Rada Ministrów w dniu 28.12.2017 r. podjęła długo wyczekiwaną decyzję o zatwierdzeniu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 współfinansowanego ze środków unijnych oraz budżetu Federacji Rosyjskiej. Minister Jerzy Kwieciński podpisał w imieniu Rządu RP Porozumienie Finansowe dot. realizacji Programu, zaakceptowane wcześniej również przez Federację Rosyjską oraz Komisję Europejską. O pozytywną decyzję w tej sprawie od dłuższego czasu zabiegał Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz rozmaite instytucje, w tym samorządy z Warmii i Mazur.

Uruchomienie Programu pozwoli beneficjentom m.in. z województwa warmińsko-mazurskiego na realizację polsko-rosyjskich projektów transgranicznych z dziedziny kultury i dziedzictwa naturalnego, ochrony środowiska, infrastruktury drogowej i telekomunikacyjnej,
a także infrastruktury przejść granicznych.

Po stronie polskiej Program obejmuje swoim zasięgiem całe województwo warmińsko-mazurskie, w województwie pomorskim podregiony starogardzki, gdański i trójmiejski, a także z województwa podlaskiego podregion suwalski. Po stronie rosyjskiej program obejmuje swym zasięgiem cały obszar obwodu kaliningradzkiego.

Budżet Programu przeznaczony na realizację projektów wynosi ponad 62 miliony euro. Maksymalny poziom dofinansowania projektów sięga 90% kosztów kwalifikowalnych.

Nabór na projekty regularne o wartości dofinansowania do 2,5 mln EUR spodziewany jest w pierwszym półroczu 2018 r. Szczegółowych informacji o Programie udziela Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Rosja w Olsztynie (link do oficjalnej strony Sekretariatu: http://plru.eu/).

Aktualności Programu dostępne również na stronie www.ewt.warmia.mazury.pl w zakładce Polska-Rosja.