Każdego roku w krajach Unii Europejskiej świętowany jest Europejski Dzień Współpracy. Z tej okazji organizowane są wydarzenia służące promocji regionów i państw uczestniczących we współpracy transgranicznej. Takie obchody organizowane są także w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. Tegoroczne świętowanie będzie miało miejsce 7 września 2019 r. (sobota) w Birstonas na Litwie.

W mieście tym organizowany jest cykliczny Festiwal  dyskusyjny "Būtent!" Hasło tegorocznego Europejskiego Dnia Współpracy - "Europa jest tobą". Więcej informacji na temat festiwalu można znaleźć na stronie internetowej:    https://diskusijufestivalis.lt/#page-top

Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, razem z innymi programami Interreg, będzie miał swój namiot podczas festiwalu. Będzie tam można spotkać partnerów projektowych, poznać efekty współpracy lub skonsultować (po wcześniejszej rejestracji na stronie http://www.vilniusjts.eu/events) koncepcję projektową planowaną do złożenia w ramach aktualnego naboru wniosków w Programie. Poza tym, uczestnicy są zaproszeni do udziału we wszystkich wydarzeniach festiwalu.  Główna dyskusja pn. "Dobrzy sąsiedzi bardziej bliscy niż krewni? Czy sąsiedzi Litwy zbliżyli się do siebie?" rozpocznie się 7 września o godzinie 16:00.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu w Białymstoku zapewnia transport z Białegostoku do Birstonas (Litwa) i z powrotem beneficjentom z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Osoby zainteresowane wyjazdem do Birstonas serdecznie zapraszamy do zgłaszania się do dnia 30 sierpnia 2019 r. Zgłoszenia zawierające nazwę instytucji Beneficjenta, imię i nazwisko osoby wyjeżdżającej, numer tel. komórkowego do kontaktu podczas wyjazdu oraz miejsce wsiadania do autokaru (Białystok, Korycin, Suchowola, Augustów, Suwałki lub Szypliszki należy wysyłać na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Planowany wyjazd z Białegostoku – godz. 7:30.

W przypadku dodatkowych pytań o udział w wydarzeniu zachęcam do kontaktu z działającym w Olsztynie Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu Litwa-Polska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.  89 521 93 24.

W dniach 26-27 czerwca 2019 r. w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach (podlaskie) przy ul. Innowacyjnej 1  odbędą się dwa szkolenia dla potencjalnych beneficjentów  IV otwartego naboru wniosków w Programie współpracy transgranicznej Interreg Litwa-Polska. 

W dniu 26 czerwca szkolenie skierowane będzie do potencjalnych beneficjentów planujących projekty w priorytetach 1, 2, 3. W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają informacje na temat ogólnych wymogów czwartego naboru wniosków, kwalifikowalności wydatków oraz wskazówki jak wypełnić formularz aplikacyjny. Przewidziano sesję pytań i odpowiedzi z udziałem pracowników Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu z Wilna oraz Regionalnych Punktów Kontaktowych w Olsztynie i Białymstoku. Możliwe będą również konsultacje indywidualne (po wcześniejszym zarejestrowaniu). Szkolenie będzie prowadzone w językach narodowych Programu (litewskim/polskim).

Natomiast w dniu 27 czerwca szkolenie dedykowane będzie  potencjalnym beneficjentom planującym aplikowanie tylko w ramach priorytetu 2 (Promowanie zrównoważonego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników). Uczestnicy szkolenia będą mogli wziąć udział w panelu kreatywności, sesji wymiany doświadczeń z innymi programami Interreg zapoznają się także  z najczęściej występującymi błędami we wnioskach aplikacyjnych składanych w drugim priorytecie. Możliwe będą również indywidualne konsultacje po wcześniejszym zarejestrowaniu. Szkolenie w dniu 27 czerwca będzie prowadzone w języku angielskim.

Agenda spotkania oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie Programu

10 czerwca 2019 r. rozpoczął się IV otwarty nabór wniosków w ramach Programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska wspierającego projekty dwustronne realizowane
z partnerami z Litwy. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 września 2019 r. o godz. 16:00 czasu litewskiego (GMT + 02:00).

Ogólnym celem Programu jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego w obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną. Program ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego regionu i poprawy jakości życia poprzez ściślejszą współpracę transgraniczną między ludźmi i instytucjami obszaru objętego Programem.

W ramach IV otwartego naboru  składane mogą być wnioski, obejmujące działania przyczyniające się do realizacji trzech następujących priorytetów:

  • Priorytet 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami;
  • Priorytet 2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;
  • Priorytet 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Fundusze przeznaczone na Priorytet 4 "Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej" zostały rozdzielone w ramach trzech poprzednich naborów. Aktualny nabór nie przewiduje możliwości aplikowania w ramach tego priorytetu.

