Województwo warmińsko-mazurskie, jako jeden z polskich regionów uczestniczących w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Dania-Litwa-Niemcy-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020, zaprasza instytucje do udziału w pracach Grupy Konsultacyjnej Programu.

Nabór trwa do 4 września

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Dania-Litwa-Niemcy-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 planuje zaangażowanie przedstawicieli instytucji reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, partnerów gospodarczych i społecznych oraz instytucji regionalnych i lokalnych w prace przyszłego Komitetu Monitorującego Program. W tym celu utworzona zostanie w każdym z uczestniczących w Programie krajów tzw. Grupa Konsultacyjna, dobrowolny organ opiniodawczy w zakresie spraw będących przedmiotem przyszłych decyzji Komitetu.

W skład Grupy Konsultacyjnej wejdą przedstawiciele następujących typów instytucji:

  1.  Organizacji pracodawców;
  2. Organizacji pracowników;
  3. Organizacji reprezentujących partnerów gospodarczych, w tym przedsiębiorców;
  4. Organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony obszarów nadmorskich i morza bałtyckiego;
  5. Organizacji pozarządowych działających na rzecz promowania włączenia społecznego; równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji (z włączeniem organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych);
  6. Organizacji pozarządowych działających w obszarze zachowania, ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego;
  7. Organizacji społeczno-gospodarczych działających w obszarze transportu;
  8. Organizacji społeczno-gospodarczych działających w obszarze odnawialnych źródeł energii;
  9. Zrzeszenie organizacji wspierających międzyinstytucjonalną współpracę regionalną.

Każda kategoria może być reprezentowana jedynie przez jedną instytucję, dlatego w przypadku większej ilości zgłoszeń o wyborze decydować będzie przede wszystkim reprezentatywność dla możliwie jak największej części polskiego obszaru wsparcia Programu, tj. województwa warmińsko-mazurskiego (subregion elbląski), pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do 4 września 2015 na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Polityki Regionalnej, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn lub elektronicznie (podpisany skan) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Językiem programu Południowy Bałtyk 2014-2020 jest język angielski.

Dodatkowych informacji udziela Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Południowy Bałtyk działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje nt Programu Interreg V-A Polska-Dania-Litwa-Niemcy-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 oraz osi priorytetowych będących obszarem jego interwencji dostępne są na stronie www.southbaltic.eu