych pracowników (w zależności od stanowiska) należeć będzie m.in. promocja i udzielanie informacji o Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020, realizacja zadań związanych z uczestnictwem województwa warmińsko-mazurskiego w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, ale również prowadzenie spraw w zakresie Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 i kształtowania polityki transportowej województwa.  

Sprawdź szczegółowe informacje o naborze i wymogi do kandydatków na stronach: