Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych współpracą transgraniczną z partnerami z regionów obszaru Południowego Bałtyku do udziału w regionalnym seminarium  „Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027. Pierwszy nabór projektów - zasady i oferta tematyczna Programu”, które odbędzie się w Elblągu, 19 stycznia 2023 r.  

Podczas spotkania przedstawimy ofertę Programu Południowy Bałtyk 2021-2027 oraz zasady pierwszego naboru wniosków. Na przykładzie wybranych projektów realizowanych przez partnerów z naszego województwa (Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk) zaprezentujemy przykłady dobrych praktyk w projektach, które otrzymały wsparcie Programu Południowy Bałtyk w latach 2014-2020.  Podpowiemy również jak podejść do aplikowania i oczekiwań Programu z perspektywy regionalnych celów i wyzwań rozwojowych  województwa warmińsko-mazurskiego oraz przedstawimy  obszary potencjalnej komplementarności z Programem Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027.   

Do udziału w spotkaniu zapraszamy także organizacje, które nie mają jeszcze koncepcji projektowej gotowej do złożenia w ramach aktualnego naboru wniosków. Semiarium będzie dobrą okazją do lepszego poznania zasad Programu, a także zainspirowania się przykładowymi projektami możliwymi do realizacji w Programie.

Aktualny nabór projektów w Programie Interreg Południowy Bałtyk potrwa do 15 lutego. Kolejny planowany jest już na jesień 2023 r.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w seminarium prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do 16 stycznia 2023 r.

Formularz zgłoszeniowy

Program spotkania

Po długich oczekiwaniach ruszyła nowa edycja Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027.  Wnioski projektowe w I naborze można składać od 20 grudnia 2022 r. do 15 lutego 2023 r.  

 

Oferta Interreg Południowy Bałtyk na lata 2021-2027 różni się od swojego poprzednika na lata 2014-2020 i obejmuje wsparcie w zakresie:

 • wzmocnienia innowacji i internacjonalizacji podmiotów lokalnych,  
 • zrównoważonego rozwoju oraz energii odnawialnej, w tym niebieskiej (woda) i zielonej (środowisko) gospodarki,  
 • promowania zrównoważonego wykorzystania wody,  
 • promowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),   
 • zrównoważonej, odpornej na kryzysy i innowacyjnej turystyki,  
 • budowy kapitału do współpracy między instytucjami i mieszkańcami obszarów przygranicznych.

Realizacja projektów odpowiadających na powyższe wyzwania możliwa jest we współpracy z partnerami (publicznymi, non profit oraz z sektora biznesu) z nadmorskich regionów Szwecji, Danii, Niemiec, Litwy oraz Polski.

Zatwierdzony przez Komisję Europejską obszar kwalifikowalny programu w województwie warmińsko-mazurskim obejmuje aktualnie subregion elbląski. Program pozostaje jednak otwarty na udział partnerów spoza obszaru, w szczególności oczekiwani są partnerzy z obszarów przyległych o zidentyfikowanych powiązaniach (np. wcześniejsza współpraca pozaprojektowa) i komplementarności (np. wspólne wyzwania) z obszarem głównym programu. Do takich obszarów zaliczany jest m.in. subregion olsztyński.

Ogłoszenie o naborze, pakiet aplikacyjny, Podręcznik Programu oraz poradnik wypełnienia formularza aplikacyjnego dostępne są na stronie programu  https://southbaltic.eu/call-for-proposals1

Jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów w dniu 5 stycznia 2023 r. Wspólny Sekretariat Programu z Gdańska organizuje spotkanie informacyjne (online) podczas którego omówiony zostanie nowy, elektroniczny system składania wniosków WOD2021. Rejestracja na to wydarzenie dostępna jest poprzez formularz dostępny na stronie.

