Ponad rok temu przedstawiciele pięciu państw i nadmorskich regionów obszaru Południowego Bałtyku rozpoczęli intensywne prace nad nową edycją programu współpracy transgranicznej  Interreg Południowy Bałtyk na lata 2021-2027.

W trakcie 7 dotychczasowych spotkań Wspólnego Komitetu Programującego, odpowiedzialnego za przygotowanie nowego programu, a także licznych spotkań międzynarodowych oraz krajowych grup roboczych i konsultacyjnych podjęto decyzje dotyczące m.in. tematycznego ukierunkowania przyszłego programu oraz zasad jego wdrażania. Owocem tej pracy jest Analiza Społeczno-Gospodarcza obszaru Południowego Bałtyku oraz propozycje Strategii Programu, priorytetów i celów szczegółowych.

Zarys Programu...

Obszary priorytetowe przyszłego Programu bazują na czterech strategicznych wyzwaniach:

  • Innowacyjny Południowy Bałtyk dzięki digitalizacji oraz wspieraniu rozwoju i konkurencyjności w regionie;
  • Zrównoważony Południowy Bałtyk dzięki promowaniu energii odnawialnej, zrównoważonego zarządzania wodami i gospodarce cyrkularnej;
  • Atrakcyjny Południowy Bałtyk dzięki ochronie, wspieraniu i promocji publicznych zasobów turystycznych oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego;
  • Aktywny Południowy Bałtyk dzięki wspieraniu zdolności do współpracy mniejszych instytucji, budowaniu wzajemnego zaufania oraz wzmacnianiu współpracy sektora pozarządowego z publicznym.

Nadrzędną wartością pozostanie dotychczasowe, innowacyjne podejście programu, wspieranie oddolnych projektów typu „ludzie dla ludzi” oraz zaangażowania we współpracę transgraniczną instytucji i samorządów o mniejszym doświadczeniu międzynarodowym. Dzięki wysiłkom m.in. przedstawicieli regionów polskich  udało się wzmocnić znaczenie turystyki i kultury, którym po wielu dyskusjach przypisana została samodzielna oś priorytetowa.

Budżet przyszłego programu pozostanie prawdopodobnie na poziomie zbliżonym do budżetu na lata 2014-2020 tj. ok. 80 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Nowością będzie umożliwienie przedsiębiorstwom (MŚP) udziału w charakterze regularnych partnerów w projektach. Rozważane są także ułatwienia w zakresie planowania, wdrażania i raportowania.

W trakcie prac nad nową edycją, przedstawiciele województwa warmińsko-mazurskiego podjęli starania o powiększenie obszaru Programu o powiaty leżące w środkowej części naszego województwa (subregion olsztyński). W dotychczasowych dwóch edycjach w Programie mogli uczestniczyć tylko partnerzy z zachodnich powiatów województwa warmińsko-mazurskiego (subregion elbląski). Propozycja powiększenia obszaru o subregion olsztyński zyskała poparcie przedstawicieli pozostałych regionów polskich oraz reszty państw uczestniczących, a także Euroregionów Bałtyk i Pomerania. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez Komisję Europejską w wyniku negocjacji treści Programu, które prowadzić będzie polskie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jako Instytucja Zarządzająca.

Najbliższe wydarzenia...

Jesienią 2021 r. planowe są konsultacje publiczne projektu dokumentu Programu, a także nabór na projekty kapitału zalążkowego tzw. seed money (finansowane z obecnej edycji Programu na lata 2014-2020). W ramach seed money zainteresowani partnerzy będą mogli przygotować dojrzałe koncepcje przyszłych regularnych projektów do Programu na lata 2021-2027 i zbudować międzynarodowe partnerstwa dla przyszłych przedsięwzięć.   

Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji na oficjalnej stronie Programu Południowy Bałtyk  https://southbaltic.eu/, a także do kontaktu z działającym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu Południowy Bałtyk:  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel.  89 521 93 24.

 

*Zdjęcie ilustracyjne: https://pixabay.com/  autor: Marcin Wąż