Przedstawiciele samorządów oraz zarządzający portów morskich w Elblągu i Vordingborgu podpisali 9 maja br. w Ambasadzie RP w Kopenhadze list intencyjny o współpracy na rzecz budowy i rozwoju połączeń morskich między Polską i Danią.

 

Zgodnie z porozumieniem Elbląg i Vordingborg będą wspólnie ponosić wysiłki na rzecz zwiększenia konkurencyjności portów, wzmocnienia ich pozycji w regionie Morza Bałtyckiego, pozyskania nowych ładunków, wymiany rozwiązań technologicznych oraz uruchomienia regularnych połączeń żeglugowych,  w rezultacie oddziałując pozytywnie na  lokalną i regionalną gospodarkę w Polsce i Danii. 

Współpraca elbląskiego portu z portem w Vordingboru stała się możliwa dzięki uczestnictwu w transgranicznym projekcie pt. INCONE60 realizowanym ze środków Programu Interreg Południowy Bałtyk. Port Elbląg pełnił w projekcie rolę  partnera stowarzyszonego.  Celem tego projektu była poprawa konkurencyjności i dostępności regionów przybrzeżnych Południowego Bałtyku dzięki poprawie wydajności transportu w ciągu drogi morskiej E60 poprzez wzmocnienie roli małych i średnich portów morskich na rynku międzynarodowym oraz włączenie ich do  zintegrowanego systemu transportowego. Projekt zrealizowano w  polsko-litewsko-duńsko-belgijskim konsorcjum.

Szczegółowe informacje o projekcie INCONE 60 oraz ciekawe opracowania  przygotowane  w ramach jego realizacji dostępne są na stronie: https://www.incone60.eu/

Jesienią br. zaplanowano podpisanie umowy gospodarczej, która szczegółowo ureguluje założenia współpracy portów w  Elblągu i Vordingborgu oraz jej oczekiwane rezultaty.  Ponadto partnerzy z Elbląga i Vordinborgu realizują aktualnie kolejne przedsięwzięcie współfinansowane z Programu Interreg Południowy Bałtyk, mające na celu transfer innowacji w portach i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie digitalizacji portowej działalności.

Współpraca portów ma strategiczne znaczenie dla Elbląga, biorąc pod uwagę jego rosnące znaczenie związane z budową kanału żeglugowego przez  Mierzeję Wiślaną. Inwestycja ta umożliwi połączenie elbląskiego portu bezpośrednio
z Morzem Bałtyckim i zwiększy możliwości rozwojowe w tym na arenie międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem basenu Morza Bałtyckiego.   

Już 9 listopada 2021 r odbędzie się kolejna edycja międzynarodowej konferencji "Otwarci na Skandynawię". 

Główne cele wydarzenia to przedstawienie potencjału inwestycyjnego Warmii i Mazur, prezentacja oferty eksportowej województwa warmińsko-mazurskiego oraz przybliżenie uczestnikom możliwości współpracy z krajami skandynawskimi. Konferencja dedykowana jest przedsiębiorcom z Warmii i Mazur, a także ze Szwecji, Finlandii i Danii, przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu wspierających współpracę gospodarczą pomiędzy Polską a Skandynawią.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.otwarcinaskandynawie.gmsynergy.com.pl  

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wydarzenie odbędzie się w formule online.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęły Ambasada Królestwa Danii, Ambasada Finlandii i Ambasada Szwecji. Patronami medialnymi są Gazeta Olsztyńska, Dziennik Elbląski, Truso TV oraz portal internetowy Portel.pl

Wydarzenie „Otwarci na Skandynawię” organizowane jest przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i realizowane w ramach projektu „Promocja Gospodarcza Warmii i Mazur 2020+” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Ruszyła rejestracja na regionalną konferencję online w ramach konsultacji publicznych przyszłego programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko w województwie warmińsko-mazurskim.

W programie spotkania zaplanowano  m.in. wprowadzenie do nowego programu, omówienie szczegółowego zakresu tematycznego, prezentację projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko oraz oferty wsparcia Regionalnych Punktów Kontaktowych.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy w szczególności przedstawicieli warmińsko-mazurskich samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych (NGOs), MŚP, środowisk akademickich oraz innych instytucji i organizacji zainteresowanych współpracą transgraniczną w obszarze Południowego Bałtyku.