Dla tych, którzy mają już konkretne pomysły projektowe Wspólny Sekretariat zaplanował w dniach 23-25 stycznia oraz 30 stycznia – 1 lutego spotkania konsultacyjne.  Rejestracja oraz formularz fiszki koncepcji projektowej, (którą należy załączyć podczas rejestracji) dostępne są na stronie   https://southbaltic.eu/-/the-1st-call-for-proposals-is-open-

Natomiast wszystkich potencjalnych beneficjentów z naszego regionu zainteresowanych udziałem w  I naborze wniosków w Programie Południowy Bałtyk 2021-2027 zachęcamy do kontaktu i konsultowania swoich pomysłów projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 89 521 93 24.

Konsultacje w RPK organizowane są w trybie stałym w formie telefonicznej, e-mail lub w siedzibie RPK/online po wcześniejszym umówieniu spotkania.  W naszym regionie RPK zaplanował także organizację regionalnego spotkania informacyjnego w styczniu 2023 r. O szczegółach tego wydarzenia poinformujemy wkrótce.

Uruchomiony został nabór na projekty zalążkowe, tzw. „seed money” dotyczące prac przygotowawczych dla beneficjentów planujących aplikowanie do nowego Programu Południowy Bałtyk na lata 2021-2027.  To już 4 nabór projektów Seed money w Programie Południowy Bałtyk 2014-2020, a wnioski aplikacyjne można składać do 21 listopada 2022 r.

Zainteresowani aplikowaniem powinni skoncentrować się na jednym z dostępnych w aktualnym naborze celów szczegółowych Programu na lata 2014-2020:

1.1  Zwiększenie obecności MŚP z sektora niebieskiego i zielonego na rynkach międzynarodowych,

2.1  Intensywniejszy rozwój obiektów dziedzictwa naturalnego i kulturowego obszaru Południowego Bałtyku dla tworzenia zrównoważonych obszarów turystycznych

2.2 Poprawa wykorzystania zielonych technologii w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń na obszarze Południowego Bałtyku

3.1 Poprawa jakości usług transportowych przyjaznych środowisku w obszarze Południowego Bałtyku

5.1   zwiększenie zdolności do współpracy podmiotów lokalnych z obszaru Południowego Bałtyku poprzez udział w transgranicznych sieciach.

Projekty zalążkowe realizowane w powyższych celach tematycznych Programu na lata 2014-2020 powinny skutkować przygotowaniem aplikacji do naboru na regularne projekty Programu już w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

W perspektywie 2021-2027 Program Południowy Bałtyk  wspierać będzie projekty transgraniczne w zakresie: cyfryzacji, wzmacniania łączności regionu poprzez internacjonalizację, wspierania przejścia na zieloną energię,  promowania zrównoważonego wykorzystania wody, promowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), rozwoju zrównoważonej, odpornej i innowacyjnej turystyki, wzmocnienia zdolności współpracy podmiotów obszaru Południowego Bałtyku.

Szczegółowe informacje dostępne są w projekcie dokumentu programu Południowy Bałtyk 2021-2027 w tym miejscu.

Wartość całkowita projektu typu Seed money może wynieść do 40.000 EUR lub do 32.000 EUR (w zależności od wyboru formy: online lub stacjonarnej, dla organizacji warsztatu transgranicznego). Minimalne partnerstwo międzynarodowe powinno obejmować 2 partnerów z 2 różnych krajów (z obszaru kwalifikowalnego Programu tj. wybranych regionów z Polski, Niemiec, Szwecji, Danii i Litwy). Działania projektowe powinny przyczyniać się do wykonania 2 wskaźników tj. przygotowania koncepcji projektu oraz organizacji co najmniej jednego wspólnego warsztatu transgranicznego.

Szczegóły naboru oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na oficjalnej stronie programu.

Zapraszamy również do udziału w regionalnym webinarium informacyjnym nt. seed money, które odbędzie się 7 października na platformie Zoom. Szczegółowy program  oraz formularz rejestracyjny dostępne są pod tym linkiem.

Wspólny Sekretariat Programu w Gdańsku zaprasza także na webinarium poświęcone naborowi, które odbędzie się 18 października br. (w języku angielskim). Rejestracja na to wydarzenie dostępna  jest pod tym linkiem.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w  4 naborze projektów Seed money Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 zachęcamy do kontaktu i konsultowania pomysłów projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 89 521 93 24.

