Wspólny Sekretariat Programu Interreg Południowy Bałtyk zaprasza do udziału w III Dorocznym Wydarzeniu Programu, które odbędzie się w dniach  23-24 maja br. w Kłajpedzie (Litwa)

Mottem przewodnim wydarzenia jest hasło "Uwolnienie niebieskiego i zielonego potencjału rozwoju regionalnego". Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy beneficjentami i osobami zainteresowanymi tematyką zmian klimatu, przemysłu morskiego, zrównoważonej turystyki i transportu, energii odnawialnej, ekologicznych technologii. Uczestnicy wezmą udział w konferencji i dyskusyjnych sesjach tematycznych dedykowanych poszczególnym obszarom zainteresowań Programu. Uczestnicy będą mieć także okazję poznania wybranych efektów programu. Umożliwi to udział w zaplanowanych atrakcjach tj. rajdzie rowerowym, rejsie statkiem, wizycie w muzeum.

Do udziału w konferencji zachęcamy potencjalnych wnioskodawców, beneficjentów projektów i ich uczestników. Konferencja jest otwarta dla naukowców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu oraz wszystkich zainteresowanych wzmocnieniem potencjału Morza Bałtyckiego.

Agenda spotkania i formularz zgłoszeniowy dostępne są  na stronie programu