Projekt dokumentu Programu został opracowany przez międzynarodowy Wspólny Komitet Programujący. Przygotowania zostały poprzedzone analizą społeczno-gospodarczą oraz szczegółowymi konsultacjami z państwami uczestniczącymi w przyszłym Programie (Polska, Dania, Litwa, Niemcy i Szwecja). Potwierdzony obszar kwalifikowalny w województwie warmińsko-mazurskim obejmuje subregion elbląski tj. powiaty:  elbląski, ostródzki, iławski, braniewski, działdowski, nowomiejski.  Nadal procedowana jest kwestia możliwego powiększenia obszaru o subregion olsztyński, na co zgodę wyraziły Instytucje Programu oraz Państwa Członkowskie uczestniczące w pracach Wspólnego Komitetu Programującego. Ostateczną  decyzję w tej sprawie podejmie jednak Komisja Europejska. Niezależnie od decyzji KE w sprawie  geograficznego obszaru kwalifikowalnego, przyszły Program umożliwiać ma bardziej elastyczne podejście do udziału w projektach również partnerów spoza obszaru kwalifikowalnego, dlatego do udziału w konsultacjach zapraszamy także samorządy i potencjalnych partnerów z obszaru subregionu olsztyńskiego.

Według założeń Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 będzie wspierał międzynarodowe projekty współpracy transgranicznej w zakresie:

 • wzmocnienia innowacji i internacjonalizacji podmiotów lokalnych,
 • zrównoważonego rozwoju oraz energii odnawialnej, w tym niebieskiej i zielonej gospodarki,
 • promowania zrównoważonego wykorzystania wody,       
 • promowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),
 • zrównoważonej, odpornej na kryzysy i innowacyjnej turystyki,
 • współpracy między instytucjami i mieszkańcami obszarów przygranicznych.

Projekty dokumentów omawianych podczas spotkania dostępne są na stronach  https://ewt.warmia.mazury.pl/poludniowy-baltyk/aktualnosci-poludniowy-baltyk/1139-konsultacje-programu-interreg-poludniowy-baltyk-2021-2027 oraz na oficjalnej stronie Programu Południowy Bałtyk https://southbaltic.eu/-/have-your-say-in-the-future-programme-2021-2027-public-consultations.

Program umożliwiać będzie projekty współpracy transgranicznej w obszarze południowego Bałtyku z partneremi z nadmorskich regionów: Polski, Szwecji, Danii, Niemiec i Litwy.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji online prosimy są o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 7 października 2021 r.

Link do wydarzenia zostanie przekazany z potwierdzeniem rejestracji.

Konsultacje_publiczne_Programu_Południowy_Bałtyk__online_2021_agenda_08.10.2021.pdf

Formularz_zgłoszenia_konsultacje_publiczne_Programu_Południowy_Bałtyk_2021-2027_spotkanie_online.pdf

Źródło grafiki:https://pixabay.com

Ruszył 3 nabór na tzw. projekty  kapitału zalążkowego (seed money) w programie współpracy transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk . Wnioski można  składać w terminie od 13 września  do 5 listopada 2021 roku.

Celem projektów seed money,  jest wsparcie  beneficjentów w  przygotowaniu pełnej koncepcji projektu, gotowej do złożenia w późniejszych naborach na projekty regularne.  Realizacja projektu obejmować może m.in. poszukiwanie zagranicznych partnerów projektowych, badania i analizy dotyczące problematyki przyszłego projektu czy organizację warsztatów i spotkań partnerskich.

Aplikacje projektowe można składać w ramach następujących dziedzin:

 • zwiększenie obecności MŚP z sektora niebieskiego i zielonego na rynkach międzynarodowych,
 • transfer innowacji na korzyść MŚP działających w sektorze niebieskim i zielonym,
 • przekształcanie obiektów dziedzictwa naturalnego i kulturowego w zrównoważone obszary turystyczne,
 • zwiększenie wykorzystania zielonych technologii, w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń na obszarze Południowego Bałtyku,
 • poprawa jakości usług transportowych oraz wdrożenie usług przyjaznych środowisku w dziedzinie transportu,
 • poprawa zdolności współpracy lokalnych podmiotów poprzez udział w sieciach transgranicznych.

