Ważna informacja dla polskich beneficjentów odnośnie zasad zamówień publicznych - 28 lipca wchodzi w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych została w dniu 13 lipca 2016 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw i wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia tj. 28 lipca 2016 r. (z wyjątkiem przepisów określonych w art. 22 pkt 1-3 tej ustawy). W związku z tym, od dnia 28 lipca beneficjenci będą zobligowani do stosowania znowelizowanych przepisów. Więcej informacji znajduje się na stronie Programu Litwa-Polska (link do artykułu), a z tekstem nowelizacji można zapoznać się tutaj.

Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska zakończył się w dniu 9 czerwca 2016 roku. Beneficjenci złożyli we Wspólnym Sekretariacie w Wilnie 108 aplikacji.

Całkowita wartość złożonych wniosków wynosi 82,7 mln euro, z czego wnioskowana kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) to 69,6 mln euro. Całkowita dostępna kwota z EFRR przeznaczona na dofinansowanie projektów z Programu w latach 2014-2020 wynosi prawie 50 mln euro, zatem wnioskowana wartość dofinansowania przekracza dostępna alokację. Najpopularniejszym celem szczegółowym Programu był cel 3.1. „Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej”, w ramach którego złożono 40 wniosków o wsparcie z EFRR na kwotę 26,9 mln euro. Średni budżet aplikujących projektów wyniósł 770 000 euro.

Wśród 108 złożonych aplikacji, w 60 beneficjentem wiodącym jest instytucja z Litwy, natomiast w 48 – z Polski. Beneficjenci z województwa warmińsko-mazurskiego pełnią rolę beneficjenta wiodącego w 17 projektach (16% wszystkich złożonych aplikacji). Wynik ten plasuje nasz region na 3 miejscu pod względem liczby beneficjentów wiodących, za województwem podlaskim (31 projektów – 29% wszystkich złożonych aplikacji) oraz litewskim obwodem olickim (19 projektów – 17% wszystkich złożonych aplikacji). Beneficjenci wiodący z obwodu kowieńskiego i mariampolskiego złożyli po 15 projektów, natomiast z obwodów wileńskiego i turoskiego odpowiednio 6 i 5 aplikacji. Przy czym należy wziąć pod uwagę, że w województwie warmińsko-mazurskim obszar wsparcia Programu obejmuje jedynie subregion ełcki.

Ze względu na dużą ilość złożonych wniosków, proces ich oceny i wyboru może zająć nawet kilka miesięcy. Ostateczną decyzję o dofinansowaniu poszczególnych projektów podejmie Wspólny Komitet Monitorujący Programu, którego posiedzenie zaplanowano na początek października br.

Bieżące wiadomości na temat Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska są zamieszczane na oficjalnej stronie internetowej Programu www.lietuva-polska.eu oraz na regionalnym portalu programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie warmińsko-mazurskim www.ewt.warmia.mazury.pl.

We wniosku o dofinansowanie Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020, funkcja raportu o błędach w części dotyczącej informacji o beneficjencie wiodącym, nie działa poprawnie.

Pragniemy powiadomić wszystkich potencjalnych beneficjentów używających raportu o błędach we Wniosku (Checkpoint Report), iż punkt sprawdzający informacje o Beneficjencie Wiodącym (Check 2) nie działa poprawnie. Prosimy o ignorowanie wspomnianego punktu sprawdzającego i wydruk wniosku pomimo pokazywanego błędu. Prosimy także pamiętać, iż pozytywny wynik sprawdzenia wniosku nie oznacza, iż jest on wypełniony poprawnie w całości, a właściwa ocena wniosku zostanie przeprowadzona przez Wspólny Sekretariat Programu na podstawie ostatecznej, podpisanej wersji papierowej.

Odnośnik do informacji na stronie internetowej Programu znajduje się TUTAJ.

Wspólny Sekretariat (WS) i Regionalne Punkty Kontaktowe (RPK) Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska zapraszają na indywidualne konsultacje dla potencjalnych beneficjentów podczas pierwszego otwartego naboru wniosków o dofinansowanie.

Konsultacje będą prowadzone w siedzibach WS i RPK, jak również na obszarze wsparcia Programu. Czas przewidziany na konsultacje (na 1 aplikację projektową) to maksymalnie jedna godzina. Konsultacje mają na celu wsparcie potencjalnych beneficjentów podczas opracowywania wspólnego wniosku, a nie uzyskanie ogólnych informacji o naborze czy Programie. WS i RPK nie mogą dokonywać wstępnej oceny wniosku, a tym samym konsultować ogólnej kwalifikowalności działań projektu. Rejestracja na konsultacje jest obowiązkowa!

Zasady rejestracji:

  1. Wskazanie preferowanej daty i godziny (np. 17 maja, godz. 10:00). Należy pamiętać, że jest to tylko propozycja, ponieważ wskazany termin może być już zarezerwowany przez innego beneficjenta. Pracownicy RPK lub WS skontaktują się z Państwem w sprawie potwierdzenia terminu po zakończeniu rejestracji.
  2. Wskazanie osoby do kontaktu (imię i nazwisko), organizacji oraz danych kontaktowych (telefon i e-mail).
  3. Wskazanie liczby osób, które będą uczestniczyły w konsultacjach.
  4. Krótki opis zagadnień, które będą przedmiotem konsultacji.

Harmonogram konsultacji w województwie warmińsko-mazurskim:

  • 17 maja – Ełk, Biuro Regionalne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Ełku, ul. Kajki 10,
  • 19, 24 maja – Olsztyn, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91.

W sprawie konsultacji w województwie warmińsko-mazurskim, prosimy o kontakt z panią Katarzyną Wantoch-Rekowską (tel. 89 521 93 25, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub panem Mateuszem Ropiakiem (tel. 89 521 93 23, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Konsultacje odbędą się również w województwie podlaskim, w regionach litewskich oraz w siedzibie Wspólnego Sekretariatu w Wilnie. Szczegóły znajdują się TUTAJ.

Elektroniczna wersja wniosku o dofinansowanie dla pierwszego otwartego naboru wniosków jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Programu www.lietuva-polska.eu.

Aplikację w wersji spakowanej (plik .zip) można pobrać w sekcji Aplikowanie - Nabory wniosków na stronie Programu. Prosimy zwrócić uwagę, że system operacyjny komputera musi być zaktualizowany (zalecanym systemem jest przynajmniej Windows 7). Pobrany pakiet w formacie ZIP należy wypakować w całości do dowolnego folderu (np. na pulpicie). Program nie wymaga instalacji i uruchamia się po otwarciu pliku „APPLICATION.exe”. Więcej informacji znajduje się TUTAJ.