Wspólny Sekretariat Programu Południowy Bałtyk zaprasza wszystkie instytucje zainteresowane aplikowaniem w ramach zbilżającego się VI naboru wniosków w Programie (1 października - 18 grudnia 2018 r.)  na indywidulane konsultacje projektów. 

 

Konsultacje odbędą się w następujących terminach i lokalizacjach:

20 września, Kłajpeda (Litwa) - termin rejestracji: 10 września

25 września, Gdańsk.- termin zakończenia rejestracji: 15 września

27 września, Malmö (Szwecja) - termin rejestracji: 17 września

28 września, Bornholm (Dania) - termin rejestracji: 18 września

11 października, Löcknitz (Niemcy)  - termin rejestracji: 1 października

Jeżeli żaden z powyższych terminów Państwu nie odpowiada, Wspólny Sekretariat przewiduje także możliwość przeprowadzenia konsultacji on-line lub w swojej siedzibie w Gdańsku po uzgodnieniu dogodnego terminu.

Szczegółowe informacje, formularz rejestracyjny i formularz koncepcji projektowej (który należy dołączyć do formularza rejestracyjnego) dostępne są na stronie https://southbaltic.eu/consultation