Program Interreg V-A Południowy Bałtyk poszukuje osoby na stanowisko kierownika Wspólnego Sekretariatu Programu w Gdańsku.

Kierownik Sekretariatu jest odpowiedzialny za funkcjonowanie instytucji, koordynację pracy jej pracowników oraz nadzór działalności Sekretariatu pod kątem jej zgodności z regulacjami unijnymi, prawem krajowym i przepisami zawartymi w dokumentach programowych.

Poszukiwana osoba powinna zapewnić wykonywanie wszystkich zadań zleconych Sekretariatowi w sposób rzetelny i terminowy, z zachowaniem wysokiej jakości usług. Z tego względu nowozatrudniona osoba powinna posiadać cechy świetnego lidera zespołu, dobrze zorganizowanego menagera oraz skutecznego negocjatora. Nowy kierownik musi także umiejętnie działać w sytuacjach nagłych i stresujących. Wspólny Sekretariat daje możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji poprzez pracę z profesjonalnym i otwartym zespołem, w międzynarodowym środowisku.

Aplikację w języku angielskim (CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje) należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pdo 15 września 2017 r. Więcej informacji na temat naboru udziela Pani Justyna Byczek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie Programu Południowy Bałtyk 

7 czerwca w Elblągu odbyły się regionalne indywidualne konsultacje koncepcji projektowych  w Programie Interreg V-A Południowy Bałtyk 2014-2020. 

W czasie spotkania zorganizowanego przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Południowy Bałtyk, przedstawiciele instytucji zainteresowanych aplikowaniem do Programu mogli omówić m.in. kwestie logiki przygotowania projektów transgranicznych, wymogów Programu oraz tematycznej specyfiki poszczególnych osi priorytetowych Programu. Aktualny nabór wniosków w Programie Połusniowy Bałtyk trwa do 30 czerwca. Kolejny nabór planowany jest między 13 listopada a 15 grudnia 2017 r.

Zachęcamy do kontaktu wszystkie instytucje i samorządy zainteresowane Programem Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Indywidualne konsultacje projektowe w siedzibie Regionalnego Punktu Kontaktowego w Olsztynie odbywają się w trybie ciągłym w dowolnym terminie po wcześniejszym umówieniu wizyty z przedstawicielami danej instytucji. e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 89 521 93 24.

12 września w Roskilde (Dania) odbędzie się Doroczne Forum Programu Interreg Południowy Bałtyk z udziałem gości z programu Horyzont 2020 oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 

Tegoroczne wydarzenie poświęcone będzie tematyce innowacji w zakresie technologii przyjaznych środowisku. Do udziału w forum zaprasza się szczególnie instytucje zainteresowane rozwiązaniami i politykami w tej dziedzinie. Program spotkania przewiduje sesje i debaty poświęcone różnym aspektom zielonych technologii, w tym transportowi, technologiom morskim, środowisku oraz umiejętnościom ekologicznym. Rejestracja na wydarzenie potrwa do 15 sierpnia.

Formularz rejestracyjny oraz program spotkania dostępne są na stronie:

https://southbaltic.eu/greentech2017

Rozpoczął się kolejny, czwarty już nabór na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ciekawych propozycji projektowych Programu Interreg Południowy Bałtyk, który odbędzie się w dniach 22 maja – 30 czerwca 2017 r.

 Aktualny nabór dotyczy jedynie wybranych celów szczegółowych Programu. Potencjalni projektodawcy aplikować mogą w ramach:

 • Celu szczegółowego 2.2: “Zwiększenie stopnia wykorzystania technologii zielonych, w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń na obszarze Południowego Bałtyku”;
 • Celu szczegółowego 3.1: „Poprawy jakości usług i zrównoważenia wpływu środowiskowego usług transportowych w obszarze Południowego Bałtyku”;
 • Celu szczegółowego 4.1 “Wzmocnienia wydajności zasobów ludzkich na rzecz niebieskiej
  i zielonej gospodarki obszaru Płd. Bałtyku”;
 • Celu szczegółowego 5.1 „Zwiększenia wydajności współpracy podmiotów lokalnych w obszarze Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu”.

