Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Rosja zaprasza do uczestnictwa w warsztatach on-line poświęconych przygotowaniu nowej edycji Programu na lata 2021-2027.

Program umożliwia wsparcie transgranicznych procesów rozwojowych poprzez współfinansowanie różnego rodzaju projektów, które mają realny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców obszaru pogranicza polsko-rosyjskiego. W województwie warmińsko-mazurskim wszystkie 3 subregiony (ełcki,olsztyński,elbląski) są objęte programem. 

Przygotowania do nowej edycji Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2021-2027 obejmują również konsultacje z udziałem głównych interesariuszy programu – tj. potencjalnych beneficjentów, instytucji oraz osób zamieszkujących obszar Programu. W związku z tym, chcielibyśmy Państwa zaprosić do udziału w warsztatach on-line, na których przedstawione zostaną główne założenia Programu Interreg Polska-Rosja 2021-2027. W trakcie spotkania diagnozowane będą atuty i słabości oraz szanse i zagrożenia odnoszące się do potencjalnego obszaru wsparcia przyszłego Programu. 

Warsztaty w formule on-line dla przedstawicieli polskiej części Programu odbędą się w następujących terminach:

  • 27.10.2020, w godzinach od 10.00 do 12.00
  • 28.10.2020, w godzinach od 10.00 do 12.00
  • 03.11.2020, w godzinach od 10.00 do 12.00

Zachęcamy Państwa do wybrania dogodnego terminu i zarejestrowania się na warsztaty poprzez wypełnienie formularza (LINK) w terminie dnia 23.10 br.

Z uwagi na ograniczenia techniczne, liczba miejsc na poszczególne spotkania jest ograniczona. Osobom zakwalifikowanym na warsztaty zostaną przesłane szczegółowe informacje techniczne
nt. platformy, na której odbędzie się spotkanie i sposobu logowania.

Agenda warsztatów dostępna jest do pobrania pod tym linkiem.

UWAGA, AKTUALIZACJA !

Organizatorzy spotkania informują o przedłużeniu terminu rejestracji na warsztaty dla przedstawicieli polskej części obszaru wsparcia Programu, które odbędą się w dniu 3 listopada br. 

W celu zarejestrowania się na spotkanie należy wypełnić formularz rejestracyjny na poniższej stronie internetowej w terminie do dnia 29 października br.

https://utila.info.pl/1/index.php/998994?lang=pl

Więcej informacji na temat Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 dostępnych jest na oficjalnej stronie programu - www.plru.eu.