Podczas posiedzenia Wspólnego Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, które odbyło się z udziałem przedstawicieli województwa warmińsko-mazurskiego w dniach 17-18 stycznia 2019 r. w Swietłogorsku (obwód kaliningradzki Federacji Rosyjskiej) podjęto decyzję o dofinansowaniu 12 projektów złożonych w I osi priorytetowej „Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego” Programu Polska-Rosja 2014-2020. Są to przedsięwzięcia ubiegające się o dofinansowanie w pierwszym naborze wniosków Programu, który odbył się w dniach 16 kwietnia - 16 lipca 2018 r.

Priorytet I programu charakteryzował się największą konkurencją spośród projektów złożonych w pierwszym naborze wniosków Programu. Wnioskodawcy z województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego oraz obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej przygotowali projekty (spełniające kryteria formalne) o łącznej wartości dofinansowania wynoszącej ponad 61 mln. euro przy dostępnej alokacji na ten priorytet w wysokości ok. 14 mln euro.

Rozstrzygnięcie naboru jest niewątpliwym sukcesem instytucji i beneficjentów z naszego województwa. Dofinansowanie uzyskało 10 projektów z udziałem warmińsko-mazurskich projektodawców o łącznej wartości dofinansowania dla instytucji z regionu ponad 4,6 miliona euro. Tak liczna reprezentacja beneficjentów z naszego regionu wyróżnia się również na tle wysokości pozyskanego dofinansowania przez polskie regiony uczestniczące w Programie:

 Region  Przyznane dofinansowanie (1 nabór, I priorytet)
 Warmińsko-Mazurskie  4 689 560,39 EUR
 Pomorskie  2 110 842,19 EUR
 Podlaskie  -
 Obwód Kaliningradzki FR  6 849 701,61 EUR
 Razem  13 650 104 EUR

 

Ponadto na listę rezerwową trafiły dwa projekty, w tym jeden z udziałem beneficjentów z warmińsko-mazurskiego. Ich dofinansowanie uzależnione jest od dostępności środków, które mogą się pojawić w Programie na skutek m.in oszczędności w pozostałych dofinansowanych projektach.

Zatwierdzone projekty z warmińsko-mazurskiego poświęcone są szeroko pojętej współpracy kulturowej, pielęgnowaniu wspólnego dziedzictwa historycznego i przyrodniczego w obszarze polsko-rosyjskiego pogranicza. Możemy spodziewać się w najbliższym czasie m.in. budowy ścieżek rowerowych w obszarach atrakcyjnych turystycznie, rewitalizacji cennych historycznie budynków, inwestycji w instytucjach muzealnych, jak również organizacji transgranicznych festiwali, wydarzeń kulturalnych i innych przedsięwzięć wspierających współpracę transgraniczną Warmii i Mazur z obwodem kaliningradzkim.

 

Pełna lista dofinansowanych projektów:

 LP        Nr Projektu               Nazwa Projektu                                                                          Beneficjenci                                                                                                      
1 PR/1/092/2018 2 statki – Wspólne Morze Muzeum Światowego Oceanu w Kaliningradzie; Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku; Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Emmanuela Kanta w Kaliningradzie 
2 PR/1/118/2018 Odnowienie kulturalnego i historycznego krajobrazu małych miast Ładuszkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego Miasto Ładuszkin; Gmina Młynary; Ministerstwo Rozwoju Miasta i Polityki Wewnętrznej Obwodu Kaliningradzkiego; Ministerstwo Kultury i Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego 
3 PR/1/035/2018 Połączeni  Bursztynem Muzeum Historyczne Miasta Gdańska; Muzeum Światowego Oceanu w Kaliningradzie
4 PR/1/098/2018 Olsztynek-Kaliningrad – od wspólnej historii do przyszłego partnerstwa Zoopark w Kaliningradzie, Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku
5 PR/1/008/2018 Turystyka ponad granicami – trasy turystyczne regionów transgranicznych Rosji i północno-wschodniej Polski Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie”; Ministerstwo Kultury i Turystyki Regionu Kaliningrad/Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna/Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna/Muzeum "Styl Miejski" w Kaliningradzie
6 PR/1/062/2018 Muzea ponad granicami. Etap II Muzeum "Brama Friedlanda"; Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu; Fundacja Victoria w Kaliningradzie; Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu
7 PR/1/104/2018 Bałtycka odyseja – powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego Administracja gminy Zielenogradsk; Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie; Towarzystwo Naukowe “Pruthenia” w Olsztynie; Kaliningradzka organizacja publiczna "Centrum rekonstrukcji historycznej"; Gmina Olsztyn; Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
8 PR/1/069/2018 Razem – współpraca kulturalna w polsko-rosyjskim obszarze granicznym Ełckie Centrum Kultury; Państwowa instytucja kultury "Kaliningradzki Obwodowy Teatr Młodzieżowy"; Centrum inicjatyw młodzieżowych w Kaliningradzie
9 PR/1/103/2018 Magia północy – wspólny rozwój festiwali turystycznych w Olecku i Gusiewie Regionalne Centrum Kulturalne w Olecku „Mazury Garbate”; Administracja Miasta Gusiew
10 PR/1/058/2018 15 sekund historii oczami młodych ludzi. Zamki, koszary, legendy  Powiat Olecki; Szkoła Techniczna Inżynierii Środowiskowej w Oziersku
11 PR/1/006/2018 Rozwój turystyki transgranicznej w powiecie szczycieńskim i rejonie swietlogorskim Powiat Szczytno; Rejon Swietłogorski
12 PR/1/045/2018 Giżycko i Sowieck – współpraca przy          rozwoju ochrony dziedzictwa historycznego, kulturowego i naturalnego obszaru transgranicznego                                                                                                                                                                                                                                 Gmina Miasto Giżycko; Administracja Rejonu Miasta Sowieck

Lista rezerwowa

LP  Nr projektu Nazwa Projektu Beneficjenci                                        
 1  PR/1/087/2018          Od lokalnego do globalnego: obiekty lokalnego dziedzictwa jako atrakcje turystyczne i narzędzia transgranicznej edukacji dla celów ich ochrony  Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie; Europejska Fundacja Ochrony Zabytków w Gdańsku; Muzeum Historii i Sztuki w Kaliningradzie
 2  PR/1/036/2018 Transgraniczni ludzie w działaniu – turystyka, rekreacja, kultura nasz wspólny powód – Ełk, Oziersk, Stare Juchy  Gmina Miasto Ełk; Administracja dzielnicy miasta Oziersk; Ełckie Centrum Kultury;Gmina Stare Juchy

 

Gratulujemy beneficjentom zatwierdzonych projektów. W najbliższym czasie Wspólny Sekretariat Techniczny Programu w Olsztynie rozpocznie procedurę kontraktacji projektów i podpisywania umów z beneficjentami.

Projekty złożone w pozostałych osiach Programu, tj. osi II „Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym” oraz osi III „Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja” podlegają ocenie Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu i ich zatwierdzenia możemy spodziewać się jesienią bieżącego roku podczas kolejnego posiedzenia Wspólnego Komitetu Monitorującego, zaplanowanego w województwie warmińsko-mazurskim.

Tylko na EWT       20190118 113253

W imieniu Instytucji Zarządzającej Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego informujemy, iż ogłoszono nabór ekspertów zewnętrznych.

Celem naboru jest wybór wykwalifikowanych oraz doświadczonych profesjonalistów, którzy chcieliby wesprzeć Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Rosja w ocenie złożonych projektów w zakresie wystąpienia pomocy publicznej, weryfikacji dokumentacji technicznej lub w badaniu zdolności finansowych wnioskodawców.

Szczegóły znajdą Państwo w dokumencie „Nabór ekspertów zewnętrznych – ogłoszenie” do pobrania poniżej.

Dokumenty aplikacyjne można składać do 10 sierpnia 2018 r.

