Dwa projekty z udziałem beneficjentów z województwa warmińsko-mazurskiego zostały nominowane w konkursie RegioStars 2020, organizowanym corocznie przez Komisję Europejską. Zostały one zrealizowane przy wsparciu Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013

Pierwszy zgłoszony projekt „Muzea ponad granicami” zrealizowany został przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu i Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie. Działania obejmowały całkowitą modernizację zabytkowego budynku wschodniego podzamcza i dziedzińca w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu. Z kolei w rosyjskim Muzeum „Brama Frydlandzka” w Kaliningradzie wykonano najpilniejsze prace remontowe oraz ekspertyzy przyległego kompleksu twierdzy. Oba odrestaurowane obiekty zyskały nowe ekspozycje – po dwie w każdym z muzeów oraz nowoczesne wyposażenie.

Kolejny nominowany projekt pt. „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy” został zrealizowany przez miasto Ełk we współpracy z miastem Oziersk w obwodzie kaliningradzkim. W wyniku projektu wybudowano parki linowe w Ełku i Oziersku, utworzone zostały Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki Aktywnej oraz zintegrowany system informacji turystycznej w postaci strony internetowej.

Oddać głos na projekty można na stronie RegioStars pod linkiem: https://regiostarsawards.eu/. Projekt „Muzea ponad granicami” znajduje się w kategorii: Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu – umiejętności i edukacja dla cyfrowej Europy (Inclusive growth – Skills & Education for a digital Europe), natomiast projekt „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy” został zgłoszony w kategorii „Wzmocnienie pozycji młodzieży w ramach współpracy ponad granicami – temat roku 2020 (Youth empowerment for cooperation across borders – 30 years of Interreg – topic of the year 2020). Lista wybranych finalistów zostanie ogłoszona 9 lipca br.

Idea „Regiostars” jest corocznym konkursem organizowanym przez Komisję Europejską, której celem jest nagrodzenie projektów finansowanych przez UE, wykazujących się wysoką jakością i nowym podejściem do rozwoju regionalnego.

RegioStars2020