Wspólny Sekretariat Programu Interreg V-A Południowy Bałtyk 2014-2020 zaprasza do udziału w pierwszej rundzie indywidualnych konsultacji projektowych przed II naborem wniosków w Programie, który odbędzie się w dniach 9 maja-17 czerwca 2016 r.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w siedzibie Sekretariatu w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 186, w dniach 15, 16 ,17 marca 2016 r. Sekretariat oferuje w tych dniach także możliwość konsultacji on-line. Zainteresowani projektodawcy mogą zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie http://knowledgebank.southbaltic.eu/individual-consultations-meeting/.

Termin rejestracji na konsultacje mija 9 marca 2016 r.