Logo Programu Interreg V-A Południowy Bałtyk 2014-2020

Spotkanie informacyjne poświęcone inauguracji wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Południowy Bałtyk w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 odbędzie się 30 października w Elblągu.

W trakcie spotkania zaplanowano prezentacje zasad i priorytetów programu, dobrych praktyk w zakresie przygotowania i realizacji projektów ze strony instytucji bezpośrednio związanych z wdrażaniem Programu, a także wystąpienia beneficjentów Programu mijającej perspektywy, którzy podzielą się swoim doświadczeniem z realizacji projektów.

Program stanowi kontynuację idei współpracy pomiędzy nadmorskimi regionami pięciu bałtyckich państw: Polski, Niemiec, Dani, Szwecji i Litwy rozpoczętej w perspektywie 2007-2013. W okresie 2014-2020 Program Południowy Bałtyk wspierać będzie realizację transgranicznych projektów w dziedzinach takich jak: internacjonalizacja i poprawa zdolności do innowacji sektora MŚP, dziedzictwo naturalne i kulturowe, zielone technologie (przyjazne środowisku), poprawa łączności transgranicznej, wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich oraz zwiększenie wydajności współpracy podmiotów lokalnych.

Obszar wsparcia Programu w województwie warmińsko-mazurskim obejmuje subregion elbląski czyli powiaty: elbląski, braniewski, ostródzki, iławski, nowomiejski i działdowski. W szczególnych przypadkach uwarunkowanych specyfiką projektu oraz istotnym wkładem merytorycznym partnera możliwy będzie także udział partnerów spoza obszaru (każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie).

O wsparcie ze środków Programu mogą ubiegać się m.in. władze regionalne i lokalne oraz ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, szkoły, uniwersytety i instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub badawczą, inkubatory przedsiębiorczości oraz izby handlowe, stowarzyszenia formalne, klastry i sieci MŚP (posiadające osobowość prawną), firmy publiczne lub prywatne (o charakterze publicznym lub non-profit), zajmujące się gminną lub komunalną gospodarką środowiskową i energetyczną (odpady, woda, ogrzewanie, ochrona jakości powietrza),biura zatrudnienia i administracja rynku pracy, izby handlowe, agencje rozwoju biznesu, inkubatory biznesu, parki technologiczne i inne organizacje finansowe i wsparcia biznesu.

Pierwszy nabór wniosków rozpoczyna się 2 listopada i potrwa do 18 grudnia 2015 r.

Dodatkowych informacji na temat Programu oraz spotkania informacyjnego udziela Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Południowy Bałtyk działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia na spotkanie można przesyłać w terminie do 27 października 2015 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem 89 52 19 309.

Agenda spotkania

Formularz zgłoszeniowy