Nabór w ramach cieszącego się dotychczas dużym zainteresowaniem priorytetu 2.1 (Wzmocnienie intensywności rozwoju obiektów dziedzictwa naturalnego i kulturalnego obszaru Południowego Bałtyku w kierunku zrównoważonych obszarów turystycznych” zostanie wznowiony w kolejnym naborze zaplanowanym między 13 listopada, a 15 grudnia 2017 r.

Indywidualne konsultacje pomysłów projektowych :

 • Wspólny Sekretariat Programu w Gdańsku

Najbliższe terminy konsultacji w Polsce: 6-7  czerwca  (Szczecin), 7-8 czerwca (Gdańsk). Rejestracja na konsultacje odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://southbaltic.eu/individual-consultations. Instytucje zainteresowane udziałem proszone są o zgłoszenie udziału w terminie do 10 dni kalendarzowych przed spotkaniem.  

 • Regionalny Punkt Kontaktowy (PK) Programu Południowy Bałtyk działający w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie

Indywidualne konsultacje w siedzibie PK możliwe po wcześniejszym umówieniu w dowolnym terminie. Dodatkowo Punkt Kontaktowy organizuje indywidualne spotkania konsultacyjne koncepcji projektowych w Elblągu 7 czerwca. Zainteresowane instytucje proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 89 521 93 24.  

  Formularz_zgłoszeniowy.doc

Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Południowy Bałtyk wybrał do wsparcia 12 projektów złożonych w III naborze wniosków Programu, który trwał  między 03.11.2016, a 16.12.2016.

Przedstawiciele delegacji krajowych podczas IV spotkania Komitetu, które odbyło się w Binz (Niemcy) w dniach 15-17 maja 2017 r. przyznali finansowanie następującym transgranicznym przedsięwzięciom: 

 • ELMAR: Supporting South Baltic SMEs to enter the international supply chains & sales markets for boats & ships with electric propulsions
 • InterMarE: Internationalization of South Baltic maritime economy
 • CTCC: Creative Traditional Companies Cooperation
 • SB Food Inno: Developing food innovation capacity in the South Baltic Region
 • BioBIGG: Bioeconomy in the South Baltic Area: Biomass-based Innovation and Green Growth
 • Baltic Heritage Routes: Development of Heritage Tourism Infrastructure in the South Baltic Area
 • Baltic Stories: Professionalization of events for culturally embedded and sustainable tourism development of destinations in South Baltic region
 • DUNC: Development of UNESCO Natural and Cultural assets
 • LiveLagoons: The use of active barriers for the nutrient removal and local water quality improvement in Baltic lagoons
 • RBR: Reviving Baltic Resilience
 • Interconnect
 • South Baltic Transport Loops

Wartość zatwierdzonych projektów to ok . 17,27 milionów EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerzy w województwa warmińsko-mazurskiego uczestniczyć będą w 3 wybranych projektach tj. South Baltic Transport Loops z udziałem Zarządu Portu Morskiego w Elblągu Sp. z o. o oraz w projektach CTCC i Interconnect z udziałem Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Ponadto w projekcie Interconnect partnerem stowarzyszonym będzie Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wartość wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznana partnerom z regionu to ok. 173 tys. EUR. 

W dniach 7-9 marca 2017 r. w Sopocie odbędzie się 7 edycja międzynarodowej konferencji transportowej Transport Week. Tegoroczne wydarzenie poświęcone będzie nowoczensnym rozwiązaniom transportowym w zakresie technologii przyjaznych środowisku w branży morskiej, portowej oraz logistycznej. 

