Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 zaprasza do wzięcia udziału w Wydarzeniu rocznym Programu , które odbędzie się 16 grudnia br. w trybie on-line. Motyw przewodni tegorocznego wydarzenia to „Ekologia bez granic”

W trakcie wydarzenia zapoznamy się z bieżącą sytuacją w Programie, w tym stanem realizacji polsko-rosyjskich projektów dofinansowanych z Programu Polska-Rosja w osi „Środowisko” . Uczestnicy spotkania będą mieli także okazję wysłuchać prelekcji na temat stanu ekosystemu Morza Bałtyckiego, a także możliwości jego poprawy dzięki funduszom UE.

Ponadto przewidziano garść informacji na temat przygotowań nowej edycji Programu Interreg Polska-Rosja na lata 2021-2027. Będzie również okazja, aby partnerzy projektów, w tym z województwa warmińsko-mazurskiego podzielili się swoim doświadczeniem oraz dobrymi praktykami w obszarze ochrony środowiska podczas panelu "Wpływ projektów ekologicznych na poprawę warunków życia i czyste środowisko polsko-rosyjskiego obszaru przygranicznego".

Konferencja odbędzie się z tłumaczeniem w trzech językach: polskim, rosyjskim oraz angielskim.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy do 9 grudnia br. wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na oficjalnej stronie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020:

https://plru.eu/pl/aktualnosci/668,Zaproszenie-na-Wydarzenie-Roczne-Programu-Ekologia-bez-granic