Wynikiem 6:5 dla reprezentacji polskich beneficjentów zakończył się transgraniczny polsko-litewski mecz piłki nożnej, rozegrany w sobotę 24 września na Stadionie Miejskim w Olecku. Spotkanie było okazją do świętowania obchodów Dnia Europejskiej Współpracy.

Dzień Europejskiej Współpracy, obchodzony w krajach Unii Europejskiej już po raz piąty, służy promocji regionów i państw współpracujących ponad granicami administracyjnymi. Wydarzenie to jest doskonałą okazją do zaprezentowania rezultatów projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Sobotnie spotkanie nieprzypadkowo odbyło się na Stadionie Miejskim w Olecku – obiekt ten został poddany gruntownej modernizacji w ramach projektu sfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska na lata 2007-2013.

W meczu uczestniczyły drużyny złożone z przedstawicieli polskich oraz litewskich instytucji, które skorzystały ze środków Programu Litwa-Polska 2007-2013, w tym m.in. z Augustowa, Olecka, Starych Juch, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz litewskiego rejonu Łoździeje. Po wyrównanej walce, różnicą jednej bramki zwyciężył zespół polskich beneficjentów. Po zakończeniu spotkania odbyło się rozdanie nagród, m.in. zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz upominki. Puchar zwycięzców pozostał w Olecku, gdzie będzie eksponowany w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na zakończenie wydarzenia wszyscy uczestnicy wzięli udział we wspólnym grillu.

Organizatorami meczu w Olecku były instytucje Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020, czyli Regionalny Punkt Kontaktowy w województwie warmińsko-mazurskim działający w strukturach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie oraz podlaski Regionalny Punkt Kontaktowy z Białegostoku, przy wsparciu Wspólnego Sekretariatu Programu z siedzibą w Wilnie. O odpowiednie przygotowanie miejsca sportowych zmagań zadbali gospodarze wydarzenia, Samorząd Miasta Olecko oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku.

Wydarzenie w Olecku było kolejną doskonałą okazją do spotkania partnerów projektów z Litwy i Polski w duchu sportowej rywalizacji. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w meczu, jak również władzom Olecka za wsparcie organizacyjne. Za rok kolejna odsłona Europejskiego Dnia Współpracy.

Galeria na oficjalnej stronie gminy Olecko

Transgraniczny polsko-litewski mecz piłkarski organizowany w ramach obchodów Dnia Europejskiej Współpracy odbędzie się w sobotę 24 września na Stadionie Miejskim w Olecku.

Dzień Europejskiej Współpracy jest obchodzony w krajach Unii Europejskiej corocznie. Wydarzenie to służy promocji regionów i państw współpracujących ponad granicami administracyjnymi. Jest także okazją, aby zaprezentować dotychczasowe zdobycze współpracy transgranicznej możliwej również dzięki projektom współfinansowanym ze środków europejskich. Wydarzenie w Olecku współorganizowane jest przez instytucje Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020, czyli Regionalny Punkt Kontaktowy z Olsztyna oraz Regionalny Punkt Kontaktowy z Białegostoku, przy wsparciu Wspólnego Sekretariatu Programu z siedzibą w Wilnie.

Mecz piłkarski, z udziałem polskich oraz litewskich beneficjentów projektów zrealizowanych ze środków Programu Litwa-Polska na lata 2007-2013, rozpocznie się na Stadionie Miejskim w Olecku (ul. Park 1), w sobotę 24 września o godzinie 11.30. Już od godziny 9.00 na położonej tuż obok stadionu pływalni w hali widowiskowo-sportowej „LEGA” będzie można obserwować zmagania uczestników międzynarodowych zawodów w pływaniu w płetwach „Puchar Północy – Olecko LEGA 2016”, których organizatorzy także włączyli się w obchody Dnia Europejskiej Współpracy. Przy stadionie zostanie również zaprezentowana wystawa zdjęć z projektów zrealizowanych w ramach Programu Litwa-Polska 2007-2013.

