W imieniu Instytucji Zarządzającej Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego informujemy, iż ogłoszono nabór ekspertów zewnętrznych.

Celem naboru jest wybór wykwalifikowanych oraz doświadczonych profesjonalistów, którzy chcieliby wesprzeć Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Rosja w ocenie złożonych projektów w zakresie wystąpienia pomocy publicznej, weryfikacji dokumentacji technicznej lub w badaniu zdolności finansowych wnioskodawców.

Szczegóły znajdą Państwo w dokumencie „Nabór ekspertów zewnętrznych – ogłoszenie” do pobrania poniżej.

Dokumenty aplikacyjne można składać do 10 sierpnia 2018 r.

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze ekspertów zewnętrznych

Formularz aplikacyjny

Podręcznik oceny projektów z aneksami

Podręcznik dla beneficjentów część I – Wnioskodawca

 

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 poszukuje Menedżera Projektu.

Aplikacje w języku angielskim wraz z niezbędnymi dokumentami można przesyłać pocztą elektroniczną do 27 lipca 2018 roku, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami planowane są na początek sierpnia br.

Szczegółowe wymagania dotyczące stanowiska oraz opis zakresu obowiązków do pobrania:

Menedżer Projektu WST PL-RU (plik w formacie PDF; rozmiar 292 KB)

 

Wspólny Sekretariat Techniczny zaprasza na warsztaty praktyczne z przygotowywania formularzy aplikacyjnych w generatorze wniosków. Spotkanie skierowane jest do wszystkich podmiotów przygotowujących wnioski
o dofinansowanie w ramach I naboru wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Warsztaty odbędą się w następujących terminach:

- 29.05.2018 r. – Kętrzyn,

- 06.06.2018 r. – Suwałki,

- 08.06.2018 r. – Kaliningrad,

- 12.06.2018 r. – Nowy Dwór Gdański.

Rejestracji na spotkania w Kętrzynie, Suwałkach i Nowym Dworze Gdańskim mogą Państwo dokonać do dn. 22.05.2018 r. klikając w poniższy link: http://www.plru.eu/pl/rejestracja-na-warsztaty

Rejestracja na warsztat w Kaliningradzie zostanie przeprowadzona przez Oddział WST w Kaliningradzie.

Agenda spotkania wraz z dokładnym miejscem warsztatów zostaną do Państwa przesłane drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem o zakwalifikowaniu na warsztaty.

Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Agenda:

09:30-10:00

Rejestracja i kawa powitalna

10:00-11:00
  • Powitanie uczestników
  • Przygotowanie formularza aplikacyjnego w generatorze wniosków on-line
11:00-11:15

Przerwa kawowa

12:15-12:30
  • Przygotowanie budżetu projektu w generatorze wniosków on-line
  • Wskaźniki produktu i rezultatu
12:30-12:45

Przerwa kawowa

12:45-14:00
  • Informacja i promocja w ramach projektów
  • Umowa partnerska i umowa o dofinansowanie
  • Pytania i odpowiedzi
14:00-14:30

Lunch

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Rosja przeprowadził serię szkoleń dla wnioskodawców w ramach trwającego pierwszego naboru wniosków. Podczas spotkań zaprezentowano ogólne informacje o naborze wniosków oraz przedstawiono pakiet aplikacyjny, wskaźniki produktu i rezultatu, kwalifikowalność wydatków, budżet projektu oraz zasady udzielania zamówień w ramach projektu. Po każdej z części beneficjenci mieli okazję zadawania pytań.

Szkolenia zostały zorganizowane pomiędzy 26 kwietnia a 10 maja. Trzy szkolenia odbyły się po polskiej stronie granicy, tj. w Białymstoku, Olsztynie oraz Gdańsku oraz jedno po stronie rosyjskiej – w Obwodzie Kaliningradzkim.
W szkoleniach łącznie uczestniczyło 350 osób.

Wszystkie prezentacje w trzech wersjach językowych zostały zamieszczone na stronie internetowej Programu, w zakładce „Nabór wniosków – materiały ze szkoleń”.

Nabór wniosków w Programie trwa do 16 lipca 2018 r. WST aby dodatkowo wesprzeć beneficjentów w przygotowywaniu projektów, zorganizuje praktyczne warsztaty z przygotowywania formularzy aplikacyjnych w generatorze wniosków. Rejestracji na spotkania w Kętrzynie, Suwałkach i Nowym Dworze Gdańskim mogą Państwo dokonać do dn. 22.05.2018 r. klikając w poniższy link: http://www.plru.eu/pl/rejestracja-na-warsztaty

Rejestracja na warsztat w Kaliningradzie zostanie przeprowadzona przez Oddział WST w Kaliningradzie.

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 zaprasza do składania wniosków aplikacyjnych w ramach I naboru wniosków o dofinansowanie projektów.

Wartość środków przeznaczonych na I nabór wynosi łącznie 41 416 888,64 EUR i jest on otwarty na wszystkie priorytety Programu:

Priorytet 1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego (alokacja 12 097 756,55 EUR).
Priorytet 2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym (alokacja 17 348 198,28 EUR).
Priorytet 3. Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja (alokacja 6 188 201,05 EUR).
Priorytet 4. Wspólne działania na rzecz efektywności i bezpieczeństwa na granicach (alokacja 5 782 732,76 EUR).

Wnioski o dofinansowanie projektów należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Olsztynie za pośrednictwem generatora on-line udostępnionego na stronie internetowej Programu: www.plru.eu w terminie od 16 kwietnia do 16 lipca 2018 roku. Wnioski należy wypełnić w języku angielskim.

O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego (podregion suwalski i białostocki) i pomorskiego (podregion starogardzki, gdański, trójmiejski i słupski) oraz z całego obwodu kaliningradzkiego. Program skierowany jest do władz krajowych, regionalnych i lokalnych lub ich stowarzyszeń, podmiotów prawa publicznego lub prywatnego oraz organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną.

W każdym projekcie wymagany jest udział co najmniej jednego partnera z Polski i jednego z Federacji Rosyjskiej.

Program finansowany jest ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wkładu Federacji Rosyjskiej do Programu, który będzie przeznaczony na działania wyłącznie po rosyjskiej stronie granicy.

Minimalna wartość dofinansowania jednego projektu wynosi 100 000 EUR, natomiast maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2 500 000 EUR.
Możliwe do uzyskania dofinansowanie to maksymalnie 90% wartości projektu, co oznacza konieczność współfinansowania co najmniej 10% wydatków projektu ze środków własnych beneficjentów.

Projekty mogą mieć charakter infrastrukturalny, inwestycyjny lub miękki. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się pod linkiem: http://plru.eu/en/pages/41 

Najbliższe szkolenia dotyczące Programu i wymogów naboru odbędą się w następujących terminach:
25.04.2018 r. w Białymstoku,
07.05.2018 r. w Kaliningradzie,
08.05.2018 r. w Olsztynie,
10.05.2018 r. w Gdańsku.

Rejestracja na szkolenia w Polsce wraz z agendą dostępne są na stronie:
http://plru.eu/pl/aktualnosci/225,Szkolenia-dla-wnioskodawcow-Pierwszy-nabor-wnioskow-w-Programie-Wspolpracy-Transgranicznej-Polska-Rosja-2014-2020 

Szczegółowe informacje można uzyskać we Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu w Olsztynie przy ulicy Głowackiego 14 (III piętro), tel. +48 89 722 81 10, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rosyjscy beneficjenci mogą korzystać z pomocy Oddziału Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Kaliningradzie, przy ulicy Chernyakhovskogo 6, tel. +7 4012616200, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.