Prace nad przygotowaniem programu współpracy transgranicznej z udziałem Polski i Rosji na lata 2014-2020 zbliżają się ku końcowi. Program został skierowany do Komisji Europejskiej.

W negocjacjach brali udział przedstawiciele polskiego Ministerstwa Rozwoju, rosyjskiego Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego. Nie zabrakło również przedstawicieli trzech polskich województw objętych zasięgiem programu: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i podlaskiego oraz obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.

Zarządzanie podlegać będzie Ministerstwu Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej. Dzięki zabiegom m.in. województwa warmińsko-mazurskiego Wspólny Sekretariat Techniczny Programu zostanie przeniesiony z Warszawy do Olsztyna, dzięki czemu beneficjenci z regionu Warmii i Mazur i nie tylko będą mieli bliższy dostęp do instytucji programu, co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na efektywność wdrażania polsko-rosyjskich przedsięwzięć transgranicznych.

Całkowity budżet wraz z wkładem Federacji Rosyjskiej ustalono na kwotę 61,9 mln EUR, z czego 41,3 mln EUR stanowią środki europejskie, natomiast 20,6 mln EUR stanowi wkład Federacji Rosyjskiej do programu.

Dofinansowanie będzie można uzyskać m.in. na działania w obszarze promocji kultury lokalnej i zachowania dziedzictwa historycznego, ochronę środowiska, usprawnienie komunikacji drogowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa w obszarze przygranicznym Polski i Rosji.

Więcej informacji na oficjalnej stronie programu pod adresem www.lt-pl-ru.eu.