Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Instytucje mogące ubiegać się o dofinansowanie z Programu to w zależności od danej osi priorytetowej m.in.:

- władze regionalne i lokalne oraz ich związki i stowarzyszenia,
- organizacje pozarządowe,
- szkoły, uniwersytety i instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub badawczą,
- instytucje wspierające/promujące zrównoważony rozwój, innowacyjność oraz przedsiębiorczość,
np. inkubatory przedsiębiorczości oraz izby handlowe,
- stowarzyszenia formalne, klastry i sieci MŚP (posiadające osobowość prawną),
- firmy publiczne lub prywatne (o charakterze publicznym lub non-profit), zajmujące się gminną lub
komunalną gospodarką środowiskową i energetyczną (odpady, woda, ogrzewanie, ochrona jakości
powietrza),
- biura zatrudnienia i administracja rynku pracy
- izby handlowe, agencje rozwoju biznesu, inkubatory biznesu, parki technologiczne i inne
organizacje finansowe i wsparcia biznesu,

Podmiot, który planuje uzyskać dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaje uznany za uprawniony, w przypadku, gdy prowadzi działalność/jest zarejestrowany w obszarze Programu. W województwie warmińsko-mazurskim obejmuje on jedynie podregion elbląski. Jednak władze regionalne oraz inne instytucje, które obejmują zasięgiem swojego działania cały region mogą również być partnerem w projekcie. Udział w projekcie może wziąć również instytucja, która ma siedzibę poza obszarem Programu, ale nie ma swojego odpowiednika w tym obszarze, a jej udział jest pożądany z punktu widzenia wspierania rozwoju rejonu Południowego Bałtyku.

Z kim można współpracować?

W Programie możliwa jest współpraca z partnerami z:
- Litwy: okręgi Kłajpeda, Taurogi i Tylża;
- Polski: subregiony: szczeciński, koszaliński, słupski, gdański, trójmiejski i elbląski;
- Niemiec: powiaty kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie: Nordwestmecklenburg, Rostock, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald oraz Miasto Rostock;
- Danii: regiony Bornholm i Zealand (subregiony: Østsjælland, Vest-og Sydsjælland;
- Szwecji: regiony terytorialne Kalmar, Blekinge, Skania i Kronoberg.

Partnerstwo musi obejmować przynajmniej dwóch partnerów z różnych krajów.

 

MAP Member States 2014 2020

 

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Głównym celem Programu Południowy Bałtyk jest zwiększenie potencjału niebieskiego i zielonego rozwoju obszaru Południowego Bałtyku poprzez współpracę transgraniczną.

„Zielony wzrost" jest terminem opisującym ścieżkę wzrostu gospodarczego, wykorzystującą zasoby naturalne w sposób zrównoważony. Oznacza on stymulowanie wzrostu i rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym zagwarantowaniu, że dobra naturalne będą mogły dostarczać zasobów i usług środowiskowych, od których zależy dobro obecnych i przyszłych pokoleń.

„Niebieski wzrost" jest częścią strategii Europa 2020 i odnosi się do kwestii potencjału gospodarczego oceanów, mórz i obszarów przybrzeżnych w kontekście zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy, w harmonii ze środowiskiem morskim i poprzez współpracę pomiędzy partnerami publicznymi i prywatnymi, w tym MŚP.

Priorytety Programu:

1. Wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz zdolności innowacyjnej niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku

1.1. Niebieskie i zielone MŚP aktywne międzynarodowo

1.2. Niebieskie i zielone innowacyjne MŚP

2. Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturalnego obszaru Południowego Bałtyku na rzecz „niebieskiego" i „zielonego" wzrostu

2.1. Dziedzictwo naturalne i kulturowe

2.2. Zielone technologie

3. Poprawa łączności transgranicznej na rzecz funkcjonalnego „niebieskiego" i „zielonego" transportu

4. Wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich na rzecz „niebieskiej" i „zielonej" gospodarki obszaru

5. Zwiększenie wydajności współpracy podmiotów lokalnych na obszarze Południowego Bałtyku na rzecz "niebieskiego" i "zielonego" wzrostu

6. Pomoc Techniczna

Kwestie finansowe:

Całkowity budżet Programu na lata 2014-2020 wynosi prawie 103 mln EUR, składają się nań środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ok.83 mln EUR oraz wkład krajowy ok. 20 mln EUR.

Polscy, litewscy oraz niemieccy partnerzy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych projektu, natomiast partnerzy ze Szwecji i Danii do 75%.

W Programie realizować będzie można 2 typy projektów:

- projekty regularne o rekomendowanym budżecie ok. 1-2 mln euro oraz czasie realizacji od 24-23 miesięcy;

- projekty małej skali o rekomendowanym budżecie do 300 tys. EUR (lub 500 tys. EUR w przypadku priorytetu 5) oraz czasie realizacji do 24 miesięcy.

Kto odpowiada za realizację Programu?

Za realizację Programu odpowiada Instytucja Zarządzająca, którą jest polskie Ministerstwo Rozwoju. Najważniejsze decyzje podejmuje Wspólny Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) składający się z przedstawicieli: władz regionalnych, Instytucji Zarządzającej Programu, Euroregionów Bałtyk oraz Pomerania.

Instytucją odpowiedzialną za współpracę z zainteresowanymi realizacją projektów oraz organizacjami, które te projekty już realizują jest Wspólny Sekretariat Programu, z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 186, tel. 58 761 00 30, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje

Strona internetowa Programu: www.southbaltic.eu. Językiem programu jest język angielski.

southbaltic 2014