Trwają prace nad kształtem przyszłej edycji Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027. Dostosowanie oferty przyszłego Programu do potrzeb beneficjentów nastąpi również w oparciu o opinie zainteresowanych instytucji z naszego regionu. Dlatego też istnieje możliwość wypełnienia krótkiej ankiety, w której mogą Państwo wyrazić swoje oczekiwania oraz opinie nt. kierunków interwencji i priorytetów nowej edycji Programu na lata
2021-2027. Wszelkie Państwa sugestie, spostrzeżenia zostaną poddane ocenie ekspertów przygotowujących Program.

Link do Ankiety. Ankieta w języku angielskim.

Do wypełnienia ankiety zachęcamy instytucje z subregionów elbląskiego i olsztyńskiego, tj. obszarów, które są brane pod uwagę jako kwalifikowalne w nowej edycji Programu Południowy Bałtyk 2021-2027. Należy pamiętać, że obecnie kwalifikowalnym obszarem Programu
w województwie warmińsko-mazurskim jest subregion elbląski.

Więcej informacji na temat Programu Interreg Południowy Bałtyk dostępnych jest na oficjalnej stronie Programu pod adresem https://www.southbaltic.eu/