Trwają prace nad kształtem przyszłej edycji Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027. Dostosowanie oferty przyszłego Programu do potrzeb beneficjentów nastąpi również w oparciu o opinie zainteresowanych instytucji z naszego regionu. Dlatego też istnieje możliwość wypełnienia krótkiej ankiety, w której mogą Państwo wyrazić swoje oczekiwania oraz opinie nt. kierunków interwencji i priorytetów nowej edycji Programu na lata
2021-2027. Wszelkie Państwa sugestie, spostrzeżenia zostaną poddane ocenie ekspertów przygotowujących Program.

Link do Ankiety. Ankieta w języku angielskim.

Do wypełnienia ankiety zachęcamy instytucje z subregionów elbląskiego i olsztyńskiego, tj. obszarów, które są brane pod uwagę jako kwalifikowalne w nowej edycji Programu Południowy Bałtyk 2021-2027. Należy pamiętać, że obecnie kwalifikowalnym obszarem Programu
w województwie warmińsko-mazurskim jest subregion elbląski.

Więcej informacji na temat Programu Interreg Południowy Bałtyk dostępnych jest na oficjalnej stronie Programu pod adresem https://www.southbaltic.eu/

Rozpoczęto procedurę przetargową na przygotowanie analizy społeczno-ekonomicznej, SWOT/TOWS oraz drzewa problemów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027.

Oprócz przygotowania pisemnego materiału wprowadzającego, zamówienie obejmuje również moderowanie dyskusji podczas Wspólnego Komitetu Programującego oraz udzielanie profesjonalnych ekspertyz w trakcie przygotowania nowej edycji Programu Interreg Południowy Bałtyk na lata 2021-2027. Ponadto opcjonalnie zamówienie może zostać rozszerzone o opracowanie wspólnej strategii oraz dobór priorytetów Programu.

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury opublikowano na stronie internetowej Centrum Projektów Europejskich oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Oferty w języku polskim należy składać do Centrum Projektów Europejskich , zgodnie z wymogami przedstawionymi na stronie internetowej CPE . Termin składania ofert upływa 8 maja 2020 r. o godz. 9:00.

W dniach 24-25 września w Ostródzie odbyło się IV Doroczne Wydarzenie Programu Interreg Południowy  Bałtyk.  Tegorocznej konferencji towarzyszyło hasło  Let’s share and learn  (Dzielmy się doświadczeniem i uczmy się).

Wymiana doświadczeń, wzajemne uczenie się pomiędzy projektami z dofinansowaniem Programu Południowy Bałtyk, a także tzw. kapitalizacja efektów projektów w praktyce to główne cele wydarzenia Programu Południowy Bałtyk, które w tym roku  odbyło się w Polsce,  w województwie warmińsko-mazurskim. Podczas tegorocznego spotkania w Ostródzie, organizatorzy (Wspólny Sekretariat Programu Południowy Bałtyk w Gdańsku) zaplanowali warsztaty poświęcone m.in. zachowaniu trwałości efektów zrealizowanych projektów, omówieniu planów na współpracę w regionie Południowego Bałtyku w nowej perspektywie finansowej UE po 2020 r, a także poprawie komunikacji i promocji współpracy transgranicznej wokół Bałtyku.

W konferencji udział wzięli m.in. partnerzy projektów, przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, organizacji pozarządowych, polityków zainteresowanych tematyką zielonych technologii, ochrony środowiska, rynku pracy, zrównoważonej turystyki i transportu z regionów nadmorskich pięciu państw uczestniczących w Programie: Polski, Niemiec, Danii, Litwy i Szwecji.

Konferencję otworzył w imieniu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pełnił rolę partnera wspierającego organizację tegorocznego wydarzenia w Ostródzie.