Wartość całkowita projektu typu seed money wynosi do 40.000 EUR.  Minimalne partnerstwo międzynarodowe powinno obejmować 2 partnerów z 2 różnych krajów (z obszaru kwalifikowalnego Programu). Działania projektowe powinny przyczyniać się do wykonania 2 wskaźników tj. przygotowania koncepcji projektu oraz organizacji co najmniej jednego wspólnego warsztatu transgranicznego. Projekty rozliczane będą ryczałtowo na podstawie wykonanych wskaźników.

Całkowity budżet kwalifikowalny naboru wynosi ok. 879 997,00 EUR. Ze względu na to, że kwota ta została oszacowana na podstawie oszczędności w realizowanych projektach, może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej programu Interreg Południowy Bałtyk w zakładce dot. naborów https://southbaltic.eu/call-for-proposals

Zainteresowanych udziałem w  3 naborze projektów seed money Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 zachęcamy do kontaktu i konsultowania pomysłów projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 89 521 93 24.

Autor zdjęcia: Karolina Grabowska. Pobrano z Pexels.com

Zapraszamy do udziału w otwartych konsultacjach publicznych projektu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027, które potrwają od 8 września do 15 października 2021 r.  

Projekt dokumentu Programu został opracowany przez międzynarodowy Wspólny Komitet Programujący. Przygotowania zostały poprzedzone analizą społeczno-gospodarczą oraz szczegółowymi konsultacjami z państwami uczestniczącymi w przyszłym Programie (Polska, Dania, Litwa, Niemcy i Szwecja).

Według założeń Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 będzie wspierał międzynarodowe projekty współpracy transgranicznej w zakresie:

 • wzmocnienia innowacji i internacjonalizacji podmiotów lokalnych,            
 • zrównoważonego rozwoju oraz energii odnawialnej, w tym niebieskiej i zielonej gospodarki,           
 • promowania zrównoważonego wykorzystania wody,            
 • promowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),            
 • zrównoważonej, odpornej na kryzysy i innowacyjnej turystyki,            
 • współpracy między instytucjami i mieszkańcami obszarów przygranicznych.

Program swoim zasięgiem obejmuje regiony południowego Bałtyku:        

 • w Niemczech – okręgi kraju związkowego Mecklenburg Vorpommern: Nordwestmecklenburg, Rostock, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald oraz miasto na prawach powiatu (Kreisfreie Stadt) Rostock
 • w Danii – Gmina Regionalna Bornholm oraz Region Zealand (podregiony: Østsjælland, Vest- og Sydsjælland)
 • w Szwecji - powiaty: Kalmar, Blekinge, Skåne i Kronoberg

 • na Litwie – powiaty: Klaipėda, Tauragė i Telšiai
 • w Polsce - subregiony: miasto Szczecin, szczeciński, szczecinecko-pyrzycki, koszaliński, słupski, chojnicki, starogardzki, gdański, trójmiejski i elbląski.

Ponadto, jest planowane rozszerzenie obszaru kwalifikowalnego Programu o subregion olsztyński (oczekiwana jest decyzja Komisji Europejskiej w tej sprawie).

Do udziału w konsultacjach zapraszamy osoby i instytucje zainteresowane współpracą transgraniczną na obszarze Południowego Bałtyku, w tym m.in.: beneficjentów dotychczasowych edycji programu Interreg Południowy Bałtyk, potencjalnych beneficjentów, przedstawicieli władz państwowych i samorządów terytorialnych oraz ich jednostek, przedstawicieli organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i szkół, jednostek badawczo-rozwojowych, przedsiębiorców, euroregionów, a także osoby fizyczne.

Uwagi można zgłaszać od 8 września do 15 października 2021 r. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.southbaltic.eu  oraz e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Raport z konsultacji wraz z odniesieniem do uwag będzie opublikowany po rozpatrzeniu wszystkich komentarzy.    

Równolegle do konsultacji Programu, w terminie do 15 października zgłaszać można również uwagi do projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027.

