Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do udziału w Regionalnym seminarium Programu Interreg V-A Południowy Bałtyk, które odbędzie się w Iławie, 23 listopada 2017 r.

Celem spotkania będzie m.in. przybliżenie uczestnikom zasad przygotowania dobrych projektów transgranicznych możliwych do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Południowy Bałtyk 2014-2020, oraz omówienie tematycznego zakresu aktualnego naboru wniosków. Seminarium umożliwi także indywidualne przedyskutowanie koncepcji projektowej z pracownikiem Wspólnego Sekretariatu i Punktu Kontaktowego oraz zapoznanie się zagadnieniami z zakresu kwalifikowalności wydatków, kontroli i rozliczania projektów.

Częścią spotkania  będzie także prezentacja doświadczeń projektów FilmNet oraz Biking South Baltic z udziałem partnerów z województwa warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego które otrzymały już wsparcie podczas poprzednich naborów  w Programie.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy także organizacje, które nie mają jeszcze koncepcji projektowej gotowej do złożenia w ramach aktualnego naboru wniosków. Semiarium będzie dobrą okazją do lepszego poznania zasad Programu, a także zainspirowania się przykładowymi projektami możliwymi do realizacji w Programie. Aktulany nabór projketów potrwa do 20 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje o naborze oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie https://southbaltic.eu/-/5th-call-for-proposals-is-open-

Kolejny nabór wniosków zaplanowano w terminie 7 maja – 22 czerwca 2018 r. 

Informacji na temat Programu Interreg V-A Południowy Bałtyk udziela Regionalny Punkt Kontaktowy Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Termin przesyłania zgłoszeń na seminarium: 20 listopada, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem 89 521 93 09

Regionalne_seminarium_Programu_Południowy_Bałtyk_-_Iława_-_program_spotkania.pdf

Formularz_zgłoszeniowy_-_Iława.pdf

13 listopada rozpoczął się kolejny, piąty już nabór wniosków w Programie współpracy transgranicznej Interreg V-A Południowy Bałtyk 2014-2020.

 

 

Aktualny nabór otwarty jest dla czterech celów szczegółowych Programu:

 • 2.1 Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych w zrównoważonej turystyce;
 • 2.2 Zwiększone wykorzystanie zielonych technologii w celu ograniczenia zrzutów
       zanieczyszczeń;
 • 3    Poprawa jakości usług transportowych oraz ich oddziaływania na środowisko;
 • 4    Wzrost udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskich i zielonych dziedzinach gospodarki;

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.

- władze regionalne i lokalne oraz ich związki i stowarzyszenia;

- organizacje pozarządowe;

- szkoły, uniwersytety i instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub badawczą;

- instytucje wspierające/promujące zrównoważony rozwój, innowacyjność oraz przedsiębiorczość, np. inkubatory przedsiębiorczości oraz izby handlowe;

- stowarzyszenia formalne, klastry i sieci MŚP (posiadające osobowość prawną);

- firmy publiczne lub prywatne (o charakterze publicznym lub non-profit), zajmujące się gminną lub komunalną gospodarką       środowiskową i energetyczną (odpady, woda, ogrzewanie, ochrona jakości powietrza);

- biura zatrudnienia i administracja rynku pracy;

- izby handlowe, agencje rozwoju biznesu, inkubatory biznesu, parki technologiczne i inne organizacje finansowe  i wsparcia biznesu.

 

Nabór potrwa do 20 grudnia 2017 r. (do godz. 16:00 CET)

Szczegółowe informacje o naborze oraz pakiet dokumentów aplikacyjnych dostępne są na stronie Programu https://southbaltic.eu/-/5th-call-for-proposals-is-open-

Informacji na temat Programu Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) udziela Regionalny Punkt Kontaktowy Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

 

 

Podczas V spotkania Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Południowy Bałtyk  w Güstrow (Niemcy) w dniach 8-9 listopada,  delegacje państw członkowskich oraz euroregionów wybrały do dofinansowania 11 nowych projektów złożonych podczas IV naboru wniosków w Programie.

