Wraz z końcem 2018 r. zakończyła się realizacja projektu „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Litwa-Polska 2014-2020. Projekt ten realizowała Gmina Ełk w partnerstwie z Gminą Suwałki i samorządem miasta Orany na Litwie. Jego celem była próba rozwiązywania problemów społecznych związanych z dostępem oraz jakością usług socjalnych i zdrowotnych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

W trakcie trwania projektu zostały zrealizowane następujące działania: wybudowano 6 siłowni zewnętrznych w miejscowościach gminnych: Krzywe;  Okuniowiec; Płociczno-Osiedle; Potasznia; Sobolewo; Stary Folwark i wyposażono Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Wodzie w sprzęt do rehabilitacji osób starszych. Na nowopowstałych siłowniach przeprowadzono zajęcia z instruktorem dla seniorów i ich rodzin, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Łącznie na wszystkich siłowniach ćwiczyło 544 osób. Dodatkowo odbyły się wydarzenia promocyjne: transgraniczny rajd rowerowy z udziałem partnerów projektu i festiwale promujące aktywny styl życia jako sposób zwalczania chorób wynikających ze starzenia się.

 

Całkowita Wartość projektu wyniosła 630 623,69 euro, a wartość przyznanego dofinansowania z programu Litwa-Polska stanowiła 85% poniesionych kosztów.

 

3      2

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020 z siedzibą w Wilnie ogłosił nabór na stanowisko Menadżera Projektu (z biegłą znajomością języka polskiego oraz angielskiego). Pracodawca oferuje możliwość pracy w Wilnie, w młodym, rozwijającym się, międzynarodowym zespole oraz konkurencyjne wynagrodzenie w zależności od posiadanych umiejętności i kwalifikacji. Jest to praca na cały etat (40 godzin tygodniowo) z trzymiesięcznym okresem próbnym. Szczegółowe wymagania dotyczące stanowiska oraz zakres obowiązków znajdują się tutaj.

 

Aplikacje w języku angielskim (zawierające CV i list motywacyjny) można składać do 11 kwietnia 2019 roku (najpóźniej do tego dnia aplikacja musi wpłynąć do Wspólnego Sekretariatu Technicznego).

Procedura składania dokumentów:

Wypełnij EUROPASS CV i list motywacyjny (obydwa dokumenty w języku angielskim) tutaj wyślij dokumenty w formacie Europass pdf XML na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do 11 kwietnia 2019 roku. Rozmowy z potencjalnymi kandydatami zostaną przeprowadzone 16 kwietnia w Warszawie. Jedynie wstępnie wybrani kandydaci zostaną zaproszeni.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Panią Stanislavą Skuodyte, Menadżerem Komunikacji we Wspólnym Sekretariacie Technicznym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem +370 5 261 1774.

Wsparcie Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 pozwoliło Gminie Orzysz wraz z partnerem z rejonu orańskiego od marca 2018 r. do grudnia 2018 r. zrealizować ciekawe wspólne przedsięwzięcie pn. „Szlak turystyczno-krajoznawczy kluczem do wymiany doświadczeń transgranicznych”.

Głównym celem tej współpracy było stworzenie nowej trasy turystycznej Orzysz-Orany wraz z przedstawieniem najbardziej atrakcyjnych turystom miejsc. Oprócz tego beneficjenci prowadzili działania  zorientowane na odkrycie potencjału przyrodniczego regionu oraz wzrost świadomości co do roli, jaką odgrywa dziedzictwo kulturowe w obszarze pogranicza Polski i Litwy.

Dzięki dofinansowaniu Interreg zrealizowano m.in. wyprawę rowerową w Orzyszu i Oranach, lekcje dziedzictwa kulinarnego, czy zajęcia wypalania gliny. Trasę turystyczną uzupełniono o elementy infrastruktury takie jak ławki, miejsca dla matek karmiących, stojaki na rowery i kosze na śmieci, a dzięki tym wyprawom możliwe stało się stworzenie nowego przewodnika turystycznego, m.in w oparciu o wiedzę pozyskaną od uczestników.

Całkowita wartość projektu to ok. 40 tysięcy euro, zaś dofinansowanie z Programu wyniosło 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Zachęcamy beneficjentów projektów współpracy terytorialnej z Warmii i Mazur do dzielenia się efektami realizowanych przedsięwzięć i przesyłanie swoich propozycji mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i/lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

34604292 10209348951239138 169060383900827648 n    35051384 10209368128438556 3426779269596971008 n          

 

IMG 20180519 144336    DSC 1095

 

W dniach 22-23 listopada br. w Mariampolu na Litwie odbyło się V posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020, w którego skład wchodzą również przedstawiciele województwa warmińsko-mazurskiego. Spośród 81 wniosków aplikacyjnych złożonych w trzecim naborze wniosków, wybrano do dofinansowania 19 projektów. Beneficjenci z województwa warmińsko-mazurskiego wezmą udział w 4 przedsięwzięciach, w tym w 3 z nich wystąpią w roli beneficjenta wiodącego.

