1. Kształtowanie LT-PL współpracy transgranicznej w obszarze działań związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych.

Cel projektu

Celem projektu było wypracowanie efektywnego systemu współpracy podmiotów medycznych oraz władz lokalnych i regionalnych na obszarze pogranicza polsko-litewskiego w zakresie działań dotyczących sytuacji kryzysowych.

Opis

Sprawne działanie służb medyczno-ratowniczych oraz porządkowych podnosi poziom bezpieczeństwa i jakość życia ludzi. Partnerzy projektu starali się wspólnie wypracować najskuteczniejsze metody prowadzenia działań chroniących zdrowie i życie mieszkańców regionu przygranicznego Polski i Litwy w sytuacjach zagrożenia. Dzięki przeprowadzonym szkoleniom, ćwiczeniom i wymianie doświadczeń udało się trwale podnieść efektywność akcji ratowniczych prowadzonych przez służby obu krajów.

Osiągnięte rezultaty

Realizacja projektu umożliwiła zakup sprzętu medycznego do karetek (między innymi defibrylatorów, laryngoskopów, pulsoksymetrów, desek ortopedycznych, urządzeń do zewnętrznego masażu serca oraz do stabilizacji kręgosłupa, a także kocy termicznych oraz podgrzewaczy do płynów infuzyjnych), instalację świetlno-dźwiękowego systemu powiadamiania dla zespołów ratownictwa medycznego w części województwa warmińsko-mazurskiego oraz remont szpitala w litewskich Łoździejach. Dzięki szkoleniom z kwalifikowanej pierwszej pomocy 191 policjantów uzyskało tytuł ratownika. Ponadto, polskie i litewskie służby ratownicze zorganizowały wspólne ćwiczenia.

Partnerzy projektu, w tym międzynarodowi

– Partner Wiodący: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie (wojewódzka jednostka organizacyjna);

– Partner: Szpital w Lazdijai.

Źródło dofinansowania

Całkowity budżet projektu wynosił 504 567,07 EUR, w tym 428 882,99 EUR dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013.

 Kontakt do beneficjenta

 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

ul. Pstrowskiego 28 B
10-602 Olsztyn

tel. +48 89 537 38 11
fax +48 89 537 38 10

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Bezpieczna Unia Europejska – wzmocnienie współpracy transgranicznej służb celnych Polski i Litwy

Cel projektu

Celem przedsięwzięcia był wzrost efektywności działań polskich i litewskich służb celnych na obszarze pogranicza.

Opis

Projekt był odpowiedzią na stale wzrastającą liczbę przestępstw trangranicznych związanych z obrotem towarów zakazanych i objętych ograniczeniami, takich jak produkty objęte podatkiem akcyzowym, broń, narkotyki, odpady produkcyjne, a także przestępstw dotyczących nielegalnej imigracji. Założeniem projektu była trwała integracja służb celnych, co przyczyniło się do zwiększenia skuteczności jednostek administracyjnych, odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom obszaru pogranicza.

Osiągnięte rezultaty

Dodatkowy sprzęt zakupiony w ramach projektu poprawił efektywność i warunki działania inspekcji. Przeprowadzone szkolenia, uzupełnione o wymianę informacji, doświadczeń i dobrych praktyk zasadniczo wpłynęły na efektywne wykonywanie zadań przez polskie i litewskie służby celne. Transgraniczna współpraca wszystkich trzech partnerów przyniosła rzeczywiste korzyści, nie tylko dla poszczególnych instytucji, ale również dla całego regionu.

Partnerzy projektu

Partner Wiodący – Izba Celna w Olsztynie, Polska.

Partnerzy – Izba Celna w Białymstoku, Polska; Terytorialny Urząd Celny w Kownie, Litwa.

Źródło dofinansowania

Całkowity budżet projektu wynosił 753 536,56 EUR, w tym 640 506,06 EUR dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013.

Kontakt do beneficjenta

Izba Celna w Olsztynie
Budynek Izby Celnej w Olsztynie

ul. Dworcowa 1,
10-413 Olsztyn

Telefony:
Centrala: 89 539-72-68
Sekr.I 89 539-70-10,
Fax. 89 539-70-11
Sekr.II 89 539-70-15,
Fax. 89 539-70-16

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3. Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw obszaru Programu.

Opis

Projekt zakładał zorganizowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z miast partnerów, podniesienie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw, polepszenie warunków kształcenia w szkołach zawodowych.

Osiągnięte rezultaty

W ramach projektu partnerzy zorganizowali konferencję, Forum przedsiębiorczości, szkolenia pracowników przedsiębiorstw, wydali publikację – Przedsiębiorczość w Powiecie Giżyckim i Mieście Alytus oraz zorganizowali staże zawodowe dla uczniów szkół zawodowych w kraju partnera. Projekt zawierał również działania infrastrukturalne tj. przebudowę budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Giżycku wraz z zakupem i instalacją nowego wyposażenia oraz zakup wyposażenia dla Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Alytusie.

Partnerzy projektu

Partner Wiodący - Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, Polska.

Partner - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Alytusie, Litwa.

Źródło dofinansowania

Całkowity budżet projektu wynosił 946 670,00 EUR, w tym 804 669,50 EUR dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013.

Kontakt do beneficjenta

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

ul. Smętka 7
11-500 Giżycko

tel. (87) 429 - 94 - 35, 429 - 94 - 12, 428 - 40 - 98
fax. (87) 428 - 45 - 65

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.