Centrum Projektów Europejskich, poszukuje osób zainteresowanych pracą we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu Polska-Rosja 2014-2020 na stanowiska: menadżera projektu (2 stanowiska), menadżera finansowego, menadżera ds. informacji i promocji oraz administratora biura. Wspólny Sekretariat Techniczny będzie odpowiedzialny za bieżące administrowanie programem, działalność informacyjno-promocyjną w tym codzienny kontakt z beneficjentami programu. Już w tym miesiącu rozpocznie on swoją działalność w Olsztynie.

Szczegółowe wymagania dotyczące stanowiska oraz opis zakresu obowiązków znajdują się pod linkiem: https://www.cpe.gov.pl/210,olsztyn

Aplikacje w języku angielskim (wraz z CV, listem motywacyjnym i kopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje) można składać do 18 stycznia 2017 roku (najpóźniej do tego dnia aplikacja musi wpłynąć do Centrum Projektów Europejskich). Aplikacje można przesyłać pocztą elektroniczną, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w ostatnim tygodniu stycznia.

Kontakt: Centrum Projektów Europejskich, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, Tel. 022 378 31 00, Fax. 022 201 97 25, adres email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W razie pytań odnośnie naboru informacji udziela z Pani Justyna Byczek, adrese-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z powodu nierozstrzygnięcia naboru, Centrum Projektów Europejskich ponownie poszukuje kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Polska-Rosja 2014-2020, instytucji która w tym miesiącu rozpocznie swoją działalność w Olsztynie. Wspólny Sekretariat Techniczny programu będzie odpowiedzialny za bieżące administrowanie programem, działalność informacyjno-promocyjną, w tym codzienny kontakt z beneficjentami programu.

Szczegółowe wymagania dotyczące stanowiska oraz opis zakresu obowiązków znajdują się pod linkiem: https://www.cpe.gov.pl/210,olsztyn

Aplikacje w języku angielskim (wraz z CV, listem motywacyjnym i kopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje) można składać do 16 stycznia 2017 roku (najpóźniej do tego dnia aplikacja musi wpłynąć do Centrum Projektów Europejskich). Aplikacje można przesyłać pocztą elektroniczną, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w dniach 20 lub 23 stycznia br. w Warszawie.

Kontakt:

Centrum Projektów Europejskiech, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, Tel. 022 378 31 00, Faks 022 201 97 25, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W razie pytań odnośnie naboru informacji udziela Pani Justyna Byczek, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Konferencja podsumowująca program współpracy transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 oraz inaugurująca program współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 odbyła się 8 grudnia w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

W minionej perspektywie finansowej 2007-2013 łącznie wsparcie uzyskało 60 projektów, z czego aż 30 zrealizowano z udziałem partnerów z województwa warmińsko-mazurskiego. Budżet Programu wynosił prawie 146 mln euro, z których 124 miliony euro pochodziło z budżetu Unii Europejskiej, a 22 miliony euro z budżetu Federacji Rosyjskiej. Partnerzy z województwa warmińsko-mazurskiego pozyskali ponad 31 mln euro ze środków europejskich, m.in. na modernizację muzeów, budowę dróg, modernizację szpitali, gospodarkę wodno-ściekową, zakup sprzętu oraz samochodów specjalistycznych dla jednostek ratownictwa, a także szereg działań miękkich – w tym wizyty studyjne, badania czy też wymiany młodzieży.

Konferencja była również okazją do przedstawienia oferty nowego programu współpracy na pograniczu polsko-rosyjskim, tj. programu Polska-Rosja 2014-2020. W trakcie wydarzenia uczestnicy dowiedzieli się, że Program został zatwierdzony przez Komisję Europejską i nic już nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć jego wdrażanie w przyszłym roku. Beneficjenci będą mogli liczyć na wsparcie do 90% wartości projektu. Dofinansowanie będzie można uzyskać na przedsięwzięcia koncentrujące się na wspólnym dziedzictwie historycznym, przyrodniczym i  kulturowym pogranicza, ochronie środowiska, transporcie drogowym, czy też poprawie bezpieczeństwa granic państwa.

Program wspiera realizację wspólnych przedsięwzięć transgranicznych, co oznacza, że każdy projekt musi być wdrażany przez co najmniej 2 beneficjentów, reprezentujących oba kraje. Budżet programu wynosi ponad 60 mln euro, a obszar kwalifikowany obejmuje w Polsce podregiony: elbląski, ełcki, olsztyński, suwalski, gdański, starogardzki, trójmiejski, a także dwa regiony przyległe: słupski i białostocki. Po stronie rosyjskiej obszarem kwalifikowalnym jest cały obwód kaliningradzki.

W konferencji uczestniczyło ponad 200 przedstawicieli polskich, rosyjskich i litewskich władz centralnych, regionalnych i lokalnych, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.
W trakcie konferencji zorganizowano również forum poszukiwania partnerstwa.
Przypominamy, że od początku 2017 r. w Olsztynie uruchomiony zostanie Wspólny Sekretariat Techniczny Programu, który służył będzie pomocą beneficjentom zainteresowanym realizacją wspólnych polsko-rosyjskich projektów ze wsparciem funduszy programu. Informacji na temat programu udziela również Regionalny Punkt Kontaktowy w Urzędzie Marszałkowskim w  Olsztynie,tel. 89 521 93 25, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Centrum Projektów Europejskich, poszukuje kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Polska-Rosja 2014-2020, instytucji która w styczniu 2017 r. rozpocznie swoją działalność w Olsztynie. Wspólny Sekretariat Techniczny programu będzie odpowiedzialny za bieżące administrowanie programem, działalność informacyjno-promocyjną w tym codzienny kontakt z beneficjentami programu.

Szczegółowe wymagania dotyczące stanowiska oraz opis zakresu obowiązków znajdują się pod linkiem: https://www.cpe.gov.pl/210,olsztyn.

Aplikacje w języku angielskim (wraz z CV, listem motywacyjnym i kopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje) można składać do 30 listopada 2016 roku (najpóźniej do tego dnia aplikacja musi wpłynąć do Centrum Projektów Europejskich). Aplikacje można przesyłać pocztą elektroniczną, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Centrum Projektów Europejskiech, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, Tel. 022 378 31 00, Fax. 022 201 97 25, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W razie pytań odnośnie naboru informacji udziela z Pani Justyna Byczek, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prace nad przygotowaniem Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014-2020 zbliżają się ku końcowi. Pierwszy nabór wniosków planowany jest w pierwszej połowie 2017 r.

Instytucje, które są zainteresowane znalezieniem partnera do realizacji projektu mogą skorzystać ze specjalnej, nowo utworzonej platformy internetowej, która znajduje się na oficjalnej stronie Programu, pod linkiem: http://www.lt-pl-ru.eu/en,news,342. Platforma on-line „Find a Partner for a Project” dedykowana jest wszystkim przyszłym beneficjentom i partnerom Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Na platformie potencjalni beneficjenci projektów mogą zamieszczać informacje na temat swoich instytucji oraz planowanych przedsięwzięć. Zamieszczone informacje będą widoczne dla innych podmiotów, zainteresowanych nawiązaniem współpracy. Dzięki temu możliwe będzie znalezienie odpowiedniego partnera do realizacji przyszłych projektów w ramach Programu, zarówno
z Polski, jak i z Rosji.

Zachęcamy do aktywnego poszukiwania partnerów i wspólnej realizacji transgranicznych projektów.

Więcej informacji na oficjalnej stronie Programu, pod adresem www.lt-pl-ru.eu