W dniu 15.09.2020 roku odbyła się konferencja projekt FilmNet – South Baltic Film & Culture Network, zorganizowana przez lidera projektu – Centrum Spotkań  Europejskich „Światowid” w Elblągu. Była to jednocześnie ostatnia, piąta międzynarodowa konferencja projektu, który otrzymał wsparcie w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 i  zakładał   współpracę  partnerów z  Polski, Litwy, Szwecji i Niemiec.

W czasie konferencji partnerzy podsumowali ponad dwa lata wspólnej pracy w obszarze filmu i edukacji filmowej w regionie Południowego Bałtyku. Do udziału zaproszono przedstawicieli projektu, którzy opowiedzieli, w jaki sposób udało im się osiągnąć sukces przy realizacji szeregu ciekawych aktywności, które przyczyniły się do założenia sieci współpracy, podniesienia kompetencji pracowników oraz wdrożenia konkretnych narzędzi do pracy w edukacji filmowej. Oprócz realizacji międzynarodowych spotkań, czyli konferencji, wizyt studyjnych  i seminariów odbyły się tzw. staże pracy, czy job shadowing, czyli obserwacja i naśladowanie pracy w konkretnych instytucjach kultury na Litwie, Szwecji i w Polsce. Zaprezentowano także historię sukcesu projektu widzianą oczyma jego uczestników, a także materiały filmowe powstałe podczas realizacji projektu.

Podczas wydarzenia odbyła się także prezentacja rezultatów działania  pn. Baltic Identity Film Tour, czyli pokazów filmowych w krajach partnerskich filmów krótkometrażowych związanych z Morzem Bałtyckim, podsumowanie dyskusji i opinii widzów, próba ustalenia wspólnej bałtyckiej tożsamości. Zaprezentowano także rezultaty wspólnej pracy w ramach Film Club Lab - próbie wdrożenia szwedzkiego modelu klubów filmowych w polskich i litewskich realiach. Działanie to obejmowało m.in. warsztaty, przygotowanie materiałów i publikacji, pracę z dziećmi i nauczycielami, warsztaty on-line oraz powstanie strony internetowej poświęconej Film Club Lab (w dwóch wersjach językowych: polskim i angielskim) www.film-club.pl

Prelegenci prezentowali też przykłady współpracy między festiwalami filmowymi w ramach projektu FilmNet, działania przyczyniające się do trwałości i upowszechniania rezultatów projektu oraz przyszłość Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 w najbliższych miesiącach i wstępne założenia jego nowej edycji na lata 2021-2027.  

filmnet1

Trwają prace nad kształtem przyszłej edycji Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027. Dostosowanie oferty przyszłego Programu do potrzeb beneficjentów nastąpi również w oparciu o opinie zainteresowanych instytucji z naszego regionu. Dlatego też istnieje możliwość wypełnienia krótkiej ankiety, w której mogą Państwo wyrazić swoje oczekiwania oraz opinie nt. kierunków interwencji i priorytetów nowej edycji Programu na lata
2021-2027. Wszelkie Państwa sugestie, spostrzeżenia zostaną poddane ocenie ekspertów przygotowujących Program.

Link do Ankiety. Ankieta w języku angielskim.

Do wypełnienia ankiety zachęcamy instytucje z subregionów elbląskiego i olsztyńskiego, tj. obszarów, które są brane pod uwagę jako kwalifikowalne w nowej edycji Programu Południowy Bałtyk 2021-2027. Należy pamiętać, że obecnie kwalifikowalnym obszarem Programu
w województwie warmińsko-mazurskim jest subregion elbląski.

Więcej informacji na temat Programu Interreg Południowy Bałtyk dostępnych jest na oficjalnej stronie Programu pod adresem https://www.southbaltic.eu/

Rozpoczęto procedurę przetargową na przygotowanie analizy społeczno-ekonomicznej, SWOT/TOWS oraz drzewa problemów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027.

Oprócz przygotowania pisemnego materiału wprowadzającego, zamówienie obejmuje również moderowanie dyskusji podczas Wspólnego Komitetu Programującego oraz udzielanie profesjonalnych ekspertyz w trakcie przygotowania nowej edycji Programu Interreg Południowy Bałtyk na lata 2021-2027. Ponadto opcjonalnie zamówienie może zostać rozszerzone o opracowanie wspólnej strategii oraz dobór priorytetów Programu.