Wsparcie otrzymały następujące projekty:

W ramach celu szczegółowego 2.2 Zwiększone wykorzystanie zielonych technologii w celu ograniczenia zrzutów zanieczyszczeń:

 • LESS IS MORE - Energy-efficient technologies for removal of pharmaceuticals and other contaminants of emerging concer
 • STEP - Sludge Technological Ecological Progress - increasing the quality and reuse of sewage sludge

W ramach celu szczegółowego 3 Poprawa jakości usług transportowych oraz ich oddziaływania na środowisko:

 • CAR – Creating Automotive Renewal
 • CoBiUM – Cargo bikes in urban mobility

W ramach celu szczegółowego 4 Wzrost udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskich i zielonych dziedzinach gospodarki:

 • SB Nature Guide Network - Supporting sustainable nature tourism in transboundary coastal areas in the SB Region via establishing a common education scheme for Local Guides
 • SEAPLANSPACE - Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance

W ramach celu szczegółowego 5 Zwiększenie możliwości lokalnych instytucji poprzez udział w ponadgranicznych sieciach współpracy:

 • UMBRELLA – Boosting cross-border cooperation capacities of local actors in South Baltic Sea
 • CICPA- Common Initiatives in Conserved and Protected Areas
 • FilmNet - South Baltic Film and Culture Network
 • SB FICA – South Baltic Food Culture Innovation Actors
 • SB YCGN – South Baltic Youth Core Groups Network

Wartość wszystkich zatwierdzonych projektów to 10 562 504,02 EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W gronie wybranych projektów, trzy to przedsięwzięcia z udziałem Partnerów Wiodących z województwa warmińsko-mazurskiego: Euroregionem Bałtyk (projekty Umbrella oraz SB YCGN) oraz Centrum Spotkań Europejskich Światowid (projekt FilmNET). Kwota EFRR przyznana partnerom z regionu to ok. 360 tys. EUR.

Celem projektu Umbrella jest wzmocnienie zdolności małych lokalnych i regionalnych instytucji z obszaru Południowego Bałtyku do inicjowania aktywnego udziału we współpracy transgranicznej i korzystania z jej efektów w swojej codziennej pracy. Projekt SB YCGN koncentrować będzie swoje działania wokół problematyki wzmocnienia udziału młodzieży w procesie decyzyjnym na poziomie lokalnym, a także poprawy zdolności interesariuszy lokalnych i regionalnych do kształtowania polityk adresowanych do młodzieży. Projekt FilmNet wzmocni umiejętności współpracy transgranicznej organizacji działających w obszarze filmu i edukacji filmowej,a także stworzy międzynarodową sieć niekomercyjnych kin, samorządów i instytucji kulturalnych oraz innych organizacji działających w obszarze promocji kinematografii.

Program Interreg V-A Południowy Bałtyk poszukuje osoby na stanowisko kierownika Wspólnego Sekretariatu Programu w Gdańsku.

Kierownik Sekretariatu jest odpowiedzialny za funkcjonowanie instytucji, koordynację pracy jej pracowników oraz nadzór działalności Sekretariatu pod kątem jej zgodności z regulacjami unijnymi, prawem krajowym i przepisami zawartymi w dokumentach programowych.

Poszukiwana osoba powinna zapewnić wykonywanie wszystkich zadań zleconych Sekretariatowi w sposób rzetelny i terminowy, z zachowaniem wysokiej jakości usług. Z tego względu nowozatrudniona osoba powinna posiadać cechy świetnego lidera zespołu, dobrze zorganizowanego menagera oraz skutecznego negocjatora. Nowy kierownik musi także umiejętnie działać w sytuacjach nagłych i stresujących. Wspólny Sekretariat daje możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji poprzez pracę z profesjonalnym i otwartym zespołem, w międzynarodowym środowisku.

Aplikację w języku angielskim (CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje) należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pdo 15 września 2017 r. Więcej informacji na temat naboru udziela Pani Justyna Byczek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie Programu Południowy Bałtyk 

7 czerwca w Elblągu odbyły się regionalne indywidualne konsultacje koncepcji projektowych  w Programie Interreg V-A Południowy Bałtyk 2014-2020. 

W czasie spotkania zorganizowanego przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Południowy Bałtyk, przedstawiciele instytucji zainteresowanych aplikowaniem do Programu mogli omówić m.in. kwestie logiki przygotowania projektów transgranicznych, wymogów Programu oraz tematycznej specyfiki poszczególnych osi priorytetowych Programu. Aktualny nabór wniosków w Programie Połusniowy Bałtyk trwa do 30 czerwca. Kolejny nabór planowany jest między 13 listopada a 15 grudnia 2017 r.

