1. Projekt LIFEscape

Cel projektu:

Podstawowym celem projektu LIFEscape było wypracowanie wzorców ochrony krajobrazu, służących realnemu wdrażaniu postanowień Europejskiej Konwencji Krajobrazowej przy jednoczesnej aktywizacji społeczności lokalnych w kwestie rozwoju i ochrony cennych walorów krajobrazu,
w międzynarodowym partnerstwie.

Krótki opis

Partnerem wiodącym projektu był Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Projekt realizowany był w latach 2011 – 2013 w międzynarodowym partnerstwie 8 instytucji z Polski, Danii, Szwecji oraz Litwy. Główne kierunki podejmowanych działań skupiały się wokół tematyki zachowania krajobrazów naturalnych i półnaturalnych, zapobiegania wprowadzaniu dysharmonii w krajobrazie, a także rewaloryzacji krajobrazów zdewastowanych. Projekt stworzył ramy współpracy międzynarodowej na rzecz ochrony krajobrazu, wypracował wzorce i zalecenia do tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego, które w rzeczywisty sposób chroniłyby najcenniejsze walory krajobrazu regionalnego. Realizowane działania zakładały także włączenie społeczności lokalnych (właścicieli gruntów, potencjalnych inwestorów, deweloperów, władze lokalne oraz mieszkańców obszarów pilotażowych) w proces zarządzania przestrzenią w obszarze realizowanego projektu.

Osiągnięte rezultaty to m.in.

- LIFEscape - Podręcznik planowania krajobrazu z partycypacją społeczną
- Katalog koncepcyjnych projektów architektonicznych polecanych dla Wysoczyzny Elbląskiej
- Plany zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych obszarów pilotażowych projektu.
- LIFEscape Raport o walorach krajobrazowych i ich percepcji w czterech krajach partnerów projektu
- platforma internetowa - Południowo - Bałtyckie Forum Krajobrazowe, poświęcone problemom
ochrony krajobrazów (www.lifescape.eu).

Partnerzy projektu, w tym międzynarodowi

- Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
- Gmina Tolkmicko (Polska)
- Żemajtija National Park (Litwa)
- Klaipeda University (Litwa)
- Municipality of Lund (Szwecja)
- Municipality of Sjobo (Szwecja)
- Linnaeus University (Szwecja)
- Municipality of Slagelse (Dania)

Źródła dofinansowania

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 164 983,48 EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013. Całkowity budżet projektu to 1 449 016,33 Euro.

Kontakt do beneficjenta

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej

82-300 Elbląg, ul. Bohaterów Westerplatte 18

tel. 55 611 45 90