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury opublikowano na stronie internetowej Centrum Projektów Europejskich oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Oferty w języku polskim należy składać do Centrum Projektów Europejskich , zgodnie z wymogami przedstawionymi na stronie internetowej CPE . Termin składania ofert upływa 8 maja 2020 r. o godz. 9:00.

W dniach 24-25 września w Ostródzie odbyło się IV Doroczne Wydarzenie Programu Interreg Południowy  Bałtyk.  Tegorocznej konferencji towarzyszyło hasło  Let’s share and learn  (Dzielmy się doświadczeniem i uczmy się).

Wymiana doświadczeń, wzajemne uczenie się pomiędzy projektami z dofinansowaniem Programu Południowy Bałtyk, a także tzw. kapitalizacja efektów projektów w praktyce to główne cele wydarzenia Programu Południowy Bałtyk, które w tym roku  odbyło się w Polsce,  w województwie warmińsko-mazurskim. Podczas tegorocznego spotkania w Ostródzie, organizatorzy (Wspólny Sekretariat Programu Południowy Bałtyk w Gdańsku) zaplanowali warsztaty poświęcone m.in. zachowaniu trwałości efektów zrealizowanych projektów, omówieniu planów na współpracę w regionie Południowego Bałtyku w nowej perspektywie finansowej UE po 2020 r, a także poprawie komunikacji i promocji współpracy transgranicznej wokół Bałtyku.

W konferencji udział wzięli m.in. partnerzy projektów, przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, organizacji pozarządowych, polityków zainteresowanych tematyką zielonych technologii, ochrony środowiska, rynku pracy, zrównoważonej turystyki i transportu z regionów nadmorskich pięciu państw uczestniczących w Programie: Polski, Niemiec, Danii, Litwy i Szwecji.

Konferencję otworzył w imieniu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pełnił rolę partnera wspierającego organizację tegorocznego wydarzenia w Ostródzie.

Program Południowy Bałtyk w perspektywie 2014-2020 wspiera międzynarodowe projekty realizowane m.in. w obszarach MŚP, zrównoważonej turystyki, technologii przyjaznych środowisku, transportu, rynku pracy oraz wzmacniania zdolności instytucji do współpracy. Obszar kwalifikowalny Programu w  województwie warmińsko-mazurskim obejmuje subregion elbląski. Kontynuacja
i kształt programu w perspektywie finansowej UE 2021-2027 będzie przedmiotem międzynarodowej debaty w nadchodzących miesiącach.

Informacji na temat Programu Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) udziela Regionalny Punkt Kontaktowy Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dodatkowe informacje o Programie znajdą Państwo także na stronach: https://southbaltic.eu/ oraz https://ewt.warmia.mazury.pl/

 

FB IMG 1569564817300

DSC 4424DSC 4424DSC 4424DSC 4424

Program współpracy transgranicznej Interreg V-A  Południowy Bałtyk zaprasza na IV Wydarzenie Roczne Programu, które odbędzie się w dniach 24-25 września 2019 r. w Ostródzie.  

Wydarzenie poświęcone będzie w szczególności wymianie doświadczeń i uczeniu się pomiędzy projektami realizowanymi dzięki wsparciu Programu. Do udziału zapraszamy partnerów projektów, przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, naukowców, badaczy, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, polityków zainteresowanych tematyką zielonych technologii, ochrony środowiska, przemysłu morskiego, rynku pracy, zrównoważonej turystyki i transportu.  W programie wydarzenia przewidziano m.in. warsztaty poświęcone: trwałości projektów, wyzwaniom i oczekiwaniom w Regionie Południowego Bałtyku po 2020 r, a także współpracy, sieciowaniu i wymianie doświadczeń pomiędzy projektami.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie Programu:  https://southbaltic.eu/-/register-for-the-interreg-south-baltic-annual-event-2019-let-s-share-and-learn-

Konferencja odbędzie się w języku angielskim.

W przypadku dodatkowych pytań o udział w wydarzeniu zachęcam do kontaktu z działającym w Olsztynie Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu Południowy Bałtyk  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.  89 521 93 24.

Siódma edycja konferencji „Otwarci na Skandynawię” odbędzie się 23 maja 2019 roku w Elblągu (Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25). Zgłoszenia przyjmowane są do 17 maja.

Konferencja dedykowana jest przedsiębiorcom ze Szwecji, Finlandii, Danii, a także przedstawicielom firm z Warmii i Mazur, przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu.