Program Południowy Bałtyk w perspektywie 2014-2020 wspiera międzynarodowe projekty realizowane m.in. w obszarach MŚP, zrównoważonej turystyki, technologii przyjaznych środowisku, transportu, rynku pracy oraz wzmacniania zdolności instytucji do współpracy. Obszar kwalifikowalny Programu w  województwie warmińsko-mazurskim obejmuje subregion elbląski. Kontynuacja
i kształt programu w perspektywie finansowej UE 2021-2027 będzie przedmiotem międzynarodowej debaty w nadchodzących miesiącach.

Informacji na temat Programu Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) udziela Regionalny Punkt Kontaktowy Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dodatkowe informacje o Programie znajdą Państwo także na stronach: https://southbaltic.eu/ oraz https://ewt.warmia.mazury.pl/

 

FB IMG 1569564817300

DSC 4424DSC 4424DSC 4424DSC 4424

Program współpracy transgranicznej Interreg V-A  Południowy Bałtyk zaprasza na IV Wydarzenie Roczne Programu, które odbędzie się w dniach 24-25 września 2019 r. w Ostródzie.  

Wydarzenie poświęcone będzie w szczególności wymianie doświadczeń i uczeniu się pomiędzy projektami realizowanymi dzięki wsparciu Programu. Do udziału zapraszamy partnerów projektów, przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, naukowców, badaczy, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, polityków zainteresowanych tematyką zielonych technologii, ochrony środowiska, przemysłu morskiego, rynku pracy, zrównoważonej turystyki i transportu.  W programie wydarzenia przewidziano m.in. warsztaty poświęcone: trwałości projektów, wyzwaniom i oczekiwaniom w Regionie Południowego Bałtyku po 2020 r, a także współpracy, sieciowaniu i wymianie doświadczeń pomiędzy projektami.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie Programu:  https://southbaltic.eu/-/register-for-the-interreg-south-baltic-annual-event-2019-let-s-share-and-learn-

Konferencja odbędzie się w języku angielskim.

W przypadku dodatkowych pytań o udział w wydarzeniu zachęcam do kontaktu z działającym w Olsztynie Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu Południowy Bałtyk  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.  89 521 93 24.

Siódma edycja konferencji „Otwarci na Skandynawię” odbędzie się 23 maja 2019 roku w Elblągu (Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25). Zgłoszenia przyjmowane są do 17 maja.

Konferencja dedykowana jest przedsiębiorcom ze Szwecji, Finlandii, Danii, a także przedstawicielom firm z Warmii i Mazur, przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu.

Ideą wydarzenia jest zaprezentowanie potencjału inwestycyjnego i możliwości eksportowych województwa warmińsko-mazurskiego przedsiębiorcom ze Skandynawii, a także umożliwienie wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów biznesowych pomiędzy gośćmi z zagranicy a przedstawicielami biznesu z Warmii i Mazur.

Podczas wydarzenia odbędzie się również panel dyskusyjny dotyczący najnowszych trendów gospodarczych na rynkach skandynawskich, a także warsztaty dla dwóch grup językowych w trakcie, których uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie zaistnieć na rynku zagranicznym lub polskim.
Organizatorami wydarzenia są samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz miasto Elbląg. Honorowy patronat nad konferencją objęły Ambasada Finlandii, Ambasada Królestwa Danii i Ambasada Szwecji.

Wydarzenie „Otwarci na Skandynawię” realizowane jest w ramach projektu „Promocja Gospodarcza Warmii i Mazur 2017 +” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Rejestracja online: http://gmsynergy.com.pl/otwarci-na-skandynawie/

Więcej informacji pod numerem telefonu 89 512 51 82 bądź mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program ramowy:

9:30 Powitalna kawa, rejestracja uczestników
10:00 Prezentacja regionu w formie filmu o regionie i komentarza
10:10 Otwarcie konferencji oraz powitanie uczestników
10:30 Prezentacja: Jak znaleźć wiarygodnego partnera biznesowego?
10:45 Prezentacja: Skuteczny networking – jak w krótkim czasie poznać kilkudziesięciu partnerów i klientów?
11:00 Prezentacja: „Slow cities“ nie zostają w tyle - prowadzenie biznesu i życie
w miastach Cittaslow
11:15 Panel dyskusyjny: Hub Ecoststem – skandynawski trend na polskim gruncie
12:00 Lunch
12:30 Warsztaty z podziałem na grupy:
- Grupa polskojęzyczna: Jak skutecznie zaistnieć na rynku zagranicznym – międzynarodowe działania marketingowe, case study
- Grupa anglojęzyczna: Jak skutecznie zaistnieć na polskim rynku – administracja, kultura, komunikacja.
14:00-16:00 Networking biznesowy

