Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Współpracy Terytorialnej, działający w strukturach Urzędu Marszałkowskiego w  Olsztynie  poszukuje pracowników zainteresowanych rozwojem zawodowym w zakresie funduszy unijnych i programów międzynarodowych. Oferujemy dynamiczną pracę w międzynarodowym środowisku.

 Czym zajmujemy się na co dzień?

·    Uczestniczymy aktywnie w procesie programowania i monitorowania programów, włączamy się w realizację Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB)

·    Prowadzimy Regionalny Punkt Kontaktowy dla programów współpracy terytorialnej takich jak Interreg Litwa-Polska, ENI/EIS CBC Polska-Rosja,  Interreg Południowy Bałtyk, Interreg Region Morza  Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa, Interreg Europa, Funduszy Norweskich i EOG, 

·    Prowadzimy szkolenia, doradztwo dla beneficjentów ww. programów

·    Realizujemy projekty w ramach ww. programów

·    Organizujemy wydarzenia regionalne i konferencje międzynarodowe 

·    Prowadzimy regionalną stronę internetową www.ewt.warmia.mazury.pl, jesteśmy aktywni na portalu społecznościowym Facebook

·    Współpracujemy głównie z administracją unijną, rządową, regionalną, lokalną, uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi, klastrami, stowarzyszeniami, fundacjami, NGOs.

 

Specyfika pracy:

·    Delegacje zagraniczne

·    Możliwość nawiązania wielu kontaktów w międzynarodowym środowisku, w tym biznesowych

·    Praca dynamiczna i twórcza

 

Poszukujemy pracownika ze znajomością języka angielskiego, zainteresowanego rozwojem regionalnym, szczególnie współpracą terytorialną w ramach inicjatyw Interreg i ENI/EIS. 

 

 

Do Twoich obowiązków należeć będzie m.in.

·    realizacja zadań związanych z uczestnictwem województwa warmińsko-mazurskiego w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 

·    pełnienie funkcji Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA Litwa-Polska 2014-2020 w zakresie doradztwa i opiniowania projektów w ramach Programu oraz w zakresie informacji i promocji.

·    prowadzenie spraw związanych z polityką rozwoju obszaru funkcjonalnego Zalewu Wiślanego w województwie warmińsko-mazurskim.

 

Szczegółowe informacje o naborze i wymogi dla kandydatów znajdują się na stronie: 

https://bip.warmia.mazury.pl/nabor/373/ogloszenie-id-373-departament-polityki-regionalnej-podinspektor-etatow-1-etat.html

 

Termin zgłoszeń kandydatów mija 13.03.2019 r.

 

Zainteresowanych serdecznie zachęcamy do aplikowania!