Ideą wydarzenia jest zaprezentowanie potencjału inwestycyjnego i możliwości eksportowych województwa warmińsko-mazurskiego przedsiębiorcom ze Skandynawii, a także umożliwienie wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów biznesowych pomiędzy gośćmi z zagranicy a przedstawicielami biznesu z Warmii i Mazur.

Podczas wydarzenia odbędzie się również panel dyskusyjny dotyczący najnowszych trendów gospodarczych na rynkach skandynawskich, a także warsztaty dla dwóch grup językowych w trakcie, których uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie zaistnieć na rynku zagranicznym lub polskim.
Organizatorami wydarzenia są samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz miasto Elbląg. Honorowy patronat nad konferencją objęły Ambasada Finlandii, Ambasada Królestwa Danii i Ambasada Szwecji.

Wydarzenie „Otwarci na Skandynawię” realizowane jest w ramach projektu „Promocja Gospodarcza Warmii i Mazur 2017 +” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Rejestracja online: http://gmsynergy.com.pl/otwarci-na-skandynawie/

Więcej informacji pod numerem telefonu 89 512 51 82 bądź mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program ramowy:

9:30 Powitalna kawa, rejestracja uczestników
10:00 Prezentacja regionu w formie filmu o regionie i komentarza
10:10 Otwarcie konferencji oraz powitanie uczestników
10:30 Prezentacja: Jak znaleźć wiarygodnego partnera biznesowego?
10:45 Prezentacja: Skuteczny networking – jak w krótkim czasie poznać kilkudziesięciu partnerów i klientów?
11:00 Prezentacja: „Slow cities“ nie zostają w tyle - prowadzenie biznesu i życie
w miastach Cittaslow
11:15 Panel dyskusyjny: Hub Ecoststem – skandynawski trend na polskim gruncie
12:00 Lunch
12:30 Warsztaty z podziałem na grupy:
- Grupa polskojęzyczna: Jak skutecznie zaistnieć na rynku zagranicznym – międzynarodowe działania marketingowe, case study
- Grupa anglojęzyczna: Jak skutecznie zaistnieć na polskim rynku – administracja, kultura, komunikacja.
14:00-16:00 Networking biznesowy

 

Centrum Projektów Europejskich poszukuje zaangażowanych i dynamicznych osób zainteresowanych pracą na stanowisku kierownika Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Południowy Bałtyk w Gdańsku. 

Zgłoszenia aplikacyjne, wyłącznie w języku angielskim, należy przesyłać do 24 lutego 2019 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.".  Rozmowy kwalifikacyjne planowane są w dniach 6-7 marca 2019 r. w Warszawie. Zaproszeni kandydaci otrzymają zwrot kosztów podróży. 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, w tym niezbędnych wymagań od kandydatów dostępne są w załączonej poniżej ofercie:

Programme_vacancy_announcement_JS-SB_Head.pdf

Rozpoczął się szósty już nabór projektów transgranicznych w programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, który potrwa do 18 grudnia br. Ze względu na bliską wyczerpania alokację środków Programu będzie to najprawdopodobniej ostatni nabór projektów w tej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.

Program Południowy Bałtyk wspiera międzynarodowe projekty transgraniczne realizowane wspólnie przez partnerów z nadmorskich regionów Polski, Szwecji, Danii, Niemiec oraz Litwy. Nabór potrwa do 18 grudnia b.r.,  a całkowita alokacja przeznaczona na ten cel wyniesie 9 mln EUR.  Oficjalne ogłoszenie o naborze oraz pakiet niezbędnych dokumentów dostępne są tutaj.

Szósty nabór dotyczy wybranych, następujących celów szczegółowych Programu: 

 • 2.2: Zwiększone wykorzystanie zielonych technologii (przyjaznych środowisku) w celu zmniejszenia zrzutów zanieczyszczeń na obszarze Południowego Bałtyku
 • 3.1: Poprawa jakości usług zrównoważonego transportu na obszarze Południowego Bałtyku
 • 4.1: Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej pracującej w sektorach niebieskiej (morskiej) i zielonej gospodarki obszaru Południowego Bałtyku poprzez wspólne działania transgraniczne
 • 5.1: "Poprawa zdolności współpracy lokalnych podmiotów z regionu Południowego Bałtyku poprzez uczestnictwo w sieciach transgranicznych.

