Kolejny (drugi) nabór wniosków w Programie Południowy Bałtyk 2014-2020 planowany jest w terminie od 9 maja do 17 czerwca 2016 r.

Program Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 umożliwia realizację projektów współpracy transgranicznej, której celem jest zwiększenie potencjału niebieskiego i zielonego rozwoju obszaru Południowego Bałtyku.

„Zielony wzrost" jest terminem opisującym ścieżkę wzrostu gospodarczego, wykorzystującą zasoby naturalne w sposób zrównoważony. Oznacza on stymulowanie wzrostu i rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że dobra naturalne będą mogły dostarczać zasobów i usług środowiskowych, od których zależy dobro obecnych i przyszłych pokoleń.

„Niebieski wzrost" jest częścią strategii Europa 2020 i odnosi się do kwestii potencjału gospodarczego oceanów, mórz i obszarów przybrzeżnych w kontekście zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy, w harmonii ze środowiskiem morskim i poprzez współpracę pomiędzy partnerami publicznymi i prywatnymi, w tym MŚP.

O dofinansowanie w ramach programu będą mogły ubiegać się projekty realizujące priorytety Programu:

 • wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz zdolności innowacyjnej niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku;
 • wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturalnego obszaru Południowego Bałtyku na rzecz „niebieskiego" i „zielonego" wzrostu;
 • poprawa łączności transgranicznej na rzecz funkcjonalnego „niebieskiego" i „zielonego" transportu;
 • wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich na rzecz „niebieskiej" i „zielonej" gospodarki obszaru;
 • zwiększenie wydajności współpracy podmiotów lokalnych na obszarze Południowego Bałtyku na rzecz "niebieskiego" i "zielonego" wzrostu.

Kwalifikowalni partnerzy projektów to m.in.:

 • władze regionalne i lokalne oraz ich związki i stowarzyszenia;
 • organizacje pozarządowe;
 • szkoły, uniwersytety i instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub badawczą;
 • instytucje wspierające/promujące zrównoważony rozwój, innowacyjność oraz przedsiębiorczość, np. inkubatory przedsiębiorczości oraz izby handlowe;
 • stowarzyszenia formalne, klastry i sieci MŚP (posiadające osobowość prawną);
 • firmy publiczne lub prywatne (o charakterze publicznym lub non-profit), zajmujące się gminną lub komunalną gospodarką środowiskową i energetyczną (odpady, woda, ogrzewanie, ochrona jakości powietrza);
 • biura zatrudnienia i administracja rynku pracy;
 • izby handlowe, agencje rozwoju biznesu, inkubatory biznesu, parki technologiczne i inne organizacje finansowe i wsparcia biznesu.

Obszar Programu obejmuje: Litwę (okręgi Kłajpeda, Taurogi i Tylża), Polskę (subregiony szczeciński, koszaliński, słupski, gdański, trójmiejski i elbląski), Niemcy (powiaty kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie: Nordwestmecklenburg, Rostock, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald oraz Miasto Rostock), Danię (regiony: Bornholm i Zealand, subregiony: Østsjælland, Vest-og Sydsjælland) oraz Szwecję (regiony terytorialne Kalmar, Blekinge, Skania i Kronoberg).

Indywidualne konsultacje projektów z kadrą Wspólnego Sekretariatu w Gdańsku odbędą się w drugiej połowie marca 2016 r. Wnioskodawcy zainteresowani konsultacjami będą mogli zarejestrować swoje pomysły projektowe za pośrednictwem formularza online. Planuje się, iż rejestracja rozpocznie się w połowie lutego 2016 r. Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji zostaną opublikowane w najbliższym czasie na stronie Programu www.southbaltic.eu.

Instytucją odpowiedzialną za współpracę z zainteresowanymi realizacją projektów jest Wspólny Sekretariat Programu, z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 186, tel. 58 761 00 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacji na temat Programu Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) udziela Regionalny Punkt Kontaktowy Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..