 

Przedstawiciele samorządów oraz zarządzający portów morskich w Elblągu i Vordingborgu podpisali 9 maja br. w Ambasadzie RP w Kopenhadze list intencyjny o współpracy na rzecz budowy i rozwoju połączeń morskich między Polską i Danią.

 

Zgodnie z porozumieniem Elbląg i Vordingborg będą wspólnie ponosić wysiłki na rzecz zwiększenia konkurencyjności portów, wzmocnienia ich pozycji w regionie Morza Bałtyckiego, pozyskania nowych ładunków, wymiany rozwiązań technologicznych oraz uruchomienia regularnych połączeń żeglugowych,  w rezultacie oddziałując pozytywnie na  lokalną i regionalną gospodarkę w Polsce i Danii. 

Współpraca elbląskiego portu z portem w Vordingboru stała się możliwa dzięki uczestnictwu w transgranicznym projekcie pt. INCONE60 realizowanym ze środków Programu Interreg Południowy Bałtyk. Port Elbląg pełnił w projekcie rolę  partnera stowarzyszonego.  Celem tego projektu była poprawa konkurencyjności i dostępności regionów przybrzeżnych Południowego Bałtyku dzięki poprawie wydajności transportu w ciągu drogi morskiej E60 poprzez wzmocnienie roli małych i średnich portów morskich na rynku międzynarodowym oraz włączenie ich do  zintegrowanego systemu transportowego. Projekt zrealizowano w  polsko-litewsko-duńsko-belgijskim konsorcjum.

Szczegółowe informacje o projekcie INCONE 60 oraz ciekawe opracowania  przygotowane  w ramach jego realizacji dostępne są na stronie: https://www.incone60.eu/

Jesienią br. zaplanowano podpisanie umowy gospodarczej, która szczegółowo ureguluje założenia współpracy portów w  Elblągu i Vordingborgu oraz jej oczekiwane rezultaty.  Ponadto partnerzy z Elbląga i Vordinborgu realizują aktualnie kolejne przedsięwzięcie współfinansowane z Programu Interreg Południowy Bałtyk, mające na celu transfer innowacji w portach i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie digitalizacji portowej działalności.

Współpraca portów ma strategiczne znaczenie dla Elbląga, biorąc pod uwagę jego rosnące znaczenie związane z budową kanału żeglugowego przez  Mierzeję Wiślaną. Inwestycja ta umożliwi połączenie elbląskiego portu bezpośrednio
z Morzem Bałtyckim i zwiększy możliwości rozwojowe w tym na arenie międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem basenu Morza Bałtyckiego.   

Już 9 listopada 2021 r odbędzie się kolejna edycja międzynarodowej konferencji "Otwarci na Skandynawię". 

Główne cele wydarzenia to przedstawienie potencjału inwestycyjnego Warmii i Mazur, prezentacja oferty eksportowej województwa warmińsko-mazurskiego oraz przybliżenie uczestnikom możliwości współpracy z krajami skandynawskimi. Konferencja dedykowana jest przedsiębiorcom z Warmii i Mazur, a także ze Szwecji, Finlandii i Danii, przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu wspierających współpracę gospodarczą pomiędzy Polską a Skandynawią.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.otwarcinaskandynawie.gmsynergy.com.pl  

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wydarzenie odbędzie się w formule online.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęły Ambasada Królestwa Danii, Ambasada Finlandii i Ambasada Szwecji. Patronami medialnymi są Gazeta Olsztyńska, Dziennik Elbląski, Truso TV oraz portal internetowy Portel.pl

Wydarzenie „Otwarci na Skandynawię” organizowane jest przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i realizowane w ramach projektu „Promocja Gospodarcza Warmii i Mazur 2020+” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Ruszyła rejestracja na regionalną konferencję online w ramach konsultacji publicznych przyszłego programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko w województwie warmińsko-mazurskim.