  O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.:

 • władze regionalne i lokalne oraz ich związki i stowarzyszenia;
 • organizacje pozarządowe;
 • szkoły, uniwersytety i instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub badawczą;
 • instytucje wspierające/promujące zrównoważony rozwój, innowacyjność
  oraz przedsiębiorczość, np. inkubatory przedsiębiorczości oraz izby handlowe;
 • stowarzyszenia formalne, klastry i sieci MŚP (posiadające osobowość prawną);
 • firmy publiczne lub prywatne (o charakterze publicznym lub non-profit), zajmujące się gminną lub komunalną gospodarką środowiskową i energetyczną (odpady, woda, ogrzewanie, ochrona jakości powietrza);
 • biura zatrudnienia i administracja rynku pracy;
 • izby handlowe, agencje rozwoju biznesu, inkubatory biznesu, parki technologiczne i inne organizacje finansowe  i wsparcia biznesu.

Obszar kwalifikowalny Programu Południowy obejmuje:  Litwę (okręgi Kłajpeda, Taurogi
i Tylża), Polskę (subregiony szczeciński, koszaliński, słupski, gdański, trójmiejski i elbląski), Niemcy (powiaty kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie: Nordwestmecklenburg, Rostock, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald oraz Miasto Rostock), Danię (regiony: Bornholm
i Zealand, subregiony: Østsjælland, Vest-og Sydsjælland) oraz Szwecję (regiony terytorialne Kalmar, Blekinge, Skania i Kronoberg).

Zainteresowanych udziałem w  szóstym naborze projektów  Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 zachęcamy do kontaktu i konsultowania pomysłów projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 89 521 93 24.

Już w październiku rozpocznie się VI nabór wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Południowy Bałtyk 2014-2020.

Program Południowy Bałtyk wspiera międzynarodowe projekty transgraniczne realizowane wspólnie przez partnerów z nadmorskich regionów Polski, Szwecji, Danii, Niemiec oraz Litwy.

Obszar kwalifikowalny w województwie warmińsko-mazurskim obejmuje subregion elbląski. W projektach mogą uczestniczyć także władze regionalne i inne instytucje, których główna siedziba znajduje się poza obszarem kwalifikowalnym, ale obejmują zasięgiem swojej działalności cały region.

Pozostałe instytucje, które mają swoją siedzibę poza obszarem Programu mogą uczestniczyć w projekcie jeśli nie mają swojego odpowiednika w tym obszarze, a ich udział jest pożądany z punktu widzenia wspierania rozwoju regionu Południowego Bałtyku.

VI nabór projektów potrwa od 1 października do 18 grudnia i będzie otwarty dla następujących Celów Szczegółowych Programu:
2.2 Zielone technologie (przyjazne środowisku) - dostępna alokacja: 5,22 mln EUR
3 Zrównoważony transport - dostępna alokacja: 2,15 mln EUR
4 Wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich - dostępna alokacja: 1,23 mln EUR
5 Zwiększenie wydajności współpracy podmiotów lokalnych -dostępna alokacja: 0,4 mln EUR

Instytucje i samorządy zainteresowane Programem Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 zachęcamy do kontaktu i konsultowania pomysłów projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 89 521 93 24.

Indywidulane konsultacje projektowe organizuje także Wspólny Sekretariat Programu w Gdańsku. Konsultacje dla instytucji z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego odbędą się 25 września w Gdańsku (rejestracja on line na stronie https://southbaltic.eu/consultation otwarta jest do 15 września)

Polecamy również film poświęcony VI naborowi projektów

Wspólny Sekretariat Programu Południowy Bałtyk zaprasza wszystkie instytucje zainteresowane aplikowaniem w ramach zbilżającego się VI naboru wniosków w Programie (1 października - 18 grudnia 2018 r.)  na indywidulane konsultacje projektów. 

 

Konsultacje odbędą się w następujących terminach i lokalizacjach:

20 września, Kłajpeda (Litwa) - termin rejestracji: 10 września

25 września, Gdańsk.- termin zakończenia rejestracji: 15 września

27 września, Malmö (Szwecja) - termin rejestracji: 17 września

28 września, Bornholm (Dania) - termin rejestracji: 18 września

11 października, Löcknitz (Niemcy)  - termin rejestracji: 1 października

Jeżeli żaden z powyższych terminów Państwu nie odpowiada, Wspólny Sekretariat przewiduje także możliwość przeprowadzenia konsultacji on-line lub w swojej siedzibie w Gdańsku po uzgodnieniu dogodnego terminu.

Szczegółowe informacje, formularz rejestracyjny i formularz koncepcji projektowej (który należy dołączyć do formularza rejestracyjnego) dostępne są na stronie https://southbaltic.eu/consultation