Szczególnie oczekiwane, z punktu widzenia Programu, są projekty dwustronne, przyczyniające się do realizacji celu szczegółowego Programu 2.2. Zmniejszenie bezrobocia poprzez skoordynowane inicjatywy transgraniczne na rzecz zatrudnienia

Podręcznik Programu do 4. naboru wniosków zawierający niezbędne załączniki (np. wzór wniosku o dofinansowanie, wytyczne dotyczące wypełniania wniosku, itp.) oraz szczegółowe wymagania dotyczące 4. naboru wniosków, znajdują się na stronie internetowej Programu: www.lietuva-polska.eu, sekcja menu DOKUMENTÓW i TUTAJ

W najbliższym czasie ukażą się informacje na temat szkoleń dedykowanych IV naborowi wniosków.  

Jeśli mają Państwo pomysł na projekt bilateralny ale poszukują partnerów litewskich do jego realizacji, prosimy o wypełnienie formularza poszukiwania partnerów i wysłanie na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Propozycje partnerskie należy wypełnić w języku angielskim. W przypadku dodatkowych pytań o nabór zachęcamy także do kontaktu z działającym w Olsztynie Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu Litwa-Polska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.  89 521 93 24.

 

W dniach 17-18 kwietnia 2019 r. w siedzibie Biura Regionalnego w Ełku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyły się konsultacje pomysłów projektowych Programu Litwa-Polska 2014-2020 zorganizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Litwa-Polska w Olsztynie (RPK).

Przedstawiciele RPK spotkali się z instytucjami zainteresowanymi aplikowaniem w przyszłym naborze wniosków projektowych. Omówiono m.in. najczęściej popełniane błędy w trakcie przygotowywania wniosków, kwestie dotyczące zasad wdrażania zatwierdzonych projektów oraz formowania partnerstwa transgranicznego. W konsultacjach uczestniczyło 11 instytucji z subregionu ełckiego zainteresowanych realizacją projektów transgranicznych we współpracy z partnerami litewskimi.

Najbliższy, czwarty już nabór wniosków planowany jest od 10 czerwca do 30 września 2019 roku. Nabór będzie otwarty na priorytety I, II i III Programu. Ze względu na wyczerpaną alokację w IV priorytecie, nabory w tej osi nie będą kontynuowane.  Do pozyskania przez beneficjentów z Polski i Litwy będzie około 25 milionów euro z EFRR. Projekty mogą liczyć na dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowalnych przy maksymalnej wartości budżetu projektu wynoszącej 1 milion euro

WIĘCEJ INFORMACJI O NABORZE

Informacji o Programie udzielają:

  • Pan Karol Ostrowski – tel.: 89 52 19 324, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Pan Rafał Bartnikowski – tel.: 89 52 19 323, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje na temat Programu znajdą Państwo na stronach:

Od kwietnia 2018 r. do marca 2019 r. Gmina Gołdap we współpracy z litewskim miastem partnerskim Šakiai realizowała projekt pn. ,,Parki przyjaźni 2”, dofinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Litwa-Polska 2014-2020. Założenia projektu obejmowały promocję zdrowego trybu życia wśród mieszkańców gminy Gołdap i Šakiai oraz rozwój infrastruktury z dostosowaniem jej do aktywności promujących zdrowy styl życia.

Jednym z obranych celów było edukowanie jak najmłodszych mieszkańców gminy, tak aby wcześnie zaszczepić w nich nawyk dbania o zdrowie swoje i rodziny. W ramach projektu zostały zrealizowane zajęcia z zakresu profilaktyki chorób cywilizacyjnych oraz zdrowego trybu życia, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci, oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe, w których każdy, niezależnie od wieku, mógł wziąć udział.

Dzięki wsparciu Programu, przy promenadzie zdrojowej nad jeziorem Gołdap, w sąsiedztwie Mazurskich Tężni Solankowych, wybudowano nowoczesny plac zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz oddano do użytku publicznego pole do mini golfa, wyposażone w 12 torów do gry, o całkowitej powierzchni ponad 770 m2.

W ramach projektu udało się także zrealizować kolejną edycję Festiwalu Zdrowia. Impreza ta została przeprowadzona pod nazwą „Gołdap Festival. Na zdrowie kultura”. Wśród licznych atrakcji, można było skorzystać z porad zdrowotnych oraz spotkań z dietetykiem. Festiwal odwiedzili m.in. eksperci z Sanatorium Uzdrowiskowego w Gołdapi.

Całkowita wartość projektu wyniosła 998 186,43 EUR, z czego 85% kosztów kwalifikowalnych zostało zrefundowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Litwa-Polska 2014-2020.

 

4     2