Transport Week to jedna z największych konferencji transportowych w Europie Środkowej, która corocznie gości szerokie grono przedstawicieli branży transportowej i logistycznej. Częścią konferencji będą warsztaty Programu Południowy Bałtyk poświęcone możliwościom finansowania rozwiązań w obszarze zrównoważonego transportu, które odbędą się 9 marca. Uprzejmie informujemy, że przedstawiciele instytucji publicznych z regionów Programu Południowy Bałtyk chcący wziąć udział w konferencji, wpisując hasło free South Baltic w polu „comments” na formularzu rejestracyjnym zostaną zwolnieni z opłaty za uczestnictwo. 

Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie organizatorów:
http://transportweek.eu

Warsztaty Programu Południowy Bałtyk zostaną połączone z przedstawieniem informacji o innych instrumentach umożliwiających wsparcie innowacyjnych rozwiązań transportowych: Horyzont 2020, oraz wsparcie Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Termin rejestracji upływa 2 marca.

Konferencja odbędzie się w języku angielskim.

10 stycznia rozpoczął się kolejny nabór na projekty „kapitału zalążkowego” tzw. seed money w Programie Interreg Południowy Bałtyk (3 i 4 Oś Priorytetowa).

Wsparcie w ramach projektów typu „seed money” udzielane jest na przygotowanie koncepcji projektowej gotowej do złożenia w następnym etapie w ramach regularnych naborów wniosków w Programie Południowy Bałtyk. Otrzymane środki mogą zostać przeznaczone m.in. na poszukiwanie partnerów projektowych, przeprowadzenie koniecznych analiz, warsztatów lub opracowanie danych potrzebnych do przygotowania głównego projektu.

Aktualny nabór wniosków dotyczy tylko dwóch Osi Priorytetowych Programu:

 • Oś 3 Poprawa łączności transgranicznej na rzecz funkcjonalnego niebieskiego i zielonego transportu;
 • Oś 4 Wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich na rzecz niebieskiej i zielonej gospodarki obszaru.

Nabór wniosków potrwa do 30 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie naboru wniosków dla projektów regularnych w Programie Południowy Bałtyk planowane jest już 22 maja 2017 r. 

Maksymalna wartość projektu kapitału zalążkowego to 40 tys. EUR. Dofinansowanie dla partnerów polskich to 85% wydatków kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje o naborze projektów kapitału zalążkowego, w tym dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie: https://southbaltic.eu/-/seed-money-call-for-proposals-targeting-transport-and-skilled-labour-force

Informacji na temat Programu Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) udziela Regionalny Punkt Kontaktowy Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Południowy Bałtyk poszukuje dwóch kandydatów na stanowiska:

 

- Programme/ Project Officer – specjalność zielone technologie.

   Ogłoszenie do pobrania

- Programme/Project Officer – specjalność budowanie potencjału instytucjonalnego.

   Ogłoszenie do pobrania  

Aplikacje zawierające CV, list motywacyjny i kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje należy przesłać na adresy e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 23 grudnia 2016 r. do 24:00.

2 listopada rozpoczął się III nabór wniosków w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja  (Południowy Bałtyk) 2014-2020. Nabór potrwa do 16 grudnia 2016 r. 

 

 

Projekty mogą ubierać się o wsparcie w ramach wszystkich pięciu priorytetów Programu tj.:

 • wzmocnienia aktywności międzynarodowej oraz zdolności innowacyjnej niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku;
 • wykorzystania potencjału środowiskowego i kulturalnego obszaru Południowego Bałtyku na rzecz „niebieskiego"  i „zielonego" wzrostu;
 • poprawy łączności transgranicznej na rzecz funkcjonalnego „niebieskiego" i „zielonego" transportu;
 • wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich na rzecz „niebieskiej" i „zielonej" gospodarki obszaru;
 • zwiększenie wydajności współpracy podmiotów lokalnych na obszarze Południowego Bałtyku na rzecz "niebieskiego" i "zielonego" wzrostu.