Uwagi i wnioski do projektu Raportu można zgłaszać:  

Wszystkie dokumenty będące przedmiotem konsultacji społecznych dostępne są w języku angielskim na stronie https://southbaltic.eu/-/have-your-say-in-the-future-programme-2021-2027-public-consultations

Dodatkowo w załączonych poniżej plikach dostępne są również pomocnicze, robocze tłumaczenia dokumentów na język polski:

2021-09-08_Interreg_South_Baltic_Programme_2021-2027_streszczenie_projektu_programu_PL.pdf

2021-09-08_Interreg_South_Baltic_Programme_2021-2027_projekt_programu_PL.pdf

2021-09-08_Interreg_South_Baltic_Programme_2021-2027_projekt_programu_PL_wersja_do_czytników.pdf

2021-09-08_Interreg_South_Baltic_Programme_2021-2027_streszczenie_projektu_programu_PL_wersja_do_czytników.pdf

2021-09-08_Interreg_South_Baltic_Programme_2021-2027_prezentacja_konsultacje_publiczne_PL.pdf

Pomocniczy_formularz_do_skladania_uwag_do_projektu_programu_PB_2021-2027.docx

PROGNOZA_OOS_INTERREG_OPB.pdf

Streszczenie_OOS_INTERREG_OPB.pdf

Ponad rok temu przedstawiciele pięciu państw i nadmorskich regionów obszaru Południowego Bałtyku rozpoczęli intensywne prace nad nową edycją programu współpracy transgranicznej  Interreg Południowy Bałtyk na lata 2021-2027.

W trakcie 7 dotychczasowych spotkań Wspólnego Komitetu Programującego, odpowiedzialnego za przygotowanie nowego programu, a także licznych spotkań międzynarodowych oraz krajowych grup roboczych i konsultacyjnych podjęto decyzje dotyczące m.in. tematycznego ukierunkowania przyszłego programu oraz zasad jego wdrażania. Owocem tej pracy jest Analiza Społeczno-Gospodarcza obszaru Południowego Bałtyku oraz propozycje Strategii Programu, priorytetów i celów szczegółowych.

Zarys Programu...

Obszary priorytetowe przyszłego Programu bazują na czterech strategicznych wyzwaniach:

 • Innowacyjny Południowy Bałtyk dzięki digitalizacji oraz wspieraniu rozwoju i konkurencyjności w regionie;
 • Zrównoważony Południowy Bałtyk dzięki promowaniu energii odnawialnej, zrównoważonego zarządzania wodami i gospodarce cyrkularnej;
 • Atrakcyjny Południowy Bałtyk dzięki ochronie, wspieraniu i promocji publicznych zasobów turystycznych oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego;
 • Aktywny Południowy Bałtyk dzięki wspieraniu zdolności do współpracy mniejszych instytucji, budowaniu wzajemnego zaufania oraz wzmacnianiu współpracy sektora pozarządowego z publicznym.

Nadrzędną wartością pozostanie dotychczasowe, innowacyjne podejście programu, wspieranie oddolnych projektów typu „ludzie dla ludzi” oraz zaangażowania we współpracę transgraniczną instytucji i samorządów o mniejszym doświadczeniu międzynarodowym. Dzięki wysiłkom m.in. przedstawicieli regionów polskich  udało się wzmocnić znaczenie turystyki i kultury, którym po wielu dyskusjach przypisana została samodzielna oś priorytetowa.

Budżet przyszłego programu pozostanie prawdopodobnie na poziomie zbliżonym do budżetu na lata 2014-2020 tj. ok. 80 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Nowością będzie umożliwienie przedsiębiorstwom (MŚP) udziału w charakterze regularnych partnerów w projektach. Rozważane są także ułatwienia w zakresie planowania, wdrażania i raportowania.

W trakcie prac nad nową edycją, przedstawiciele województwa warmińsko-mazurskiego podjęli starania o powiększenie obszaru Programu o powiaty leżące w środkowej części naszego województwa (subregion olsztyński). W dotychczasowych dwóch edycjach w Programie mogli uczestniczyć tylko partnerzy z zachodnich powiatów województwa warmińsko-mazurskiego (subregion elbląski). Propozycja powiększenia obszaru o subregion olsztyński zyskała poparcie przedstawicieli pozostałych regionów polskich oraz reszty państw uczestniczących, a także Euroregionów Bałtyk i Pomerania. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez Komisję Europejską w wyniku negocjacji treści Programu, które prowadzić będzie polskie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jako Instytucja Zarządzająca.