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze ekspertów zewnętrznych

Formularz aplikacyjny

Podręcznik oceny projektów z aneksami

Podręcznik dla beneficjentów część I – Wnioskodawca

 

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 poszukuje Menedżera Projektu.

Aplikacje w języku angielskim wraz z niezbędnymi dokumentami można przesyłać pocztą elektroniczną do 27 lipca 2018 roku, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami planowane są na początek sierpnia br.

Szczegółowe wymagania dotyczące stanowiska oraz opis zakresu obowiązków do pobrania:

Menedżer Projektu WST PL-RU (plik w formacie PDF; rozmiar 292 KB)

 

Wspólny Sekretariat Techniczny zaprasza na warsztaty praktyczne z przygotowywania formularzy aplikacyjnych w generatorze wniosków. Spotkanie skierowane jest do wszystkich podmiotów przygotowujących wnioski
o dofinansowanie w ramach I naboru wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Warsztaty odbędą się w następujących terminach:

- 29.05.2018 r. – Kętrzyn,

- 06.06.2018 r. – Suwałki,

- 08.06.2018 r. – Kaliningrad,

- 12.06.2018 r. – Nowy Dwór Gdański.

Rejestracji na spotkania w Kętrzynie, Suwałkach i Nowym Dworze Gdańskim mogą Państwo dokonać do dn. 22.05.2018 r. klikając w poniższy link: http://www.plru.eu/pl/rejestracja-na-warsztaty

Rejestracja na warsztat w Kaliningradzie zostanie przeprowadzona przez Oddział WST w Kaliningradzie.

Agenda spotkania wraz z dokładnym miejscem warsztatów zostaną do Państwa przesłane drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem o zakwalifikowaniu na warsztaty.

Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Agenda:

09:30-10:00

Rejestracja i kawa powitalna

10:00-11:00
  • Powitanie uczestników
  • Przygotowanie formularza aplikacyjnego w generatorze wniosków on-line
11:00-11:15

Przerwa kawowa

12:15-12:30
  • Przygotowanie budżetu projektu w generatorze wniosków on-line
  • Wskaźniki produktu i rezultatu
12:30-12:45

Przerwa kawowa

12:45-14:00
  • Informacja i promocja w ramach projektów
  • Umowa partnerska i umowa o dofinansowanie
  • Pytania i odpowiedzi
14:00-14:30

Lunch

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Rosja przeprowadził serię szkoleń dla wnioskodawców w ramach trwającego pierwszego naboru wniosków. Podczas spotkań zaprezentowano ogólne informacje o naborze wniosków oraz przedstawiono pakiet aplikacyjny, wskaźniki produktu i rezultatu, kwalifikowalność wydatków, budżet projektu oraz zasady udzielania zamówień w ramach projektu. Po każdej z części beneficjenci mieli okazję zadawania pytań.

Szkolenia zostały zorganizowane pomiędzy 26 kwietnia a 10 maja. Trzy szkolenia odbyły się po polskiej stronie granicy, tj. w Białymstoku, Olsztynie oraz Gdańsku oraz jedno po stronie rosyjskiej – w Obwodzie Kaliningradzkim.
W szkoleniach łącznie uczestniczyło 350 osób.

Wszystkie prezentacje w trzech wersjach językowych zostały zamieszczone na stronie internetowej Programu, w zakładce „Nabór wniosków – materiały ze szkoleń”.

Nabór wniosków w Programie trwa do 16 lipca 2018 r. WST aby dodatkowo wesprzeć beneficjentów w przygotowywaniu projektów, zorganizuje praktyczne warsztaty z przygotowywania formularzy aplikacyjnych w generatorze wniosków. Rejestracji na spotkania w Kętrzynie, Suwałkach i Nowym Dworze Gdańskim mogą Państwo dokonać do dn. 22.05.2018 r. klikając w poniższy link: http://www.plru.eu/pl/rejestracja-na-warsztaty

Rejestracja na warsztat w Kaliningradzie zostanie przeprowadzona przez Oddział WST w Kaliningradzie.