Konferencja podsumowująca program współpracy transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 oraz inaugurująca program współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 odbyła się 8 grudnia w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

W minionej perspektywie finansowej 2007-2013 łącznie wsparcie uzyskało 60 projektów, z czego aż 30 zrealizowano z udziałem partnerów z województwa warmińsko-mazurskiego. Budżet Programu wynosił prawie 146 mln euro, z których 124 miliony euro pochodziło z budżetu Unii Europejskiej, a 22 miliony euro z budżetu Federacji Rosyjskiej. Partnerzy z województwa warmińsko-mazurskiego pozyskali ponad 31 mln euro ze środków europejskich, m.in. na modernizację muzeów, budowę dróg, modernizację szpitali, gospodarkę wodno-ściekową, zakup sprzętu oraz samochodów specjalistycznych dla jednostek ratownictwa, a także szereg działań miękkich – w tym wizyty studyjne, badania czy też wymiany młodzieży.

Konferencja była również okazją do przedstawienia oferty nowego programu współpracy na pograniczu polsko-rosyjskim, tj. programu Polska-Rosja 2014-2020. W trakcie wydarzenia uczestnicy dowiedzieli się, że Program został zatwierdzony przez Komisję Europejską i nic już nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć jego wdrażanie w przyszłym roku. Beneficjenci będą mogli liczyć na wsparcie do 90% wartości projektu. Dofinansowanie będzie można uzyskać na przedsięwzięcia koncentrujące się na wspólnym dziedzictwie historycznym, przyrodniczym i  kulturowym pogranicza, ochronie środowiska, transporcie drogowym, czy też poprawie bezpieczeństwa granic państwa.

Program wspiera realizację wspólnych przedsięwzięć transgranicznych, co oznacza, że każdy projekt musi być wdrażany przez co najmniej 2 beneficjentów, reprezentujących oba kraje. Budżet programu wynosi ponad 60 mln euro, a obszar kwalifikowany obejmuje w Polsce podregiony: elbląski, ełcki, olsztyński, suwalski, gdański, starogardzki, trójmiejski, a także dwa regiony przyległe: słupski i białostocki. Po stronie rosyjskiej obszarem kwalifikowalnym jest cały obwód kaliningradzki.

W konferencji uczestniczyło ponad 200 przedstawicieli polskich, rosyjskich i litewskich władz centralnych, regionalnych i lokalnych, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.
W trakcie konferencji zorganizowano również forum poszukiwania partnerstwa.
Przypominamy, że od początku 2017 r. w Olsztynie uruchomiony zostanie Wspólny Sekretariat Techniczny Programu, który służył będzie pomocą beneficjentom zainteresowanym realizacją wspólnych polsko-rosyjskich projektów ze wsparciem funduszy programu. Informacji na temat programu udziela również Regionalny Punkt Kontaktowy w Urzędzie Marszałkowskim w  Olsztynie,tel. 89 521 93 25, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.