Zachęcamy do kontaktu wszystkie instytucje i samorządy zainteresowane Programem Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Indywidualne konsultacje projektowe w siedzibie Regionalnego Punktu Kontaktowego w Olsztynie odbywają się w trybie ciągłym w dowolnym terminie po wcześniejszym umówieniu wizyty z przedstawicielami danej instytucji. e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 89 521 93 24.

12 września w Roskilde (Dania) odbędzie się Doroczne Forum Programu Interreg Południowy Bałtyk z udziałem gości z programu Horyzont 2020 oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 

Tegoroczne wydarzenie poświęcone będzie tematyce innowacji w zakresie technologii przyjaznych środowisku. Do udziału w forum zaprasza się szczególnie instytucje zainteresowane rozwiązaniami i politykami w tej dziedzinie. Program spotkania przewiduje sesje i debaty poświęcone różnym aspektom zielonych technologii, w tym transportowi, technologiom morskim, środowisku oraz umiejętnościom ekologicznym. Rejestracja na wydarzenie potrwa do 15 sierpnia.

Formularz rejestracyjny oraz program spotkania dostępne są na stronie:

https://southbaltic.eu/greentech2017

Rozpoczął się kolejny, czwarty już nabór na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ciekawych propozycji projektowych Programu Interreg Południowy Bałtyk, który odbędzie się w dniach 22 maja – 30 czerwca 2017 r.

 Aktualny nabór dotyczy jedynie wybranych celów szczegółowych Programu. Potencjalni projektodawcy aplikować mogą w ramach:

 • Celu szczegółowego 2.2: “Zwiększenie stopnia wykorzystania technologii zielonych, w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń na obszarze Południowego Bałtyku”;
 • Celu szczegółowego 3.1: „Poprawy jakości usług i zrównoważenia wpływu środowiskowego usług transportowych w obszarze Południowego Bałtyku”;
 • Celu szczegółowego 4.1 “Wzmocnienia wydajności zasobów ludzkich na rzecz niebieskiej
  i zielonej gospodarki obszaru Płd. Bałtyku”;
 • Celu szczegółowego 5.1 „Zwiększenia wydajności współpracy podmiotów lokalnych w obszarze Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu”.

Nabór w ramach cieszącego się dotychczas dużym zainteresowaniem priorytetu 2.1 (Wzmocnienie intensywności rozwoju obiektów dziedzictwa naturalnego i kulturalnego obszaru Południowego Bałtyku w kierunku zrównoważonych obszarów turystycznych” zostanie wznowiony w kolejnym naborze zaplanowanym między 13 listopada, a 15 grudnia 2017 r.

Indywidualne konsultacje pomysłów projektowych :

 • Wspólny Sekretariat Programu w Gdańsku

Najbliższe terminy konsultacji w Polsce: 6-7  czerwca  (Szczecin), 7-8 czerwca (Gdańsk). Rejestracja na konsultacje odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://southbaltic.eu/individual-consultations. Instytucje zainteresowane udziałem proszone są o zgłoszenie udziału w terminie do 10 dni kalendarzowych przed spotkaniem.  

 • Regionalny Punkt Kontaktowy (PK) Programu Południowy Bałtyk działający w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie

Indywidualne konsultacje w siedzibie PK możliwe po wcześniejszym umówieniu w dowolnym terminie. Dodatkowo Punkt Kontaktowy organizuje indywidualne spotkania konsultacyjne koncepcji projektowych w Elblągu 7 czerwca. Zainteresowane instytucje proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 89 521 93 24.  

  Formularz_zgłoszeniowy.doc

Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Południowy Bałtyk wybrał do wsparcia 12 projektów złożonych w III naborze wniosków Programu, który trwał  między 03.11.2016, a 16.12.2016.

