27 kwietnia 2017 r. w Olsztynie oraz 4 maja 2017 r. w Kaliningradzie odbyły się szkolenia i indywidualne konsultacje dla potencjalnych beneficjentów Dużych Projektów Infrastrukturalnych

Wspólny Sekretariat Techniczny zorganizował praktyczne szkolenia dla przyszłych beneficjentów i partnerów Dużych Projektów Infrastrukturalnych (DPI) z Polski i Rosji, które odbyły się 27 kwietnia 2017 r. w Olsztynie (Polska) oraz 4 maja 2017 r. w Kaliningradzie (Rosja). W szkoleniach wzięło udział blisko 40 osób z różnych instytucji zaangażowanych w planowane Duże Projekty Infrastrukturalne przewidziane do realizacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014 -2020. Uczestnicy reprezentowali potencjalnych beneficjentów Programu z takich polskich miast jak Malbork, Nowy Dwór Gdański, Gdańsk, Tolkmicko, Olsztyn oraz z rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego.

Pracownicy Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu przedstawili uczestnikom spotkań praktyczne informacje dotyczące przygotowywania i składania wniosków aplikacyjnych oraz kwalifikowalności wydatków.  Zaprezentowano formularz aplikacyjny wraz ze szczegółowym opisem każdego z punktów. Uczestnicy otrzymali cenne wskazówki, które będą pomocne przy wypełnianiu aplikacji. Po przeprowadzonym spotkaniu, pracownicy Wspólnego Sekretariatu Technicznego udzielili indywidualnych konsultacji przyszłym beneficjentom i partnerom Dużych Projektów Infrastrukturalnych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.