W programie spotkania zaplanowano  m.in. wprowadzenie do nowego programu, omówienie szczegółowego zakresu tematycznego, prezentację projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko oraz oferty wsparcia Regionalnych Punktów Kontaktowych.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy w szczególności przedstawicieli warmińsko-mazurskich samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych (NGOs), MŚP, środowisk akademickich oraz innych instytucji i organizacji zainteresowanych współpracą transgraniczną w obszarze Południowego Bałtyku.

Projekt dokumentu Programu został opracowany przez międzynarodowy Wspólny Komitet Programujący. Przygotowania zostały poprzedzone analizą społeczno-gospodarczą oraz szczegółowymi konsultacjami z państwami uczestniczącymi w przyszłym Programie (Polska, Dania, Litwa, Niemcy i Szwecja). Potwierdzony obszar kwalifikowalny w województwie warmińsko-mazurskim obejmuje subregion elbląski tj. powiaty:  elbląski, ostródzki, iławski, braniewski, działdowski, nowomiejski.  Nadal procedowana jest kwestia możliwego powiększenia obszaru o subregion olsztyński, na co zgodę wyraziły Instytucje Programu oraz Państwa Członkowskie uczestniczące w pracach Wspólnego Komitetu Programującego. Ostateczną  decyzję w tej sprawie podejmie jednak Komisja Europejska. Niezależnie od decyzji KE w sprawie  geograficznego obszaru kwalifikowalnego, przyszły Program umożliwiać ma bardziej elastyczne podejście do udziału w projektach również partnerów spoza obszaru kwalifikowalnego, dlatego do udziału w konsultacjach zapraszamy także samorządy i potencjalnych partnerów z obszaru subregionu olsztyńskiego.

Według założeń Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 będzie wspierał międzynarodowe projekty współpracy transgranicznej w zakresie:

 • wzmocnienia innowacji i internacjonalizacji podmiotów lokalnych,
 • zrównoważonego rozwoju oraz energii odnawialnej, w tym niebieskiej i zielonej gospodarki,
 • promowania zrównoważonego wykorzystania wody,       
 • promowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),
 • zrównoważonej, odpornej na kryzysy i innowacyjnej turystyki,
 • współpracy między instytucjami i mieszkańcami obszarów przygranicznych.

Projekty dokumentów omawianych podczas spotkania dostępne są na stronach  https://ewt.warmia.mazury.pl/poludniowy-baltyk/aktualnosci-poludniowy-baltyk/1139-konsultacje-programu-interreg-poludniowy-baltyk-2021-2027 oraz na oficjalnej stronie Programu Południowy Bałtyk https://southbaltic.eu/-/have-your-say-in-the-future-programme-2021-2027-public-consultations.

Program umożliwiać będzie projekty współpracy transgranicznej w obszarze południowego Bałtyku z partneremi z nadmorskich regionów: Polski, Szwecji, Danii, Niemiec i Litwy.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji online prosimy są o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 7 października 2021 r.

Link do wydarzenia zostanie przekazany z potwierdzeniem rejestracji.

Konsultacje_publiczne_Programu_Południowy_Bałtyk__online_2021_agenda_08.10.2021.pdf

Formularz_zgłoszenia_konsultacje_publiczne_Programu_Południowy_Bałtyk_2021-2027_spotkanie_online.pdf

Źródło grafiki:https://pixabay.com

Ruszył 3 nabór na tzw. projekty  kapitału zalążkowego (seed money) w programie współpracy transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk . Wnioski można  składać w terminie od 13 września  do 5 listopada 2021 roku.

Celem projektów seed money,  jest wsparcie  beneficjentów w  przygotowaniu pełnej koncepcji projektu, gotowej do złożenia w późniejszych naborach na projekty regularne.  Realizacja projektu obejmować może m.in. poszukiwanie zagranicznych partnerów projektowych, badania i analizy dotyczące problematyki przyszłego projektu czy organizację warsztatów i spotkań partnerskich.

