Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Instytucje chcące ubiegać się o dofinansowanie z Programu muszą mieć niekomercyjny i publiczny charakter. Są to np.:

- władze regionalne i lokalne oraz ich związki i stowarzyszenia,
- organizacje pozarządowe,
- szkoły, uniwersytety i instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub badawczą,
- instytucje wspierające/promujące zrównoważony rozwój, innowacyjność oraz przedsiębiorczość, np. inkubatory przedsiębiorczości oraz izby handlowe,
- inne instytucje wspierające lub promujące zrównoważony rozwój.

Podmiot, który planuje uzyskać dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaje uznany za uprawniony, w przypadku, gdy prowadzi działalność/jest zarejestrowany w obszarze Programu. W województwie warmińsko-mazurskim obejmuje on jedynie podregion elbląski. Jednak władze regionalne oraz inne instytucje, które obejmują zasięgiem swojego działania cały region mogą również być partnerem w projekcie. Udział w projekcie może wziąć również instytucja, która ma siedzibę poza obszarem Programu, ale nie ma swojego odpowiednika w tym obszarze, a jej udział jest pożądany z punktu widzenia wspierania rozwoju rejonu Południowego Bałtyku.

Z kim można współpracować?

W Programie możliwa jest współpraca z partnerami z:
- Litwy: okręg Kłajpedy oraz okręgi Taurage i Telesai, jako obszary sąsiadujące;
- Polski: subregiony: szczeciński, koszaliński, słupski, gdański, Gdańsk-Gdynia-Sopot i subregion elbląski jako obszar sąsiadujący;
- Niemiec: subregiony Meklemburgii-Pomorza Przedniego: Greifswald, Rostock, Stralsund, Wismar, Bad Doberman, Nordvorpommern, Nordwestmecklenburg, Ostvorpommern, Rügen, Ueckek-Randow;
- Danii: Gmina Regionalna Bornholm i subregion Zealand, jako obszar sąsiadujący;
- Szwecji: okręgi Kalmar, Blekinge, Skane, i okręg Kronoberg, jako obszar sąsiadujący.

Partnerstwo musi obejmować przynajmniej dwóch partnerów z różnych krajów.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Głównym celem Programu jest wzmocnienie zrównoważonego rozwoju obszaru Południowego Bałtyku poprzez wspólne działania zwiększające jego konkurencyjność i wzmacniające integrację pomiędzy ludźmi i instytucjami. Zmniejszenie barier wynikających z położenia nad Morzem Bałtyckim może dokonać się poprzez ułatwianie integracji oraz zrównoważonego rozwoju, wsparcie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy i innowacji, wykorzystanie potencjału turystycznego i bogactwa dziedzictwa kulturowego. Istotnym tematem dla podmiotów położonych w obszarze przybrzeżnym są także problemy ochrony środowiska. Regiony nadbałtyckie są silnie zróżnicowane pod względem społecznym i gospodarczym, dlatego zrównoważony rozwój tego obszaru zawsze będzie priorytetem nadbałtyckiej współpracy.

Priorytety Programu obejmują:

1. Konkurencyjność gospodarcza
 
1.1. Rozwój przedsiębiorczości
 
1.2. Integracja szkolnictwa wyższego i rynków pracy
 
1.3. Dostępność transportowa
 
2. Atrakcyjność oraz wspólna tożsamość
 
2.1. Zarządzanie środowiskiem Morza Bałtyckiego
 
2.2. Oszczędzanie energii i energia odnawialna
 
2.3. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych oraz dziedzictwa kulturowego dla rozwoju regionalnego
 
2.4. Inicjatywy społeczności lokalnych
 
3. Pomoc techniczna

Kwestie finansowe:

Całkowity budżet Programu na lata 2007-2013 wynosi 75,3 mln euro, składają się nań środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 60,7 mln euro oraz wkład krajowy 14,6 mln euro.

Polscy, litewscy oraz niemieccy partnerzy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych projektu, natomiast partnerzy ze Szwecji i Danii do 75%.

Nie określono ram finansowych budżetów projektów. Zasugerowano jedynie, aby ich wielkość wynosiła od 500 tys. do 1 mln euro. Większe projekty mogą aplikować w priorytecie 2.1, 2.2. oraz 2.3 z uwagi na fakt, że mile widziane są tam inwestycje pilotażowe. Natomiast mniejsze inicjatywy można realizować w działania 2.4, gdzie wnioskowane dofinansowanie nie może być niższe niż 50 tys. euro.

Kto odpowiada za realizację Programu?

Za realizację Programu odpowiada Instytucja Zarządzająca, którą jest polskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Najważniejsze decyzje podejmuje Wspólny Komitet Monitorujący i Sterujący Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Baltyk składający się z przedstawicieli: władz regionalnych, Instytucji Zarządzającej Programu, Euroregionów Bałtyk oraz Pomerania.
Instytucją odpowiedzialną za współpracę z zainteresowanymi realizacją projektów oraz organizacjami, które te projekty już realizują jest Wspólny Sekretariat Techniczny Programu,  z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Rzeźnickiej 58, tel.  58 746 38 51, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Szczegółowe informacje

Strona internetowa Programu: www.southbaltic.eu. Językiem programu jest język angielski.