Centrum Projektów Europejskich, poszukuje kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Polska-Rosja 2014-2020, instytucji która w styczniu 2017 r. rozpocznie swoją działalność w Olsztynie. Wspólny Sekretariat Techniczny programu będzie odpowiedzialny za bieżące administrowanie programem, działalność informacyjno-promocyjną w tym codzienny kontakt z beneficjentami programu.

Szczegółowe wymagania dotyczące stanowiska oraz opis zakresu obowiązków znajdują się pod linkiem: https://www.cpe.gov.pl/210,olsztyn.

Aplikacje w języku angielskim (wraz z CV, listem motywacyjnym i kopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje) można składać do 30 listopada 2016 roku (najpóźniej do tego dnia aplikacja musi wpłynąć do Centrum Projektów Europejskich). Aplikacje można przesyłać pocztą elektroniczną, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Centrum Projektów Europejskiech, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, Tel. 022 378 31 00, Fax. 022 201 97 25, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W razie pytań odnośnie naboru informacji udziela z Pani Justyna Byczek, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prace nad przygotowaniem Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014-2020 zbliżają się ku końcowi. Pierwszy nabór wniosków planowany jest w pierwszej połowie 2017 r.

Instytucje, które są zainteresowane znalezieniem partnera do realizacji projektu mogą skorzystać ze specjalnej, nowo utworzonej platformy internetowej, która znajduje się na oficjalnej stronie Programu, pod linkiem: http://www.lt-pl-ru.eu/en,news,342. Platforma on-line „Find a Partner for a Project” dedykowana jest wszystkim przyszłym beneficjentom i partnerom Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Na platformie potencjalni beneficjenci projektów mogą zamieszczać informacje na temat swoich instytucji oraz planowanych przedsięwzięć. Zamieszczone informacje będą widoczne dla innych podmiotów, zainteresowanych nawiązaniem współpracy. Dzięki temu możliwe będzie znalezienie odpowiedniego partnera do realizacji przyszłych projektów w ramach Programu, zarówno
z Polski, jak i z Rosji.

Zachęcamy do aktywnego poszukiwania partnerów i wspólnej realizacji transgranicznych projektów.

Więcej informacji na oficjalnej stronie Programu, pod adresem www.lt-pl-ru.eu 

Prace nad przygotowaniem programu współpracy transgranicznej z udziałem Polski i Rosji na lata 2014-2020 zbliżają się ku końcowi. Program został skierowany do Komisji Europejskiej.

W negocjacjach brali udział przedstawiciele polskiego Ministerstwa Rozwoju, rosyjskiego Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego. Nie zabrakło również przedstawicieli trzech polskich województw objętych zasięgiem programu: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i podlaskiego oraz obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.

Zarządzanie podlegać będzie Ministerstwu Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej. Dzięki zabiegom m.in. województwa warmińsko-mazurskiego Wspólny Sekretariat Techniczny Programu zostanie przeniesiony z Warszawy do Olsztyna, dzięki czemu beneficjenci z regionu Warmii i Mazur i nie tylko będą mieli bliższy dostęp do instytucji programu, co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na efektywność wdrażania polsko-rosyjskich przedsięwzięć transgranicznych.

Całkowity budżet wraz z wkładem Federacji Rosyjskiej ustalono na kwotę 61,9 mln EUR, z czego 41,3 mln EUR stanowią środki europejskie, natomiast 20,6 mln EUR stanowi wkład Federacji Rosyjskiej do programu.

Dofinansowanie będzie można uzyskać m.in. na działania w obszarze promocji kultury lokalnej i zachowania dziedzictwa historycznego, ochronę środowiska, usprawnienie komunikacji drogowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa w obszarze przygranicznym Polski i Rosji.

Więcej informacji na oficjalnej stronie programu pod adresem www.lt-pl-ru.eu.

Konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 rozpoczęły się 6 maja i potrwają do 10 czerwca 2016 r.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu. Mogą wziąć w nich udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, itp. W celu zgłoszenia uwag należy wypełnić formularz elektroniczny, który znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju - link do formularza. Uwagi zgłoszone w inny sposób nie będą rozpatrywane.

Projekt dokumentu Programu w angielskiej wersji językowej oraz robocze tłumaczenia na język polski i rosyjski znajdują się na stronie internetowej (link TUTAJ). Termin zgłaszania uwag upływa 10 czerwca 2016 r.

Po zakończeniu procesu konsultacji i uwzględnieniu zasadnych uwag, Program Polska-Rosja 2014-2020 zostanie przekazany Komisji Europejskiej do zatwierdzenia. Pierwszy naborów wniosków w ramach Programu jest przewidywany w 2017 r.

VI posiedzenie polsko-rosyjskiego Wspólnego Komitetu Programującego, podczas którego uzgodniona została treść Programu odbyło się 12 kwietnia 2016 r. w Warszawie.

W Komitecie zasiadają przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, polskich województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego, euroregionów Bałtyk i Niemen, a także przedstawiciele rosyjskich władz centralnych i Obwodu Kaliningradzkiego. Z głosem doradczym w spotkaniu udział wziął przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Od 6 maja projekt Programu oraz strategicznej oceny jego oddziaływania na środowisko zostaną poddane konsultacjom publicznym (online). Zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału.

Po uwzględnieniu zgłoszonych w procesie konsultacji uwag Program Polska-Rosja 2014-2020 zostanie przesłany do Komisji Europejskiej do zatwierdzenia. Rozpoczęcie pierwszych naborów wniosków o wsparcie z Programu przewiduje się w 2017 r.