Aplikacje projektowe można składać w ramach następujących dziedzin:

 • zwiększenie obecności MŚP z sektora niebieskiego i zielonego na rynkach międzynarodowych,
 • transfer innowacji na korzyść MŚP działających w sektorze niebieskim i zielonym,
 • przekształcanie obiektów dziedzictwa naturalnego i kulturowego w zrównoważone obszary turystyczne,
 • zwiększenie wykorzystania zielonych technologii, w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń na obszarze Południowego Bałtyku,
 • poprawa jakości usług transportowych oraz wdrożenie usług przyjaznych środowisku w dziedzinie transportu,
 • poprawa zdolności współpracy lokalnych podmiotów poprzez udział w sieciach transgranicznych.

Wartość całkowita projektu typu seed money wynosi do 40.000 EUR.  Minimalne partnerstwo międzynarodowe powinno obejmować 2 partnerów z 2 różnych krajów (z obszaru kwalifikowalnego Programu). Działania projektowe powinny przyczyniać się do wykonania 2 wskaźników tj. przygotowania koncepcji projektu oraz organizacji co najmniej jednego wspólnego warsztatu transgranicznego. Projekty rozliczane będą ryczałtowo na podstawie wykonanych wskaźników.

Całkowity budżet kwalifikowalny naboru wynosi ok. 879 997,00 EUR. Ze względu na to, że kwota ta została oszacowana na podstawie oszczędności w realizowanych projektach, może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej programu Interreg Południowy Bałtyk w zakładce dot. naborów https://southbaltic.eu/call-for-proposals

Zainteresowanych udziałem w  3 naborze projektów seed money Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 zachęcamy do kontaktu i konsultowania pomysłów projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 89 521 93 24.

Autor zdjęcia: Karolina Grabowska. Pobrano z Pexels.com

Zapraszamy do udziału w otwartych konsultacjach publicznych projektu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027, które potrwają od 8 września do 15 października 2021 r.  

Projekt dokumentu Programu został opracowany przez międzynarodowy Wspólny Komitet Programujący. Przygotowania zostały poprzedzone analizą społeczno-gospodarczą oraz szczegółowymi konsultacjami z państwami uczestniczącymi w przyszłym Programie (Polska, Dania, Litwa, Niemcy i Szwecja).

Według założeń Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 będzie wspierał międzynarodowe projekty współpracy transgranicznej w zakresie:

 • wzmocnienia innowacji i internacjonalizacji podmiotów lokalnych,            
 • zrównoważonego rozwoju oraz energii odnawialnej, w tym niebieskiej i zielonej gospodarki,           
 • promowania zrównoważonego wykorzystania wody,            
 • promowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),            
 • zrównoważonej, odpornej na kryzysy i innowacyjnej turystyki,            
 • współpracy między instytucjami i mieszkańcami obszarów przygranicznych.

Program swoim zasięgiem obejmuje regiony południowego Bałtyku:        

 • w Niemczech – okręgi kraju związkowego Mecklenburg Vorpommern: Nordwestmecklenburg, Rostock, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald oraz miasto na prawach powiatu (Kreisfreie Stadt) Rostock
 • w Danii – Gmina Regionalna Bornholm oraz Region Zealand (podregiony: Østsjælland, Vest- og Sydsjælland)
 • w Szwecji - powiaty: Kalmar, Blekinge, Skåne i Kronoberg

 • na Litwie – powiaty: Klaipėda, Tauragė i Telšiai
 • w Polsce - subregiony: miasto Szczecin, szczeciński, szczecinecko-pyrzycki, koszaliński, słupski, chojnicki, starogardzki, gdański, trójmiejski i elbląski.

Ponadto, jest planowane rozszerzenie obszaru kwalifikowalnego Programu o subregion olsztyński (oczekiwana jest decyzja Komisji Europejskiej w tej sprawie).

Do udziału w konsultacjach zapraszamy osoby i instytucje zainteresowane współpracą transgraniczną na obszarze Południowego Bałtyku, w tym m.in.: beneficjentów dotychczasowych edycji programu Interreg Południowy Bałtyk, potencjalnych beneficjentów, przedstawicieli władz państwowych i samorządów terytorialnych oraz ich jednostek, przedstawicieli organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i szkół, jednostek badawczo-rozwojowych, przedsiębiorców, euroregionów, a także osoby fizyczne.