Najbliższe wydarzenia...

Jesienią 2021 r. planowe są konsultacje publiczne projektu dokumentu Programu, a także nabór na projekty kapitału zalążkowego tzw. seed money (finansowane z obecnej edycji Programu na lata 2014-2020). W ramach seed money zainteresowani partnerzy będą mogli przygotować dojrzałe koncepcje przyszłych regularnych projektów do Programu na lata 2021-2027 i zbudować międzynarodowe partnerstwa dla przyszłych przedsięwzięć.   

Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji na oficjalnej stronie Programu Południowy Bałtyk  https://southbaltic.eu/, a także do kontaktu z działającym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu Południowy Bałtyk:  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel.  89 521 93 24.

 

*Zdjęcie ilustracyjne: https://pixabay.com/  autor: Marcin Wąż

W dniu 15.09.2020 roku odbyła się konferencja projekt FilmNet – South Baltic Film & Culture Network, zorganizowana przez lidera projektu – Centrum Spotkań  Europejskich „Światowid” w Elblągu. Była to jednocześnie ostatnia, piąta międzynarodowa konferencja projektu, który otrzymał wsparcie w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 i  zakładał   współpracę  partnerów z  Polski, Litwy, Szwecji i Niemiec.

W czasie konferencji partnerzy podsumowali ponad dwa lata wspólnej pracy w obszarze filmu i edukacji filmowej w regionie Południowego Bałtyku. Do udziału zaproszono przedstawicieli projektu, którzy opowiedzieli, w jaki sposób udało im się osiągnąć sukces przy realizacji szeregu ciekawych aktywności, które przyczyniły się do założenia sieci współpracy, podniesienia kompetencji pracowników oraz wdrożenia konkretnych narzędzi do pracy w edukacji filmowej. Oprócz realizacji międzynarodowych spotkań, czyli konferencji, wizyt studyjnych  i seminariów odbyły się tzw. staże pracy, czy job shadowing, czyli obserwacja i naśladowanie pracy w konkretnych instytucjach kultury na Litwie, Szwecji i w Polsce. Zaprezentowano także historię sukcesu projektu widzianą oczyma jego uczestników, a także materiały filmowe powstałe podczas realizacji projektu.

Podczas wydarzenia odbyła się także prezentacja rezultatów działania  pn. Baltic Identity Film Tour, czyli pokazów filmowych w krajach partnerskich filmów krótkometrażowych związanych z Morzem Bałtyckim, podsumowanie dyskusji i opinii widzów, próba ustalenia wspólnej bałtyckiej tożsamości. Zaprezentowano także rezultaty wspólnej pracy w ramach Film Club Lab - próbie wdrożenia szwedzkiego modelu klubów filmowych w polskich i litewskich realiach. Działanie to obejmowało m.in. warsztaty, przygotowanie materiałów i publikacji, pracę z dziećmi i nauczycielami, warsztaty on-line oraz powstanie strony internetowej poświęconej Film Club Lab (w dwóch wersjach językowych: polskim i angielskim) www.film-club.pl

Prelegenci prezentowali też przykłady współpracy między festiwalami filmowymi w ramach projektu FilmNet, działania przyczyniające się do trwałości i upowszechniania rezultatów projektu oraz przyszłość Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 w najbliższych miesiącach i wstępne założenia jego nowej edycji na lata 2021-2027.  

filmnet1

Trwają prace nad kształtem przyszłej edycji Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027. Dostosowanie oferty przyszłego Programu do potrzeb beneficjentów nastąpi również w oparciu o opinie zainteresowanych instytucji z naszego regionu. Dlatego też istnieje możliwość wypełnienia krótkiej ankiety, w której mogą Państwo wyrazić swoje oczekiwania oraz opinie nt. kierunków interwencji i priorytetów nowej edycji Programu na lata
2021-2027. Wszelkie Państwa sugestie, spostrzeżenia zostaną poddane ocenie ekspertów przygotowujących Program.

