W dniu 15.09.2020 roku odbyła się konferencja projekt FilmNet – South Baltic Film & Culture Network, zorganizowana przez lidera projektu – Centrum Spotkań  Europejskich „Światowid” w Elblągu. Była to jednocześnie ostatnia, piąta międzynarodowa konferencja projektu, który otrzymał wsparcie w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 i  zakładał   współpracę  partnerów z  Polski, Litwy, Szwecji i Niemiec.

W czasie konferencji partnerzy podsumowali ponad dwa lata wspólnej pracy w obszarze filmu i edukacji filmowej w regionie Południowego Bałtyku. Do udziału zaproszono przedstawicieli projektu, którzy opowiedzieli, w jaki sposób udało im się osiągnąć sukces przy realizacji szeregu ciekawych aktywności, które przyczyniły się do założenia sieci współpracy, podniesienia kompetencji pracowników oraz wdrożenia konkretnych narzędzi do pracy w edukacji filmowej. Oprócz realizacji międzynarodowych spotkań, czyli konferencji, wizyt studyjnych  i seminariów odbyły się tzw. staże pracy, czy job shadowing, czyli obserwacja i naśladowanie pracy w konkretnych instytucjach kultury na Litwie, Szwecji i w Polsce. Zaprezentowano także historię sukcesu projektu widzianą oczyma jego uczestników, a także materiały filmowe powstałe podczas realizacji projektu.

Podczas wydarzenia odbyła się także prezentacja rezultatów działania  pn. Baltic Identity Film Tour, czyli pokazów filmowych w krajach partnerskich filmów krótkometrażowych związanych z Morzem Bałtyckim, podsumowanie dyskusji i opinii widzów, próba ustalenia wspólnej bałtyckiej tożsamości. Zaprezentowano także rezultaty wspólnej pracy w ramach Film Club Lab - próbie wdrożenia szwedzkiego modelu klubów filmowych w polskich i litewskich realiach. Działanie to obejmowało m.in. warsztaty, przygotowanie materiałów i publikacji, pracę z dziećmi i nauczycielami, warsztaty on-line oraz powstanie strony internetowej poświęconej Film Club Lab (w dwóch wersjach językowych: polskim i angielskim) www.film-club.pl

Prelegenci prezentowali też przykłady współpracy między festiwalami filmowymi w ramach projektu FilmNet, działania przyczyniające się do trwałości i upowszechniania rezultatów projektu oraz przyszłość Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 w najbliższych miesiącach i wstępne założenia jego nowej edycji na lata 2021-2027.  

filmnet1