Informujemy, że rozpoczęły się prace nad nową edycją niezwykle popularnego w naszym województwie Programu Współpracy Polska-Rosja na lata 2021-2027. Nowy Program będzie realizowany w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” polityki spójności Unii Europejskiej (tzw. Interreg) oraz nowego Instrumentu Sąsiedztwa, Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (NDICI) zastępującego obecny Europejski Instrument Sąsiedztwa.

W przyszłym miesiącu w Kaliningradzie przedstawiciele Polski i Rosji po raz pierwszy spotkają się ramach prac nowo powołanego Wspólnego Komitetu Programującego przygotowującego nową edycję Programu Interreg Polska-Rosja 2021-2027.

W procesie przygotowania nowego programu najważniejsza jest opinia interesariuszy – potencjalnych beneficjentów, instytucji oraz osób zamieszkujących obszar Programu.
Dlatego też gorąco zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety, w której możecie Państwo wyrazić swoją opinię nt. kierunków interwencji i priorytetów, które powinny zostać uwzględnione w nowej wersji Programu na lata 2021-2027. Wszelkie Państwa sugestie, spostrzeżenia oraz uwagi są dla nas niezwykle cenne.

Ankieta dostępna jest pod adresem - https://www.plru.eu/ankieta/ . Link ten będzie aktywny w systemie elektronicznym do 5 lutego 2020 r.

Przypomnijmy, że w obecnej edycji Programu na lata 2014-2020 beneficjenci z województwa warmińsko- mazurskiego otrzymali ponad 20 milionów euro dofinansowania unijnego na realizację projektów transgranicznych tematycznie obejmujących wsparcie dziedzictwa historyczno-kulturowego, ochronę środowiska naturalnego i przyrodniczego oraz budowę/modernizację infrastruktury transportowej. Sukces nowego Programu zależy również od jego dostosowania do potrzeb przyszłych beneficjentów.

Będziemy zobowiązani za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.