Podczas V spotkania Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Południowy Bałtyk  w Güstrow (Niemcy) w dniach 8-9 listopada,  delegacje państw członkowskich oraz euroregionów wybrały do dofinansowania 11 nowych projektów złożonych podczas IV naboru wniosków w Programie.

Wsparcie otrzymały następujące projekty:

W ramach celu szczegółowego 2.2 Zwiększone wykorzystanie zielonych technologii w celu ograniczenia zrzutów zanieczyszczeń:

 • LESS IS MORE - Energy-efficient technologies for removal of pharmaceuticals and other contaminants of emerging concer
 • STEP - Sludge Technological Ecological Progress - increasing the quality and reuse of sewage sludge

W ramach celu szczegółowego 3 Poprawa jakości usług transportowych oraz ich oddziaływania na środowisko:

 • CAR – Creating Automotive Renewal
 • CoBiUM – Cargo bikes in urban mobility

W ramach celu szczegółowego 4 Wzrost udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskich i zielonych dziedzinach gospodarki:

 • SB Nature Guide Network - Supporting sustainable nature tourism in transboundary coastal areas in the SB Region via establishing a common education scheme for Local Guides
 • SEAPLANSPACE - Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance

W ramach celu szczegółowego 5 Zwiększenie możliwości lokalnych instytucji poprzez udział w ponadgranicznych sieciach współpracy:

 • UMBRELLA – Boosting cross-border cooperation capacities of local actors in South Baltic Sea
 • CICPA- Common Initiatives in Conserved and Protected Areas
 • FilmNet - South Baltic Film and Culture Network
 • SB FICA – South Baltic Food Culture Innovation Actors
 • SB YCGN – South Baltic Youth Core Groups Network

Wartość wszystkich zatwierdzonych projektów to 10 562 504,02 EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W gronie wybranych projektów, trzy to przedsięwzięcia z udziałem Partnerów Wiodących z województwa warmińsko-mazurskiego: Euroregionem Bałtyk (projekty Umbrella oraz SB YCGN) oraz Centrum Spotkań Europejskich Światowid (projekt FilmNET). Kwota EFRR przyznana partnerom z regionu to ok. 360 tys. EUR.

Celem projektu Umbrella jest wzmocnienie zdolności małych lokalnych i regionalnych instytucji z obszaru Południowego Bałtyku do inicjowania aktywnego udziału we współpracy transgranicznej i korzystania z jej efektów w swojej codziennej pracy. Projekt SB YCGN koncentrować będzie swoje działania wokół problematyki wzmocnienia udziału młodzieży w procesie decyzyjnym na poziomie lokalnym, a także poprawy zdolności interesariuszy lokalnych i regionalnych do kształtowania polityk adresowanych do młodzieży. Projekt FilmNet wzmocni umiejętności współpracy transgranicznej organizacji działających w obszarze filmu i edukacji filmowej,a także stworzy międzynarodową sieć niekomercyjnych kin, samorządów i instytucji kulturalnych oraz innych organizacji działających w obszarze promocji kinematografii.