Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Polska-Rosja 2014-2020 zaprasza do wzięcia udziału
w konsultacjach społecznych dot. Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Interreg Polska-Rosja 2021-2027.

Dokumenty będące przedmiotem konsultacji oraz formularz zgłaszania uwag znajdziemy na stronie internetowej Programu Polska-Rosja 2014-2020 (LINK) . Uwagi do treści Prognozy można zgłaszać do dnia 16.11.2021r.

Zapraszamy również do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych online dot. Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Interreg Polska-Rosja 2021-2027. Spotkanie dla polskich interesariuszy odbędzie się w dniu 9 listopada br. w godzinach od 12:00 do 14:00.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod tym linkiem
w terminie do 8 listopada br do godz. 13.00 . Jednocześnie informujemy, że wysłanie zgłoszenia nie oznacza zakwalifikowania do udziału w konferencji. Po weryfikacji zgłoszenia każda osoba dostanie osobny e-mail z linkiem do udziału w spotkaniu.

Więcej informacji na temat konsultacji społecznych znajdziemy na oficjalnej stronie internetowej Programu Polska-Rosja 2014-2020 (LINK).