W związku z brakiem terminowej implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UW z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE oraz dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE oraz uwzględniając zasadę bezpośredniej skuteczności dyrektyw, zaleca się zastosowanie jednego z dwóch poniższych rozwiązań w celu uniknięcia wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości u polskich beneficjentów, wszczynających postępowania o zamówienie publiczne od dnia 18 kwietnia 2016 r.:

 1. Odłożenie realizacji postępowań o zamówienie publiczne do czasu wejścia w życie przepisów zmieniających ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Odnośnie zamówień, których realizacja nie jest możliwa do odłożenia w czasie, postępowanie zgodnie z zasadami określonymi w Komunikacie dotyczącym obowiązywania dyrektywy 2014/24/UE oraz dyrektywy 2014/25/UE, dostępnym na stronach Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/test.

Dla postępowań rozpoczętych przed 18 kwietnia 2016 r. wiążące są przepisy obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych w wersji aktualnej na dzień wszczęcia postępowania.

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim odbędzie się 26 kwietnia w Giżycku.

Pod koniec kwietnia odbędą się także szkolenia w innych regionach obszaru kwalifkowalnego Programu:

Litwa:

 • 26 kwietnia Siedziba Samorządu Mariampola, Pl. J.Basanavičiaus 1, Mariampol,
 • 27 kwietnia Hotel „Park Inn by Radisson Kaunas“, ul. K.Donelaičio 27, Kowno,
 • 28 kwietnia Hotel „Best Western Vilnius”, Al. Konstitucijos 14, Wilno.

Polska:

 • 25 kwietnia Augustów,
 • 26 kwietnia Giżycko.

Szkolenia będą prowadzone przez przedstawicieli Wspólnego Sekretariatu oraz Regionalnych Punktów Kontaktowych w językach narodowych (litewskim/polskim). Zarejestrowani uczestnicy szkoleń w Giżycku i Augustowie, zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej o dokładnym miejscu ich przeprowadzenia w późniejszym terminie.

Wstępny program:

 • 10.00-10.30 Rejestracja uczestników. Powitalna kawa.
 • 10.30-11.00 Ogólne informacje o Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska oraz pierwszym otwartym naborze wniosków. Pytania i odpowiedzi.
 • 11.00-11.50 Kwalifikowalność wydatków. Pytania i odpowiedzi.
 • 11.50 -12.10 Przerwa kawowa.
 • 12.10-13.00 Wypełnianie wniosku o dofinansowanie. Pytania i odpowiedzi.
 • 13.00-14.00 Ćwiczenia praktyczne. Pytania i odpowiedzi.

System elektronicznej rejestracji jest dostępny na stronie internetowej www.vilniusjts.eu. Bezpośredni link znajduje się TUTAJ.

Termin zgłoszeń upływa 15 kwietnia. Ilość miejsc jest ograniczona (Giżycko - 50 osob, Marijampolė, Kaunas, Vilnius, Augustów - 70 osób).  Więcej informacji znajduje sę na stronie Programu Litwa-Polska www.lietuva-polska.eu/pl

Konferencja inaugurująca Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 odbyła się 22 marca w litewskich Druskiennikach.

Spotkanie było okazją do przedstawienia założeń nowego programu na lata 2014-2020, a także doświadczeń i osiągnięć jego poprzedniej edycji. - Program na lata 2014-2020 daje nowe możliwości realizacji wspólnych polsko-litewskich przedsięwzięć. W poprzedniej edycji beneficjentom z Warmii i Mazur udało się pozyskać ponad 14 mln euro wsparcia. Duża część tych środków przeznaczona była na inwestycje, które wspierały m.in. zrównoważony rozwój obszaru przygranicznego, w tym infrastrukturę, ale także wiele projektów wzmacniających kapitał ludzki i współpracę mieszkańców po obu stronach granicy. Liczę na to, że w obecnej perspektywie beneficjenci z naszego województwa podtrzymają swoje zainteresowanie rozwojem współpracy transgranicznej ze wsparciem środków Programu Litwa-Polska – mówi marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

W wydarzeniu wzięło udział prawie 200 osób – przedstawiciele Komisji Europejskiej, polskich i litewskich władz centralnych, regionalnych i lokalnych, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Ważną częścią konferencji było forum partnerstwa, podczas którego uczestnicy – przyszli wnioskodawcy i beneficjenci – mieli okazję poznać szczegóły dotyczące poszczególnych osi priorytetowych programu, uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące realizacji projektów oraz przede wszystkim przedstawić potencjalnym partnerom propozycje przedsięwzięć i nawiązać kontakty ważne dla przyszłej współpracy.