Link do Ankiety. Ankieta w języku angielskim.

Do wypełnienia ankiety zachęcamy instytucje z subregionów elbląskiego i olsztyńskiego, tj. obszarów, które są brane pod uwagę jako kwalifikowalne w nowej edycji Programu Południowy Bałtyk 2021-2027. Należy pamiętać, że obecnie kwalifikowalnym obszarem Programu
w województwie warmińsko-mazurskim jest subregion elbląski.

Więcej informacji na temat Programu Interreg Południowy Bałtyk dostępnych jest na oficjalnej stronie Programu pod adresem https://www.southbaltic.eu/

Rozpoczęto procedurę przetargową na przygotowanie analizy społeczno-ekonomicznej, SWOT/TOWS oraz drzewa problemów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027.

Oprócz przygotowania pisemnego materiału wprowadzającego, zamówienie obejmuje również moderowanie dyskusji podczas Wspólnego Komitetu Programującego oraz udzielanie profesjonalnych ekspertyz w trakcie przygotowania nowej edycji Programu Interreg Południowy Bałtyk na lata 2021-2027. Ponadto opcjonalnie zamówienie może zostać rozszerzone o opracowanie wspólnej strategii oraz dobór priorytetów Programu.

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury opublikowano na stronie internetowej Centrum Projektów Europejskich oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Oferty w języku polskim należy składać do Centrum Projektów Europejskich , zgodnie z wymogami przedstawionymi na stronie internetowej CPE . Termin składania ofert upływa 8 maja 2020 r. o godz. 9:00.

W dniach 24-25 września w Ostródzie odbyło się IV Doroczne Wydarzenie Programu Interreg Południowy  Bałtyk.  Tegorocznej konferencji towarzyszyło hasło  Let’s share and learn  (Dzielmy się doświadczeniem i uczmy się).

Wymiana doświadczeń, wzajemne uczenie się pomiędzy projektami z dofinansowaniem Programu Południowy Bałtyk, a także tzw. kapitalizacja efektów projektów w praktyce to główne cele wydarzenia Programu Południowy Bałtyk, które w tym roku  odbyło się w Polsce,  w województwie warmińsko-mazurskim. Podczas tegorocznego spotkania w Ostródzie, organizatorzy (Wspólny Sekretariat Programu Południowy Bałtyk w Gdańsku) zaplanowali warsztaty poświęcone m.in. zachowaniu trwałości efektów zrealizowanych projektów, omówieniu planów na współpracę w regionie Południowego Bałtyku w nowej perspektywie finansowej UE po 2020 r, a także poprawie komunikacji i promocji współpracy transgranicznej wokół Bałtyku.

W konferencji udział wzięli m.in. partnerzy projektów, przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, organizacji pozarządowych, polityków zainteresowanych tematyką zielonych technologii, ochrony środowiska, rynku pracy, zrównoważonej turystyki i transportu z regionów nadmorskich pięciu państw uczestniczących w Programie: Polski, Niemiec, Danii, Litwy i Szwecji.

Konferencję otworzył w imieniu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pełnił rolę partnera wspierającego organizację tegorocznego wydarzenia w Ostródzie.

Program Południowy Bałtyk w perspektywie 2014-2020 wspiera międzynarodowe projekty realizowane m.in. w obszarach MŚP, zrównoważonej turystyki, technologii przyjaznych środowisku, transportu, rynku pracy oraz wzmacniania zdolności instytucji do współpracy. Obszar kwalifikowalny Programu w  województwie warmińsko-mazurskim obejmuje subregion elbląski. Kontynuacja
i kształt programu w perspektywie finansowej UE 2021-2027 będzie przedmiotem międzynarodowej debaty w nadchodzących miesiącach.

Informacji na temat Programu Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) udziela Regionalny Punkt Kontaktowy Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dodatkowe informacje o Programie znajdą Państwo także na stronach: https://southbaltic.eu/ oraz https://ewt.warmia.mazury.pl/

 

FB IMG 1569564817300

DSC 4424DSC 4424DSC 4424DSC 4424