Przedstawiciele delegacji krajowych podczas IV spotkania Komitetu, które odbyło się w Binz (Niemcy) w dniach 15-17 maja 2017 r. przyznali finansowanie następującym transgranicznym przedsięwzięciom: 

 • ELMAR: Supporting South Baltic SMEs to enter the international supply chains & sales markets for boats & ships with electric propulsions
 • InterMarE: Internationalization of South Baltic maritime economy
 • CTCC: Creative Traditional Companies Cooperation
 • SB Food Inno: Developing food innovation capacity in the South Baltic Region
 • BioBIGG: Bioeconomy in the South Baltic Area: Biomass-based Innovation and Green Growth
 • Baltic Heritage Routes: Development of Heritage Tourism Infrastructure in the South Baltic Area
 • Baltic Stories: Professionalization of events for culturally embedded and sustainable tourism development of destinations in South Baltic region
 • DUNC: Development of UNESCO Natural and Cultural assets
 • LiveLagoons: The use of active barriers for the nutrient removal and local water quality improvement in Baltic lagoons
 • RBR: Reviving Baltic Resilience
 • Interconnect
 • South Baltic Transport Loops

Wartość zatwierdzonych projektów to ok . 17,27 milionów EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerzy w województwa warmińsko-mazurskiego uczestniczyć będą w 3 wybranych projektach tj. South Baltic Transport Loops z udziałem Zarządu Portu Morskiego w Elblągu Sp. z o. o oraz w projektach CTCC i Interconnect z udziałem Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Ponadto w projekcie Interconnect partnerem stowarzyszonym będzie Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wartość wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznana partnerom z regionu to ok. 173 tys. EUR. 

W dniach 7-9 marca 2017 r. w Sopocie odbędzie się 7 edycja międzynarodowej konferencji transportowej Transport Week. Tegoroczne wydarzenie poświęcone będzie nowoczensnym rozwiązaniom transportowym w zakresie technologii przyjaznych środowisku w branży morskiej, portowej oraz logistycznej. 

Transport Week to jedna z największych konferencji transportowych w Europie Środkowej, która corocznie gości szerokie grono przedstawicieli branży transportowej i logistycznej. Częścią konferencji będą warsztaty Programu Południowy Bałtyk poświęcone możliwościom finansowania rozwiązań w obszarze zrównoważonego transportu, które odbędą się 9 marca. Uprzejmie informujemy, że przedstawiciele instytucji publicznych z regionów Programu Południowy Bałtyk chcący wziąć udział w konferencji, wpisując hasło free South Baltic w polu „comments” na formularzu rejestracyjnym zostaną zwolnieni z opłaty za uczestnictwo. 

Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie organizatorów:
http://transportweek.eu

Warsztaty Programu Południowy Bałtyk zostaną połączone z przedstawieniem informacji o innych instrumentach umożliwiających wsparcie innowacyjnych rozwiązań transportowych: Horyzont 2020, oraz wsparcie Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Termin rejestracji upływa 2 marca.

Konferencja odbędzie się w języku angielskim.

10 stycznia rozpoczął się kolejny nabór na projekty „kapitału zalążkowego” tzw. seed money w Programie Interreg Południowy Bałtyk (3 i 4 Oś Priorytetowa).

Wsparcie w ramach projektów typu „seed money” udzielane jest na przygotowanie koncepcji projektowej gotowej do złożenia w następnym etapie w ramach regularnych naborów wniosków w Programie Południowy Bałtyk. Otrzymane środki mogą zostać przeznaczone m.in. na poszukiwanie partnerów projektowych, przeprowadzenie koniecznych analiz, warsztatów lub opracowanie danych potrzebnych do przygotowania głównego projektu.

Aktualny nabór wniosków dotyczy tylko dwóch Osi Priorytetowych Programu:

 • Oś 3 Poprawa łączności transgranicznej na rzecz funkcjonalnego niebieskiego i zielonego transportu;
 • Oś 4 Wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich na rzecz niebieskiej i zielonej gospodarki obszaru.

Nabór wniosków potrwa do 30 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie naboru wniosków dla projektów regularnych w Programie Południowy Bałtyk planowane jest już 22 maja 2017 r. 

Maksymalna wartość projektu kapitału zalążkowego to 40 tys. EUR. Dofinansowanie dla partnerów polskich to 85% wydatków kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje o naborze projektów kapitału zalążkowego, w tym dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie: https://southbaltic.eu/-/seed-money-call-for-proposals-targeting-transport-and-skilled-labour-force

Informacji na temat Programu Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) udziela Regionalny Punkt Kontaktowy Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..