      O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.

 • władze regionalne i lokalne oraz ich związki i stowarzyszenia;
 • organizacje pozarządowe;
 • szkoły, uniwersytety i instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub badawczą;
 • instytucje wspierające/promujące zrównoważony rozwój, innowacyjność oraz przedsiębiorczość, np. inkubatory przedsiębiorczości oraz izby handlowe;
 • stowarzyszenia formalne, klastry i sieci MŚP (posiadające osobowość prawną);
 • firmy publiczne lub prywatne (o charakterze publicznym lub non-profit), zajmujące się gminną lub komunalną gospodarką środowiskową i energetyczną (odpady, woda, ogrzewanie, ochrona jakości powietrza);
 • biura zatrudnienia i administracja rynku pracy;
 • izby handlowe, agencje rozwoju biznesu, inkubatory biznesu, parki technologiczne i inne organizacje finansowe  i wsparcia biznesu.

Obszar kwalifikowany Programu Południowy obejmuje:  Litwę (okręgi Kłajpeda, Taurogi
i Tylża), Polskę (subregiony szczeciński, koszaliński, słupski, gdański, trójmiejski i elbląski), Niemcy (powiaty kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie: Nordwestmecklenburg, Rostock, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald oraz Miasto Rostock), Danię (regiony: Bornholm i Zealand, subregiony: Østsjælland, Vest-og Sydsjælland) oraz Szwecję (regiony terytorialne Kalmar, Blekinge, Skania i Kronoberg).

Szczegółowe informacje o naborze oraz pakiet dokumentów aplikacyjnych dostępne są
na stronie Programu https://southbaltic.eu/call-for-proposals

Termin rozstrzygnięcia aktualnego naboru wniosków to 16-17 maja 2017 r.

Informacji na temat Programu Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) udziela Regionalny Punkt Kontaktowy Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Marszałkowski w Olsztynie oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Południowy Bałtyk 2014-2020 zaprasza na warsztaty generowania projektów Programu współpracy transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, które odbędą się 3 listopada 2016 r. w Elblągu.

Warsztaty z udziałem instytucji Programu oraz eksperta doświadczonego w przygotowaniu i ocenie projektów transgranicznych mają na celu przybliżenie instytucjom z subregionu elbląskiego procesu przygotowania projektu oraz przedstawienie inspirujących pomysłów na projekt transgraniczny. Częścią spotkania będzie także szkolenie z logiki oraz zasad przygotowania projektów właściwych dla Programu Południowy Bałtyk 2014-2020. Odbędą się również indywidualne  konsultacje z instytucjami chcącymi doprecyzować swoje koncepcje projektowe pod kątem wymogów Programu i nadchodzących naborów wniosków. Bieżące informacje o stanie realizacji Programu przedstawi ekspert Wspólnego Sekretariatu Programu w Gdańsku.

Program Południowy Bałtyk 2014-2020 wspiera w subregionie elbląskim (jedynym z województwa warmińsko-mazurskiego) realizację projektów w ramach następujących obszarów tematycznych: internacjonalizacja i poprawa zdolności do innowacji sektora MŚP, dziedzictwo naturalne i kulturowe, zielone (przyjazne środowisku) technologie, poprawa łączności transgranicznej, wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich oraz zwiększenie zdolności do współpracy podmiotów lokalnych.

Najbliższy nabór wniosków w Programie potrwa między 2 listopada, a 16 grudnia 2016 r.

Termin przesyłania zgłoszeń na warsztaty: 26 października 2016 na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i/lub faxem 89 521 93 09.

Informacji na temat Programu Interreg V-A Południowy Bałtyk udziela Regionalny Punkt Kontaktowy Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Regionalne_warsztaty_generowania_projektów_Programu_Południowy_Bałtyk_-_program_spotkania.pdf

Formularz_zgłoszeniowy_Elbląg_3_listopada_2016.doc