Uwagi można zgłaszać od 8 września do 15 października 2021 r. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.southbaltic.eu  oraz e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Raport z konsultacji wraz z odniesieniem do uwag będzie opublikowany po rozpatrzeniu wszystkich komentarzy.    

Równolegle do konsultacji Programu, w terminie do 15 października zgłaszać można również uwagi do projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027.

Uwagi i wnioski do projektu Raportu można zgłaszać:  

Wszystkie dokumenty będące przedmiotem konsultacji społecznych dostępne są w języku angielskim na stronie https://southbaltic.eu/-/have-your-say-in-the-future-programme-2021-2027-public-consultations

Dodatkowo w załączonych poniżej plikach dostępne są również pomocnicze, robocze tłumaczenia dokumentów na język polski:

2021-09-08_Interreg_South_Baltic_Programme_2021-2027_streszczenie_projektu_programu_PL.pdf

2021-09-08_Interreg_South_Baltic_Programme_2021-2027_projekt_programu_PL.pdf

2021-09-08_Interreg_South_Baltic_Programme_2021-2027_projekt_programu_PL_wersja_do_czytników.pdf

2021-09-08_Interreg_South_Baltic_Programme_2021-2027_streszczenie_projektu_programu_PL_wersja_do_czytników.pdf

2021-09-08_Interreg_South_Baltic_Programme_2021-2027_prezentacja_konsultacje_publiczne_PL.pdf

Pomocniczy_formularz_do_skladania_uwag_do_projektu_programu_PB_2021-2027.docx

PROGNOZA_OOS_INTERREG_OPB.pdf

Streszczenie_OOS_INTERREG_OPB.pdf

Ponad rok temu przedstawiciele pięciu państw i nadmorskich regionów obszaru Południowego Bałtyku rozpoczęli intensywne prace nad nową edycją programu współpracy transgranicznej  Interreg Południowy Bałtyk na lata 2021-2027.

W trakcie 7 dotychczasowych spotkań Wspólnego Komitetu Programującego, odpowiedzialnego za przygotowanie nowego programu, a także licznych spotkań międzynarodowych oraz krajowych grup roboczych i konsultacyjnych podjęto decyzje dotyczące m.in. tematycznego ukierunkowania przyszłego programu oraz zasad jego wdrażania. Owocem tej pracy jest Analiza Społeczno-Gospodarcza obszaru Południowego Bałtyku oraz propozycje Strategii Programu, priorytetów i celów szczegółowych.

Zarys Programu...

Obszary priorytetowe przyszłego Programu bazują na czterech strategicznych wyzwaniach:

 • Innowacyjny Południowy Bałtyk dzięki digitalizacji oraz wspieraniu rozwoju i konkurencyjności w regionie;
 • Zrównoważony Południowy Bałtyk dzięki promowaniu energii odnawialnej, zrównoważonego zarządzania wodami i gospodarce cyrkularnej;
 • Atrakcyjny Południowy Bałtyk dzięki ochronie, wspieraniu i promocji publicznych zasobów turystycznych oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego;
 • Aktywny Południowy Bałtyk dzięki wspieraniu zdolności do współpracy mniejszych instytucji, budowaniu wzajemnego zaufania oraz wzmacnianiu współpracy sektora pozarządowego z publicznym.

Nadrzędną wartością pozostanie dotychczasowe, innowacyjne podejście programu, wspieranie oddolnych projektów typu „ludzie dla ludzi” oraz zaangażowania we współpracę transgraniczną instytucji i samorządów o mniejszym doświadczeniu międzynarodowym. Dzięki wysiłkom m.in. przedstawicieli regionów polskich  udało się wzmocnić znaczenie turystyki i kultury, którym po wielu dyskusjach przypisana została samodzielna oś priorytetowa.

Budżet przyszłego programu pozostanie prawdopodobnie na poziomie zbliżonym do budżetu na lata 2014-2020 tj. ok. 80 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Nowością będzie umożliwienie przedsiębiorstwom (MŚP) udziału w charakterze regularnych partnerów w projektach. Rozważane są także ułatwienia w zakresie planowania, wdrażania i raportowania.