 

Centrum Projektów Europejskich poszukuje zaangażowanych i dynamicznych osób zainteresowanych pracą na stanowisku kierownika Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Południowy Bałtyk w Gdańsku. 

Zgłoszenia aplikacyjne, wyłącznie w języku angielskim, należy przesyłać do 24 lutego 2019 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.".  Rozmowy kwalifikacyjne planowane są w dniach 6-7 marca 2019 r. w Warszawie. Zaproszeni kandydaci otrzymają zwrot kosztów podróży. 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, w tym niezbędnych wymagań od kandydatów dostępne są w załączonej poniżej ofercie:

Programme_vacancy_announcement_JS-SB_Head.pdf

Rozpoczął się szósty już nabór projektów transgranicznych w programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, który potrwa do 18 grudnia br. Ze względu na bliską wyczerpania alokację środków Programu będzie to najprawdopodobniej ostatni nabór projektów w tej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.

Program Południowy Bałtyk wspiera międzynarodowe projekty transgraniczne realizowane wspólnie przez partnerów z nadmorskich regionów Polski, Szwecji, Danii, Niemiec oraz Litwy. Nabór potrwa do 18 grudnia b.r.,  a całkowita alokacja przeznaczona na ten cel wyniesie 9 mln EUR.  Oficjalne ogłoszenie o naborze oraz pakiet niezbędnych dokumentów dostępne są tutaj.

Szósty nabór dotyczy wybranych, następujących celów szczegółowych Programu: 

 • 2.2: Zwiększone wykorzystanie zielonych technologii (przyjaznych środowisku) w celu zmniejszenia zrzutów zanieczyszczeń na obszarze Południowego Bałtyku
 • 3.1: Poprawa jakości usług zrównoważonego transportu na obszarze Południowego Bałtyku
 • 4.1: Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej pracującej w sektorach niebieskiej (morskiej) i zielonej gospodarki obszaru Południowego Bałtyku poprzez wspólne działania transgraniczne
 • 5.1: "Poprawa zdolności współpracy lokalnych podmiotów z regionu Południowego Bałtyku poprzez uczestnictwo w sieciach transgranicznych.

  O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.:

 • władze regionalne i lokalne oraz ich związki i stowarzyszenia;
 • organizacje pozarządowe;
 • szkoły, uniwersytety i instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub badawczą;
 • instytucje wspierające/promujące zrównoważony rozwój, innowacyjność
  oraz przedsiębiorczość, np. inkubatory przedsiębiorczości oraz izby handlowe;
 • stowarzyszenia formalne, klastry i sieci MŚP (posiadające osobowość prawną);
 • firmy publiczne lub prywatne (o charakterze publicznym lub non-profit), zajmujące się gminną lub komunalną gospodarką środowiskową i energetyczną (odpady, woda, ogrzewanie, ochrona jakości powietrza);
 • biura zatrudnienia i administracja rynku pracy;
 • izby handlowe, agencje rozwoju biznesu, inkubatory biznesu, parki technologiczne i inne organizacje finansowe  i wsparcia biznesu.

Obszar kwalifikowalny Programu Południowy obejmuje:  Litwę (okręgi Kłajpeda, Taurogi
i Tylża), Polskę (subregiony szczeciński, koszaliński, słupski, gdański, trójmiejski i elbląski), Niemcy (powiaty kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie: Nordwestmecklenburg, Rostock, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald oraz Miasto Rostock), Danię (regiony: Bornholm
i Zealand, subregiony: Østsjælland, Vest-og Sydsjælland) oraz Szwecję (regiony terytorialne Kalmar, Blekinge, Skania i Kronoberg).

