Komisja Europejska po długich negocjacjach ostatecznie zatwierdziła w dniu 23.09.2015 r. Program Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja, znany z poprzedniej perspektywy pod nazwą Południowy Bałtyk.

 

Program Południowy Bałtyk w perspektywie 2014-2020 oferować będzie wsparcie projektów transgranicznych w następujących obszarach: internacjonalizacja i poprawa zdolności do innowacji sektora MŚP, dziedzictwo naturalne i kulturowe, zielone technologie, poprawa łączności transgranicznej, wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich oraz zwiększenie wydajności współpracy podmiotów lokalnych.

Całkowity budżet na lata 2014-2020 wynosi prawie 103 mln EUR w tym ok. 83 mln EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

O wsparcie , w zależności od danej osi priorytetowej Programu, ubiegać się mogą m.in.:

- władze regionalne i lokalne oraz ich związki i stowarzyszenia,
- organizacje pozarządowe,
- szkoły, uniwersytety i instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub badawczą,
- instytucje wspierające/promujące zrównoważony rozwój, innowacyjność oraz przedsiębiorczość,
np. inkubatory przedsiębiorczości oraz izby handlowe,
- stowarzyszenia formalne, klastry i sieci MŚP (posiadające osobowość prawną),
- firmy publiczne lub prywatne (o charakterze publicznym lub non-profit), zajmujące się gminną lub
komunalną gospodarką środowiskową i energetyczną (odpady, woda, ogrzewanie, ochrona jakości
powietrza),
- biura zatrudnienia i administracja rynku pracy
- izby handlowe, agencje rozwoju biznesu, inkubatory biznesu, parki technologiczne i inne
organizacje finansowe i wsparcia biznesu,

Program Południowy Bałtyk umożliwia międzynarodową współpracę z partnerami z:
- Litwy: okręgi Kłajpeda, Taurogi i Tylża;
- Polski: subregiony: szczeciński, koszaliński, słupski, gdański, trójmiejski i elbląski;
- Niemiec: powiaty kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie: Nordwestmecklenburg,
Rostock, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald oraz Miasto Rostock;
- Danii: regiony Bornholm i Zealand (subregiony: Østsjælland, Vest-og Sydsjælland;
- Szwecji: regiony terytorialne Kalmar, Blekinge, Skania i Kronoberg.

W województwie warmińsko-mazurskim obszar kwalifikowany programu obejmuje jedynie podregion elbląski. Jednak władze regionalne oraz inne instytucje, które obejmują zasięgiem swojego działania cały region mogą również być partnerem w projekcie. Udział w projekcie może wziąć również instytucja, która ma siedzibę poza obszarem Programu, ale nie ma swojego odpowiednika w tym obszarze, a jej udział jest pożądany z punktu widzenia wspierania rozwoju rejonu Południowego Bałtyku.

Partnerstwo musi obejmować przynajmniej dwóch partnerów z różnych krajów.

Polscy, litewscy oraz niemieccy partnerzy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych projektu, natomiast partnerzy ze Szwecji i Danii do 75%.

Instytucją odpowiedzialną za współpracę z interesariuszami Programu, w tym szczególnie potencjalnymi beneficjentami jest Wspólny Sekretariat Programu, z siedzibą w Gdańsku przy
Al. Grunwaldzkiej 186, tel. 58 761 00 30, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie:www.southbaltic.eu.

Funkcję doradczą i wspierającą beneficjentów z województwa warmińsko-mazurskiego pełni Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Południowy Bałtyk działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pierwszy nabór wniosków w Programie planowany jest w okresie od 2 listopada do 18 grudnia 2015 r. Serdecznie zachęcamy do konsultacji Państwa inicjatyw projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym w Olsztynie.