Stowarzyszenie Gmin Polskich RP Euroregion Bałtyk oraz pozostali międzynarodowi partnerzy projektu "Umbrella- Rozwój potencjału współpracy transgranicznej lokalnych podmiotów w regionie Południowego Bałtyku" realizowanego w ramach Programu Południowy Bałtyk zapraszają do udziału w dwudniowym wydarzeniu:„Ku współpracy w obszarze Południowego Bałtyku”, które odbędzie się w Gdańsku w dniach  11-12 czerwca 2018.

Wydarzenie aktywizujące ma na celu podniesienie świadomości uczestników na temat możliwości pozyskania grantów w Regionie Południowego Bałtyku. Będzie także wyjątkową okazją, aby włączyć się do już istniejących sieci współpracy międzynarodowej, spotkać innych uczestników z gmin lub organizacji, którzy podzielają Państwa zainteresowania lub mierzą się z podobnymi problemami w swojej codziennej pracy. Uczestnikami zgromadzenia będą przedstawiciele różnych krajów Regionu Morza Bałtyckiego, w tym z: Danii, Szwecji, Polski, Litwy i Niemiec. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku będzie miejscem, gdzie reprezentanci różnych środowisk i branż zastanawiać się będą nad swoją tożsamością i zostaną zainspirowani do podejmowania nowych międzynarodowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich i lokalnych. Projekt Umbrella swoje działania kieruje przede wszystkim do małych lokalnych i regionalnych instytucji oferując m.in. pomoc w wejściu na ścieżkę współpracy międzynarodowej, a także inne dostosowane do potrzeb rozwiązania takie jak krajowe szkolenia z zarządzania projektami, konferencje międzynarodowe, wizyty studyjne, warsztaty i wiele więcej!

Termin rejestracji na spotkanie upływa 4 czerwca 2018r.

Rejestracja odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie: https://bit.ly/2rPPMa7

 Program spotkania i dodatkowe informacje o projekcie Umbrella