26 lutego 2020 r. w Kaliningradzie odbyło się I posiedzenie Wspólnego Komitetu Programującego przygotowującego nową edycję Programu Interreg Polska-Rosja 2021-2027.

Spotkaniu towarzyszyła wizyta studyjna u beneficjentów realizujących projekty z bieżącej perspektywy Programu Polska-Rosja 2014-2020.

Członkowie Wspólnego Komitetu Programującego z udziałem przedstawiciela województwa warmińsko-mazurskiego dyskutowali nad kierunkami współpracy nowej edycji Programu Interreg Polska-Rosja 2021-2027. Zapoznano się między innymi z wynikami ankiet wypełnionych przez interesariuszy programu, którzy wyrazili swoje oczekiwania i preferencje względem przyszłej współpracy na pograniczu polsko-rosyjskim. Decyzje dotyczące celów tematycznych i priorytetów przyszłego programu powinny zostać podjęte w IV kwartale bieżącego roku natomiast decyzja ta zależna jest od postępów w zatwierdzeniu pakietu legislacyjnego dla funduszy UE na lata 2021-2027 przez władze unijne. Kolejne posiedzenie Komitetu powinno się odbyć w połowie 2020 r.