Zainteresowanych udziałem w  szóstym naborze projektów  Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 zachęcamy do kontaktu i konsultowania pomysłów projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 89 521 93 24.

Już w październiku rozpocznie się VI nabór wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Południowy Bałtyk 2014-2020.

Program Południowy Bałtyk wspiera międzynarodowe projekty transgraniczne realizowane wspólnie przez partnerów z nadmorskich regionów Polski, Szwecji, Danii, Niemiec oraz Litwy.

Obszar kwalifikowalny w województwie warmińsko-mazurskim obejmuje subregion elbląski. W projektach mogą uczestniczyć także władze regionalne i inne instytucje, których główna siedziba znajduje się poza obszarem kwalifikowalnym, ale obejmują zasięgiem swojej działalności cały region.

Pozostałe instytucje, które mają swoją siedzibę poza obszarem Programu mogą uczestniczyć w projekcie jeśli nie mają swojego odpowiednika w tym obszarze, a ich udział jest pożądany z punktu widzenia wspierania rozwoju regionu Południowego Bałtyku.

VI nabór projektów potrwa od 1 października do 18 grudnia i będzie otwarty dla następujących Celów Szczegółowych Programu:
2.2 Zielone technologie (przyjazne środowisku) - dostępna alokacja: 5,22 mln EUR
3 Zrównoważony transport - dostępna alokacja: 2,15 mln EUR
4 Wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich - dostępna alokacja: 1,23 mln EUR
5 Zwiększenie wydajności współpracy podmiotów lokalnych -dostępna alokacja: 0,4 mln EUR

Instytucje i samorządy zainteresowane Programem Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 zachęcamy do kontaktu i konsultowania pomysłów projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 89 521 93 24.

Indywidulane konsultacje projektowe organizuje także Wspólny Sekretariat Programu w Gdańsku. Konsultacje dla instytucji z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego odbędą się 25 września w Gdańsku (rejestracja on line na stronie https://southbaltic.eu/consultation otwarta jest do 15 września)

Polecamy również film poświęcony VI naborowi projektów

Wspólny Sekretariat Programu Południowy Bałtyk zaprasza wszystkie instytucje zainteresowane aplikowaniem w ramach zbilżającego się VI naboru wniosków w Programie (1 października - 18 grudnia 2018 r.)  na indywidulane konsultacje projektów. 

 

Konsultacje odbędą się w następujących terminach i lokalizacjach:

20 września, Kłajpeda (Litwa) - termin rejestracji: 10 września

25 września, Gdańsk.- termin zakończenia rejestracji: 15 września

27 września, Malmö (Szwecja) - termin rejestracji: 17 września

28 września, Bornholm (Dania) - termin rejestracji: 18 września

11 października, Löcknitz (Niemcy)  - termin rejestracji: 1 października

Jeżeli żaden z powyższych terminów Państwu nie odpowiada, Wspólny Sekretariat przewiduje także możliwość przeprowadzenia konsultacji on-line lub w swojej siedzibie w Gdańsku po uzgodnieniu dogodnego terminu.

Szczegółowe informacje, formularz rejestracyjny i formularz koncepcji projektowej (który należy dołączyć do formularza rejestracyjnego) dostępne są na stronie https://southbaltic.eu/consultation 

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Południowy Bałtyk z siedzibą w Gdańsku ogłosił nabór na stanowisko Project Officera. Oferta pracy dotyczy zastępstwa do 31 marca 2019 r. (z możliwością przedłużenia).

Termin składania aplikacji do Wspólnego Sekretariatu to 25 lipca 2018 r.

Aplikacje należy wysłać pocztą elektroniczną na adresy: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szczegółowe informacje o naborze i stanowisku znajdują się na stronie Programu Południowy Bałtyk https://southbaltic.eu/-/project-officer-apply-until-25-july