Spotkanie konsultacyjne Programu Południowy Bałtyk 2014-2020 w Elblągu

Spotkanie konsultacyjne poświęcone zasadom aplikowania o środki Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Południowy Bałtyk odbyło się 30 października w Elblągu.

Pierwszy nabór wniosków w Programie już się rozpoczął (2 listopada) i potrwa do 18 grudnia 2015 r. W niedługim czasie zostanie uruchomiony kolejny nabór wniosków zaplanowany między 9 maja, a 17 czerwca 2016 r.

Program Południowy Bałtyk w okresie 2014-2020 oferować będzie wsparcie projektów transgranicznych w następujących obszarach: internacjonalizacja i poprawa zdolności do innowacji sektora MŚP, dziedzictwo naturalne i kulturowe, zielone technologie, poprawa łączności transgranicznej, wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich oraz zwiększenie wydajności współpracy podmiotów lokalnych.

W spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie przy wsparciu Wspólnego Sekretariatu Programu uczestniczyli przedstawiciele wybranych instytucji, samorządów oraz organizacji pozarządowych z obszaru subregionu elbląskiego, zainteresowani aplikowaniem o środki Programu. Podczas spotkania omówiono m.in. zakres tematyczny, przykładowe rodzaje działań możliwych do realizacji oraz wymogi nowego Programu. Część spotkania poświęcona była także prezentacji doświadczeń dwóch projektów (DISKE oraz Capacity Building) zrealizowanych w perspektywie 2007-2013 z udziałem partnerów z województwa warmińsko-mazurskiego.

Całkowity budżet Programu Południowy Bałtyk na lata 2014-2020 wynosi ok. 83 mln EUR środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

O wsparcie mogą ubiegać się m.in.:

  • władze regionalne i lokalne oraz ich związki i stowarzyszenia,
  • organizacje pozarządowe,
  • szkoły, uniwersytety i instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub badawczą,
  • instytucje wspierające/promujące zrównoważony rozwój, innowacyjność oraz przedsiębiorczość, np. inkubatory przedsiębiorczości oraz izby handlowe,
  • stowarzyszenia formalne, klastry i sieci MŚP (posiadające osobowość prawną),
  • firmy publiczne lub prywatne (o charakterze publicznym lub non-profit), zajmujące się gminną lub komunalną gospodarką środowiskową i energetyczną (odpady, woda, ogrzewanie, ochrona jakości powietrza),
  • biura zatrudnienia i administracja rynku pracy,
  • izby handlowe, agencje rozwoju biznesu, inkubatory biznesu, parki technologiczne i inne organizacje finansowe i wsparcia biznesu.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz pakiet dokumentów aplikacyjnych dostępne są na stronie Programu pod adresem: http://en.southbaltic.eu/news/?lang_id=2&id_news=1732

Informacji udziela także Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) Programu Południowy Bałtyk działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zachęcamy do konsultowania inicjatyw projektowych z RPK, który udziela również wsparcia w zakresie poszukiwania partnerów, w tym zagranicznych, do projektów.

Prezentacje ze spotkania:

Prezentacja RPK o Programie Południowy Bałtyk 2014-2020

Prezentacja WS o Programie Południowy Bałtyk 2014-2020

Prezentacja o projekcie Capacity

Prezentacja o projekcie Diske