Serdecznie zapraszamy do kibicowania!

Program wydarzenia

Ważna informacja dla polskich beneficjentów odnośnie zasad zamówień publicznych - 28 lipca wchodzi w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych została w dniu 13 lipca 2016 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw i wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia tj. 28 lipca 2016 r. (z wyjątkiem przepisów określonych w art. 22 pkt 1-3 tej ustawy). W związku z tym, od dnia 28 lipca beneficjenci będą zobligowani do stosowania znowelizowanych przepisów. Więcej informacji znajduje się na stronie Programu Litwa-Polska (link do artykułu), a z tekstem nowelizacji można zapoznać się tutaj.

Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska zakończył się w dniu 9 czerwca 2016 roku. Beneficjenci złożyli we Wspólnym Sekretariacie w Wilnie 108 aplikacji.

Całkowita wartość złożonych wniosków wynosi 82,7 mln euro, z czego wnioskowana kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) to 69,6 mln euro. Całkowita dostępna kwota z EFRR przeznaczona na dofinansowanie projektów z Programu w latach 2014-2020 wynosi prawie 50 mln euro, zatem wnioskowana wartość dofinansowania przekracza dostępna alokację. Najpopularniejszym celem szczegółowym Programu był cel 3.1. „Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej”, w ramach którego złożono 40 wniosków o wsparcie z EFRR na kwotę 26,9 mln euro. Średni budżet aplikujących projektów wyniósł 770 000 euro.

Wśród 108 złożonych aplikacji, w 60 beneficjentem wiodącym jest instytucja z Litwy, natomiast w 48 – z Polski. Beneficjenci z województwa warmińsko-mazurskiego pełnią rolę beneficjenta wiodącego w 17 projektach (16% wszystkich złożonych aplikacji). Wynik ten plasuje nasz region na 3 miejscu pod względem liczby beneficjentów wiodących, za województwem podlaskim (31 projektów – 29% wszystkich złożonych aplikacji) oraz litewskim obwodem olickim (19 projektów – 17% wszystkich złożonych aplikacji). Beneficjenci wiodący z obwodu kowieńskiego i mariampolskiego złożyli po 15 projektów, natomiast z obwodów wileńskiego i turoskiego odpowiednio 6 i 5 aplikacji. Przy czym należy wziąć pod uwagę, że w województwie warmińsko-mazurskim obszar wsparcia Programu obejmuje jedynie subregion ełcki.

Ze względu na dużą ilość złożonych wniosków, proces ich oceny i wyboru może zająć nawet kilka miesięcy. Ostateczną decyzję o dofinansowaniu poszczególnych projektów podejmie Wspólny Komitet Monitorujący Programu, którego posiedzenie zaplanowano na początek października br.

Bieżące wiadomości na temat Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska są zamieszczane na oficjalnej stronie internetowej Programu www.lietuva-polska.eu oraz na regionalnym portalu programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie warmińsko-mazurskim www.ewt.warmia.mazury.pl.

We wniosku o dofinansowanie Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020, funkcja raportu o błędach w części dotyczącej informacji o beneficjencie wiodącym, nie działa poprawnie.

Pragniemy powiadomić wszystkich potencjalnych beneficjentów używających raportu o błędach we Wniosku (Checkpoint Report), iż punkt sprawdzający informacje o Beneficjencie Wiodącym (Check 2) nie działa poprawnie. Prosimy o ignorowanie wspomnianego punktu sprawdzającego i wydruk wniosku pomimo pokazywanego błędu. Prosimy także pamiętać, iż pozytywny wynik sprawdzenia wniosku nie oznacza, iż jest on wypełniony poprawnie w całości, a właściwa ocena wniosku zostanie przeprowadzona przez Wspólny Sekretariat Programu na podstawie ostatecznej, podpisanej wersji papierowej.

Odnośnik do informacji na stronie internetowej Programu znajduje się TUTAJ.