W trakcie prac nad nową edycją, przedstawiciele województwa warmińsko-mazurskiego podjęli starania o powiększenie obszaru Programu o powiaty leżące w środkowej części naszego województwa (subregion olsztyński). W dotychczasowych dwóch edycjach w Programie mogli uczestniczyć tylko partnerzy z zachodnich powiatów województwa warmińsko-mazurskiego (subregion elbląski). Propozycja powiększenia obszaru o subregion olsztyński zyskała poparcie przedstawicieli pozostałych regionów polskich oraz reszty państw uczestniczących, a także Euroregionów Bałtyk i Pomerania. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez Komisję Europejską w wyniku negocjacji treści Programu, które prowadzić będzie polskie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jako Instytucja Zarządzająca.

Najbliższe wydarzenia...

Jesienią 2021 r. planowe są konsultacje publiczne projektu dokumentu Programu, a także nabór na projekty kapitału zalążkowego tzw. seed money (finansowane z obecnej edycji Programu na lata 2014-2020). W ramach seed money zainteresowani partnerzy będą mogli przygotować dojrzałe koncepcje przyszłych regularnych projektów do Programu na lata 2021-2027 i zbudować międzynarodowe partnerstwa dla przyszłych przedsięwzięć.   

Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji na oficjalnej stronie Programu Południowy Bałtyk  https://southbaltic.eu/, a także do kontaktu z działającym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu Południowy Bałtyk:  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel.  89 521 93 24.

 

*Zdjęcie ilustracyjne: https://pixabay.com/  autor: Marcin Wąż

W dniu 15.09.2020 roku odbyła się konferencja projekt FilmNet – South Baltic Film & Culture Network, zorganizowana przez lidera projektu – Centrum Spotkań  Europejskich „Światowid” w Elblągu. Była to jednocześnie ostatnia, piąta międzynarodowa konferencja projektu, który otrzymał wsparcie w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 i  zakładał   współpracę  partnerów z  Polski, Litwy, Szwecji i Niemiec.

W czasie konferencji partnerzy podsumowali ponad dwa lata wspólnej pracy w obszarze filmu i edukacji filmowej w regionie Południowego Bałtyku. Do udziału zaproszono przedstawicieli projektu, którzy opowiedzieli, w jaki sposób udało im się osiągnąć sukces przy realizacji szeregu ciekawych aktywności, które przyczyniły się do założenia sieci współpracy, podniesienia kompetencji pracowników oraz wdrożenia konkretnych narzędzi do pracy w edukacji filmowej. Oprócz realizacji międzynarodowych spotkań, czyli konferencji, wizyt studyjnych  i seminariów odbyły się tzw. staże pracy, czy job shadowing, czyli obserwacja i naśladowanie pracy w konkretnych instytucjach kultury na Litwie, Szwecji i w Polsce. Zaprezentowano także historię sukcesu projektu widzianą oczyma jego uczestników, a także materiały filmowe powstałe podczas realizacji projektu.

Podczas wydarzenia odbyła się także prezentacja rezultatów działania  pn. Baltic Identity Film Tour, czyli pokazów filmowych w krajach partnerskich filmów krótkometrażowych związanych z Morzem Bałtyckim, podsumowanie dyskusji i opinii widzów, próba ustalenia wspólnej bałtyckiej tożsamości. Zaprezentowano także rezultaty wspólnej pracy w ramach Film Club Lab - próbie wdrożenia szwedzkiego modelu klubów filmowych w polskich i litewskich realiach. Działanie to obejmowało m.in. warsztaty, przygotowanie materiałów i publikacji, pracę z dziećmi i nauczycielami, warsztaty on-line oraz powstanie strony internetowej poświęconej Film Club Lab (w dwóch wersjach językowych: polskim i angielskim) www.film-club.pl

Prelegenci prezentowali też przykłady współpracy między festiwalami filmowymi w ramach projektu FilmNet, działania przyczyniające się do trwałości i upowszechniania rezultatów projektu oraz przyszłość Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 w najbliższych miesiącach i wstępne założenia jego nowej edycji na lata 2021-2027.  

filmnet1