W dniach 25-27 października br. w Białymstoku odbyło się IV posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Litwa-Polska 2014-2020. Komitet, w którego skład wchodzą również przedstawiciele województwa warmińsko-mazurskiego rekomendowali do dofinansowania 38 projektów, wśród których znalazło się 13 przedsięwzięć z beneficjentami z województwa warmińsko-mazurskiego (w siedmiu z nich występują oni w roli beneficjenta wiodącego, a w pozostałych sześciu, jako zwykli partnerzy).

Łącznie beneficjenci z subregionu ełckiego, jedynego obszaru w województwie objętego zasięgiem Programu, w 13 zatwierdzonych projektach otrzymają dofinansowanie o łącznej wartości 266 416,81 euro.

Lista dofinansowanych projektów z województwa warmińsko-mazurskiego :

 1. Projekt nr LT-PL-2S-126 „Szlak turystyczno-krajoznawczy kluczem do wymiany doświadczeń transgranicznych”.

Beneficjent Wiodący - Gmina Orzysz

Partner Projektu - Rejon Orański

 1. Projekt nr LT-PL-2S-128 „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze motorem rozwoju turystyki aktywnej w rejonie Piskim i Alytusie”.

Beneficjent Wiodący -  Powiat Piski

Partner Projektu - Rejon Alytus

 1. Projekt nr LT-PL-2S-165 „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski”.

Beneficjent Wiodący - Centrum Informacji Turystycznej w Alytus

Partner Projektu - Miasto Ełk

 1. Projekt nr LT-PL-2S-150 „Sąsiedzkie wymiany doświadczeń i umiejętności zawodowych”.

Beneficjent Wiodący – Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych Powiatu Giżyckiego

Partner Projektu - Alytuskie Centrum Kształcenia Zawodowego

 1. Projekt nr LT-PL-2S-116 „Nie zapomnij mnie”.

Beneficjent Wiodący - Centrum Rehabilitacji i Sportu Alytus

Partner Projektu - Gmina Orzysz

 1. Projekt nr LT-PL-2S-119 „Współpraca na rzecz włączenia społecznego „Obejmij muzykę”.

Beneficjent Wiodący - Centrum Kultury i Komunikacji w Alytusie

Partner Projektu - Ełckie Centrum Kultury

 1. Projekt nr LT-PL-2S-123 „Zdrowe sąsiedztwo”.

Beneficjent Wiodący - Gmina Ełk

Partner Projektu - Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Trokach

 1. Projekt nr LT-PL-2S-125 „Aktywne i zdrowe transgraniczne społeczeństwo”.

Beneficjent Wiodący - Centrum Sportu w Oranach,

Partner Projektu - Gmina Orzysz

 1. Projekt nr LT-PL-2S-130 „Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem w miastach Alytus i Giżycko”.

Beneficjent Wiodący - Szkoła dla dorosłych i młodzieży w Alytusie

Partner Projektu - Gmina Giżycko

 1. Projekt nr LT-PL-2S-145 „Otwarte okno na świat dla dzieci Ełku i Alytusa”.

Beneficjent Wiodący - Miasto Ełk

Partner Projektu - Miejskie Centrum Usług Społecznych w Alytusie

 1. Projekt nr LT-PL-2S-146 „Nowocześni seniorzy – współpraca na rzecz aktywnej dojrzałości”.

Beneficjent Wiodący - Ełckie Centrum Kultury

Partner Projektu - Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Seniorów w Kownie

 1. Projekt nr LT-PL-2S-109 „Zarządzanie procesami w gminach transgranicznych”.

 Beneficjent Wiodący - Miasto Alytus

Partner Projektu - Powiat Pisz

 1. Projekt nr LT-PL-2S-149 „Oswoić autyzm”.

Beneficjent Wiodący - Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku,

Partner Projektu - Alytuskie Centrum Pomocy-Pedagogiczno-Psychologicznej

Nabór na wybrane projekty odbył się między 20.03.br., a 22.05.br., a maksymalna wartość jednego projektu mogła wynieść do 50 000 euro.  Kolejny nabór wniosków w Programie zaplanowano na drugi kwartał 2018 r., będzie to nabór na projekty regularne.

Wsparcia potencjalnym beneficjentom Programu w województwie warmińsko-mazurskim udziela Regionalny Punkt Kontaktowy działający w strukturach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, kontakt: 89 521 93 23, 89 521 93 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.