Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 rozpocznie się 22 marca i potrwa do 9 czerwca 2016 r.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu, które odbyło się 1 marca w stolicy Litwy, Wilnie zdecydowano o terminie i zasadach naboru projektów wspierających współpracę na pograniczu polsko-litewskim. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać we wszystkich czterech osiach priorytetowych Programu, które dotyczą wsparcia przedsiębiorczości, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych, promowania włączenia społecznego, a także wzmacniania zdolności instytucjonalnej instytucji publicznych. Pełen pakiet dokumentów związanych z pierwszym naborem projektów zostanie opublikowany 22 marca. W tym dniu odbędzie się także konferencja inaugurująca Program, o czym informowaliśmy TUTAJ.

Dokument Programu wraz z nieoficjalnym tłumaczeniem na język polski oraz informacje na temat działań wspieranych ze środków Litwa-Polska, jego beneficjentów, obszaru kwalifikowalnego oraz finansowania znajdują się TUTAJ oraz na stronie Programu www.lietuva-polska.eu/pl.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w Departamencie Polityki Regionalnej, funkcjonuje Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Litwa-Polska (RPK). RPK udziela informacji o Programie, uczestniczy w konsultacjach pomysłów projektowych oraz prowadzi działalność promującą ofertę Programu w województwie warmińsko-mazurskim.

Kontakt:

 • Pani Katarzyna Wantoch-Rekowska – tel.: 89 52 19 325, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pan Mateusz Ropiak – tel.: 89 52 19 323, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Konferencja inaugurująca Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 odbędzie się 22 marca 2016 r. w Druskiennikach na Litwie. Termin zgłoszeń upływa 15 marca.

Spotkanie będzie zorganizowane pod hasłem: Interreg V-A Litwa-Polska: w kierunku zmian. Uczestnicy zapoznają się z osiągnięciami Programu z lat 2007-2013, a także poznają podstawowe założenia jego nowej edycji. Organizatorzy zapewnią tłumaczenie symultaniczne na język polski i litewski. Zgłoszenia do udziału w konferencji należy przesyłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego TUTAJ.

Jedną z bardziej interesujących części spotkania będzie Forum partnerstwa, podczas którego będzie można zaprezentować swoje koncepcje projektowe i znaleźć partnerów do realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach Programu. Do udziału w Forum konieczne jest wypełnienie Propozycji partnerstwa w języku angielskim i przesłanie jej najpóźniej do 15 marca 2016 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej Programu www.lietuva-polska.eu.

Wstępny program.

Propozycja partnerstwa.

 

Pierwsze posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego (WKM) Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska odbędzie się 1 marca w Wilnie.

W inauguracyjnym spotkaniu WKM wezmą udział przedstawiciele instytucji Programu oraz reprezentanci polskich i litewskich władz lokalnych i regionalnych. Będzie ono poświęcone przede wszystkim dyskusji nad dokumentami wdrożeniowymi, niezbędnymi do ogłoszenia pierwszego naboru wniosków. Na pakiet wdrożeniowy składają się m.in.:

 • Regulamin działania WKM,
 • Podział i opis budżetu Pomocy Technicznej,
 • Metodologia i kryteria wyboru projektów,
 • Podręcznik dla beneficjentów wraz z aneksami,
 • Strategia komunikacji,
 • Plany pracy i komunikacji na 2016 r.,
 • Wzór Umowy o dofinansowanie.

WKM zdecyduje także o terminach przeprowadzenia konferencji inaugurującej oraz ogłoszenia pierwszego naboru wniosków.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Komisja Europejska przyjęła Program 15 grudnia 2015 r. Jego budżet wynosi 62,5 mln euro, z czego 53 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obszar kwalifikowalny obejmuje litewskie obwody olicki, kowieński, mariampolski, tauroski i wileński (z wyłączeniem miasta Wilna) oraz polskie podregiony ełcki, suwalski i białostocki. Dofinansowanie ze środków UE wynosi do 85 % kosztów kwalifikowalnych z przeznaczeniem na cztery osie priorytetowe:

 1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrody i kultury na potrzeby turystyki.
 2. Zatrudnienie i mobilność pracowników.
 3. Wspieranie włączenia społecznego, zwalczanie ubóstwa i wszelkich form dyskryminacji.
 4. Wzmacnianie współpracy instytucji publicznych w celu rozwijania efektywności usług publicznych.

REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY W OLSZTYNIE

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w Departamencie Polityki Regionalnej, funkcjonuje Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Litwa-Polska (RPK). RPK udziela informacji o Programie, uczestniczy w konsultacjach pomysłów projektowych oraz prowadzi działalność promocyjną na rzecz Programu w województwie warmińsko-mazurskim.

Kontakt:

 • Pani Katarzyna Wantoch-Rekowska – tel.: 89 52 19 325, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • Pan Mateusz Ropiak – tel.: 89 52 19 323, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szczegółowe informacje na temat Programu znajdą Państwo na stronach:

Przedstawiciele Regionalnych Punktów Kontaktowych (RPK) Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 spotkali się w Wilnie z reprezentantami Wspólnego Sekretariatu (WS) Programu.

Spotkanie odbyło się 21 stycznia w siedzibie WS. Pracownicy instytucji operacyjnych Programu Litwa-Polska omawiali przede wszystkim sprawy związane z przyszłymi działaniami informacyjno-promocyjnymi, w tym plany i strategie komunikacji, a także koncepcje wydarzeń inaugurujących – konferencji oraz forum poszukiwania partnerów.

Ustalano również warunki funkcjonowania Regionalnych Punktów Kontaktowych Programu zlokalizowanych w Urzędach Marszałkowskich województw położonych w obszarze kwalifikowalnym Programu (warmińsko-mazurskiego i podlaskiego). Mimo, że sprawy formalne nie zostały jeszcze zakończone, to Punkty zlokalizowane w Olsztynie i Białymstoku już rozpoczęły swoją działalność. Pracownicy RPK udzielają informacji o Programie, uczestniczą w konsultacjach pomysłów projektowych oraz prowadzą działalność promocyjną na rzecz Programu. Zachęcamy zatem do konsultowania pomysłów projektowych!

KONTAKT

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Polityki Regionalnej:

 • Pani Katarzyna Wantoch-Rekowska – tel.: 89 52 19 325, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pan Mateusz Ropiak – tel.: 89 52 19 323, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje na temat Programu znajdą Państwo na stronach:

Komisja Europejska w dniu 15 grudnia przyjęła Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020.

Budżet Programu wynosi 62 mln euro, z czego 52,7 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obszar kwalifikowany obejmuje litewskie obwody olicki, kowieński, mariampolski, tauroski i wileński (z wyłączeniem miasta Wilna) oraz polskie podregiony ełcki, suwalski i białostocki. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych z przeznaczeniem na cztery osie priorytetowe:

 1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrody i kultury na potrzeby turystyki.
 2. Zatrudnienie i mobilność pracowników.
 3. Wspieranie włączenia społecznego, zwalczanie ubóstwa i wszelkich form dyskryminacji.
 4. Wzmacnianie współpracy instytucji publicznych w celu rozwijania efektywności usług publicznych.

Ostatnie dni obfitowały również w ważne spotkania związane z przygotowaniem nowej edycji Programu na lata 2014-2020, a także mijającą perspektywą współpracy polsko-litewskiej na lata 2007-2013. W Wilnie na Litwie w dniu 15 grudnia obradowała grupa robocza ds. przygotowania Programu Litwa-Polska na lata 2014-2020, której członkowie omawiali pakiet dokumentów wdrożeniowych, niezbędnych do ogłoszenia pierwszego naboru wniosków. Dzień później, 16 grudnia odbyło się ostatnie posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorująco-Sterującego Programu Litwa-Polska 2007-2013, gdzie omówiony został bieżący stan realizacji Programu, jego finanse, osiągnięte wskaźniki oraz zrealizowane działania promocyjne. W obu spotkaniach wzięli udział przedstawiciele województwa warmińsko-mazurskiego. Wkrótce opublikowanych zostanie więcej informacji o terminach naborów i dokumentach związanych z nową edycją Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V A Litwa-Polska 2014-2020.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w Departamencie Polityki Regionalnej funkcjonuje Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Litwa-Polska (RPK). RPK udziela informacji o Programie, uczestniczy w konsultacjach pomysłów projektowych, prowadzi działalność promocyjną na rzecz Programu w województwie warmińsko-mazurskim.

KONTAKT:

 • Pani Katarzyna Wantoch-Rekowska – tel.: 89 52 19 325, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pan Mateusz Ropiak – tel.: 89 52 19 323, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje na temat Programu znajdą Państwo na stronach:

Oficjalna informacja prasowa Komisji Europejskiej znajduje się tutaj.