Łączna przyznana kwota dofinansowania według wartości projektów wynosi 11 640 287,57 EUR, z czego beneficjenci z subregionu ełckiego otrzymają ponad 1 226 000 EUR. W minionym naborze wykorzystana została całkowita alokacja przeznaczona na priorytet IV „Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej” i nie będzie możliwości aplikowania o środki z tego priorytetu podczas kolejnego naboru.

Lista dofinasowanych projektów z beneficjentami z województwa warmińsko-mazurskiego:

  • LT-PL-3R-229 „Połączenie dróg rowerowych i wodnych na obszarach dziedzictwa naturalnego”

               Beneficjenci: Powiat Ełcki/Nadleśnictwo Ełk, Administracja Urzędu Miasta Birštonas

               Wartość projektu: 916 022,98 EUR

               Dofinansowanie z EFRR beneficjentów z województwa warmińsko-mazurskiego: 366 215,59 EUR

  • LT-PL-3R-256 „Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim”

               Beneficjenci: Gmina Giżycko/Gminny Ośrodek Kultury w Wilkasach, Administracja Samorządu Rejonu Trockiego/

               Pałac Kultury w Trokach

               Wartość Projektu: 912 848,45 EUR

               Dofinansowanie z EFRR beneficjentów z województwa warmińsko-mazurskiego: 463 612,52 EUR

  • LT-PL-3R-234 „Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno”

               Beneficjenci: : Gmina Miasto Ełk, Administracja Gminy Miasta Kowno/Centrum Informacji Turystycznej w Kownie

               Wartość Projektu: 741 021,56 EUR

               Dofinansowanie z EFRR beneficjenta z województwa warmińsko-mazurskiego: 346 019,45 EUR

  • LT-PL-3R-231 „Zrób to z radością”

               Beneficjenci: Gmina Orzysz, Rejon Orański

               Wartość Projektu: 122 162,43 EUR

               Dofinansowanie z EFRR beneficjenta z województwa warmińsko-mazurskiego: 50 165,08 EUR

 

Wspólny Komitet Monitorujący podjął również decyzję odnośnie kolejnego, czwartego naboru wniosków w programie, który rozpocznie się 10 czerwca 2019 r. i potrwa do 30 września 2019 r. Nabór będzie otwarty na priorytety I, II i III. Ze względu na wyczerpaną alokację w IV priorytecie, nabory w tej osi nie będą kontynuowane.  

Więcej informacji o Programie: www.ewt.warmia.mazury.pl oraz www.lietuva-polska.eu. Zachęcamy także do polubienia profilu Programu na portalu Facebook, prowadzonego przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu w Wilnie we współpracy z Regionalnymi Punktami Kontaktowymi Programu w Olsztynie i Białymstoku.

W sobotę, 15 września br., w Puńsku w województwie podlaskim instytucje Programu Interreg V-A Litwa-Polska wraz z beneficjentami Programu i mieszkańcami Puńska oraz okolic świętowali kolejne już obchody Europejskiego Dnia Współpracy. Celem tej cyklicznej inicjatywy Komisji Europejskiej jest promocja osiągnięć społeczności regionalnych i lokalnych uczestniczący we współpracy transgranicznej.

Po uroczystym otwarciu wydarzenia przez oficjeli, uczestnicy mieli okazję zobaczyć wystawę pt. „Len zdobi i ubiera” w pobliskim Muzeum „Stara Plebania”, a następnie, po przejeździe bryczką do Skansenu Wsi Litewskiej, zebrani wzięli udział w symbolicznym rwaniu lnu i projekcji filmów związanych z tradycją jego zbierania i przetwarzania. Zaprezentowały się również polskie i litewskie zespoły folklorystyczne, których występy zakończyły się tzw. potańcówką przy akompaniamencie lokalnych zespołów muzycznych „Klupme”, „TIK DU”, "Dzūkija" i kapeli z Druskiennik.  

W międzyczasie, na boisku Orlik przy szkole podstawowej w Puńsku, odbył się mecz koszykówki, w którym rywalizowali zawodnicy z Polski i Litwy.

Na zakończenie Europejskiego Dnia Współpracy w Puńsku, uczestnikom zaprezentowane zostały efekty projektów zrealizowanych przy wsparciu Programu współpracy transgranicznej Interreg Litwa-Polska.