Ruszyła rejestracja na regionalną konferencję online w ramach konsultacji publicznych przyszłego programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko w województwie warmińsko-mazurskim.

W programie spotkania zaplanowano  m.in. wprowadzenie do nowego programu, omówienie szczegółowego zakresu tematycznego, prezentację projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko oraz oferty wsparcia Regionalnych Punktów Kontaktowych.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy w szczególności przedstawicieli warmińsko-mazurskich samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych (NGOs), MŚP, środowisk akademickich oraz innych instytucji i organizacji zainteresowanych współpracą transgraniczną w obszarze Południowego Bałtyku.

Projekt dokumentu Programu został opracowany przez międzynarodowy Wspólny Komitet Programujący. Przygotowania zostały poprzedzone analizą społeczno-gospodarczą oraz szczegółowymi konsultacjami z państwami uczestniczącymi w przyszłym Programie (Polska, Dania, Litwa, Niemcy i Szwecja). Potwierdzony obszar kwalifikowalny w województwie warmińsko-mazurskim obejmuje subregion elbląski tj. powiaty:  elbląski, ostródzki, iławski, braniewski, działdowski, nowomiejski.  Nadal procedowana jest kwestia możliwego powiększenia obszaru o subregion olsztyński, na co zgodę wyraziły Instytucje Programu oraz Państwa Członkowskie uczestniczące w pracach Wspólnego Komitetu Programującego. Ostateczną  decyzję w tej sprawie podejmie jednak Komisja Europejska. Niezależnie od decyzji KE w sprawie  geograficznego obszaru kwalifikowalnego, przyszły Program umożliwiać ma bardziej elastyczne podejście do udziału w projektach również partnerów spoza obszaru kwalifikowalnego, dlatego do udziału w konsultacjach zapraszamy także samorządy i potencjalnych partnerów z obszaru subregionu olsztyńskiego.

Według założeń Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 będzie wspierał międzynarodowe projekty współpracy transgranicznej w zakresie:

  • wzmocnienia innowacji i internacjonalizacji podmiotów lokalnych,
  • zrównoważonego rozwoju oraz energii odnawialnej, w tym niebieskiej i zielonej gospodarki,
  • promowania zrównoważonego wykorzystania wody,       
  • promowania transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),
  • zrównoważonej, odpornej na kryzysy i innowacyjnej turystyki,
  • współpracy między instytucjami i mieszkańcami obszarów przygranicznych.

Projekty dokumentów omawianych podczas spotkania dostępne są na stronach  https://ewt.warmia.mazury.pl/poludniowy-baltyk/aktualnosci-poludniowy-baltyk/1139-konsultacje-programu-interreg-poludniowy-baltyk-2021-2027 oraz na oficjalnej stronie Programu Południowy Bałtyk https://southbaltic.eu/-/have-your-say-in-the-future-programme-2021-2027-public-consultations.

Program umożliwiać będzie projekty współpracy transgranicznej w obszarze południowego Bałtyku z partneremi z nadmorskich regionów: Polski, Szwecji, Danii, Niemiec i Litwy.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji online prosimy są o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 7 października 2021 r.

Link do wydarzenia zostanie przekazany z potwierdzeniem rejestracji.

Konsultacje_publiczne_Programu_Południowy_Bałtyk__online_2021_agenda_08.10.2021.pdf

Formularz_zgłoszenia_konsultacje_publiczne_Programu_Południowy_Bałtyk_2021-2027_spotkanie_online.pdf

Źródło grafiki:https://pixabay.com