Prace nad przygotowaniem Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014-2020 zbliżają się ku końcowi. Pierwszy nabór wniosków planowany jest w pierwszej połowie 2017 r.

Instytucje, które są zainteresowane znalezieniem partnera do realizacji projektu mogą skorzystać ze specjalnej, nowo utworzonej platformy internetowej, która znajduje się na oficjalnej stronie Programu, pod linkiem: http://www.lt-pl-ru.eu/en,news,342. Platforma on-line „Find a Partner for a Project” dedykowana jest wszystkim przyszłym beneficjentom i partnerom Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Na platformie potencjalni beneficjenci projektów mogą zamieszczać informacje na temat swoich instytucji oraz planowanych przedsięwzięć. Zamieszczone informacje będą widoczne dla innych podmiotów, zainteresowanych nawiązaniem współpracy. Dzięki temu możliwe będzie znalezienie odpowiedniego partnera do realizacji przyszłych projektów w ramach Programu, zarówno
z Polski, jak i z Rosji.

Zachęcamy do aktywnego poszukiwania partnerów i wspólnej realizacji transgranicznych projektów.

Więcej informacji na oficjalnej stronie Programu, pod adresem www.lt-pl-ru.eu