Podczas konferencji ogłoszono także pierwszy nabór projektów, który potrwa do 9 czerwca 2016 roku. Dofinansowanie będzie można uzyskać na przedsięwzięcia wspierające wykorzystanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego na rzecz turystyki, projekty wzmacniające przedsiębiorczość i ograniczające bezrobocie, a także inicjatywy na rzecz włączenia społecznego i współpracy transgranicznej instytucji publicznych.

Program wspiera realizację wspólnych przedsięwzięć transgranicznych, co oznacza, że każdy projekt musi być wdrażany przez co najmniej 2 beneficjentów, reprezentujących oba kraje. Budżet programu wynosi ponad 60 mln euro, a obszar kwalifikowany obejmuje w Polsce podregiony: ełcki, suwalski, białostocki oraz na Litwie okręgi: olicki, kowieński, mariampolski, tauroski, wileński (z wyłączeniem Wilna).

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w Departamencie Polityki Regionalnej, działa Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Litwa-Polska (RPK). Dane kntaktowe RPK znajdują się TUTAJ.

Program konferencji.

Prezentacje.

Pełna galeria z wydarzenia znajduje się TUTAJ.

Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 rozpocznie się 22 marca i potrwa do 9 czerwca 2016 r.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu, które odbyło się 1 marca w stolicy Litwy, Wilnie zdecydowano o terminie i zasadach naboru projektów wspierających współpracę na pograniczu polsko-litewskim. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać we wszystkich czterech osiach priorytetowych Programu, które dotyczą wsparcia przedsiębiorczości, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych, promowania włączenia społecznego, a także wzmacniania zdolności instytucjonalnej instytucji publicznych. Pełen pakiet dokumentów związanych z pierwszym naborem projektów zostanie opublikowany 22 marca. W tym dniu odbędzie się także konferencja inaugurująca Program, o czym informowaliśmy TUTAJ.

Dokument Programu wraz z nieoficjalnym tłumaczeniem na język polski oraz informacje na temat działań wspieranych ze środków Litwa-Polska, jego beneficjentów, obszaru kwalifikowalnego oraz finansowania znajdują się TUTAJ oraz na stronie Programu www.lietuva-polska.eu/pl.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w Departamencie Polityki Regionalnej, funkcjonuje Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Litwa-Polska (RPK). RPK udziela informacji o Programie, uczestniczy w konsultacjach pomysłów projektowych oraz prowadzi działalność promującą ofertę Programu w województwie warmińsko-mazurskim.

Kontakt:

 • Pani Katarzyna Wantoch-Rekowska – tel.: 89 52 19 325, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pan Mateusz Ropiak – tel.: 89 52 19 323, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Konferencja inaugurująca Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 odbędzie się 22 marca 2016 r. w Druskiennikach na Litwie. Termin zgłoszeń upływa 15 marca.

Spotkanie będzie zorganizowane pod hasłem: Interreg V-A Litwa-Polska: w kierunku zmian. Uczestnicy zapoznają się z osiągnięciami Programu z lat 2007-2013, a także poznają podstawowe założenia jego nowej edycji. Organizatorzy zapewnią tłumaczenie symultaniczne na język polski i litewski. Zgłoszenia do udziału w konferencji należy przesyłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego TUTAJ.

Jedną z bardziej interesujących części spotkania będzie Forum partnerstwa, podczas którego będzie można zaprezentować swoje koncepcje projektowe i znaleźć partnerów do realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach Programu. Do udziału w Forum konieczne jest wypełnienie Propozycji partnerstwa w języku angielskim i przesłanie jej najpóźniej do 15 marca 2016 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej Programu www.lietuva-polska.eu.

Wstępny program.

Propozycja partnerstwa.