Rada Państw Morza Bałtyckiego (CBSS) zaprasza do zainteresowania się udziałem w konkursie dedykowanym wsparciu innowacyjnych rozwiązań łagodzących skutki pandemii koronawirusa dla społeczności makroregionu Morza Bałtyckiego. Wsparcie skierowane jest na promocję inkluzyjności i ochrony grup społecznych szczególnie narażonych na negatywne skutki epidemii Covid-19. Nabór ogłoszony zostanie przez Radę Państw Morza Bałtyckiego w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w terminie 

15 lutego 2021 – 31 marca 2021.

Rada Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) jest organizacją międzynarodową funkcjonującą od 1992 roku jako polityczne forum regionalnej współpracy międzyrządowej. Jej główne działania opierają się na trzech obszarach priorytetowych: tożsamość regionalna, bezpieczny i stabilny region oraz zrównoważony i dobrze prosperujący region. Instrument Wspierania Projektów (PSF) został utworzony przez państwa członkowskie RPMB w 2012 r. w celu współfinansowania projektów rozwijających i wzmacniających współpracę w regionie Morza Bałtyckiego.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć każdego z trzech długofalowych priorytetów CBSS:

  • Tożsamość regionalna – projekty powinny zawierać innowacyjne propozycje zapobiegania i zwalczania wyzwań dla odporności społecznej związanych z pandemią koronawirusa. Realizowane na poziomie lokalnym projekty powinny oddziaływać na sytuację regionu, m.in. wzmacniać społeczeństwo poprzez działania w obszarze kultury, kreatywności, zaangażowania młodzieży i edukacji, w tym rozwój kompetencji cyfrowych, zwłaszcza wśród osób młodych.
  • Zrównoważony i dobrze prosperujący region – zgłoszone projekty mogą dotyczyć wszystkich trzech elementów zrównoważonego rozwoju, obejmując wymiar społeczny, ekonomiczny i związany ze środowiskiem naturalnym. Jako szczególnie cenne postrzegane będą m.in. projekty podejmujące kwestię zwalczania bezrobocia, będącego następstwem pandemii, szczególnie wśród osób młodych, kobiet i innych grup wrażliwych społecznie. Mile widziane są również projekty dot. innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, pozwalających w krótkim czasie dostosować kwalifikacje pracowników do post-pandemicznego rynku pracy.
  • Bezpieczny i stabilny region – celem projektów powinno być zwiększenie zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego (szczególnie przedstawicieli tzw. grup wrażliwych, tj. kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych, osób starszych, migrantów, ofiar wyzysku), jak również NGO i innych organizacji non-profit w działania na rzecz podniesienia lokalnej odporności wobec ryzyka zagrożeń wynikających z katastrof naturalnych, jak również działalności człowieka. W ramach tego priorytetu oczekiwane są projekty dot. tworzenia i wzmacniania dostępnych i efektywnych systemów ochrony praw dzieci, w tym również w kontekście wpływu pandemii na system ochrony osób małoletnim. W edycji 2021 funduszu PSF szczególna uwaga skierowana zostanie również na projekty przeciwdziałające wykluczeniu przedstawicieli grup wrażliwych, jak np. migrantów, których bezpieczeństwo ekonomiczne zostało w sposób szczególny zagrożone w trakcie pandemii.

Najważniejsze zasady konkursu:

  • Wnioskodawcami mogą być m.in. osoby fizyczne, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa, jak również członkowie Grup Eksperckich CBSS i podmioty współpracujące z tą organizacją.
  • Warunkiem ubiegania się o środki z konkursu jest włączenie w projekt minimum dwóch – oprócz Polski – partnerów spośród państw członkowskich CBSS.
  • Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 65 tys. euro.
  • Projekty, które otrzymały dofinansowanie, powinny mieć potencjał, aby stać się podstawą modelu sieciowego, partnerskiego lub współpracy, który stałby się opłacalny po okresie trwania projektu.

Więcej informacji: www.cbss.org/psf/

Aplikacje wraz z wymaganymi dokumentami należy we wskazanym terminie przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela sekretariat CBSS

Instytucje Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) zapraszają zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych co do zakresu tematycznego współpracy transnarodowej w basenie bałtyckim w perspektywie 2021-2027. Potrwają one do 4 września br.

Link do ankiety: https://surveys.ramboll.com/LinkCollector?key=117SK945S19N

W najbliższej perspektywie  finansowej UE 2021-2027 współpraca transnarodowa w regionie Morza Bałtyckiego będzie kontynuowana. Państwa członkowskie UE negocjują obecnie projekt podstawy prawnej dla przyszłej polityki spójności, w tym programów współpracy terytorialnej Interreg. Dotychczas Komisja Europejska opublikowała dokument orientacyjny zawierający zalecenia do tematyki przyszłego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, dostępny tutaj .

Dla celów opracowania przyszłego programu powołano również międzynarodowy Wspólny Komitet Programujący (WKP), który odpowiada za wypracowanie przyszłego programu BSR 2021-2027. Na ostatnim posiedzeniu tego gremium, które odbyło się w czerwcu 2020 r., delegaci z ośmiu państw członkowskich UE i trzech sąsiadujących krajów partnerskich zaproponowali ramy tematyczne dla przyszłego Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027, który jest przedmiotem konsultacji publicznych w formie ww. ankiety.

Więcej informacji o konsultacjach i nowym programie (w języku angielskim): https://www.interreg-baltic.eu/post2020.html

Już 12 czerwca br. rozpocznie się dwudniowe X Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego zaplanowane w tym roku w Gdańsku. Wydarzenie to jest najważniejszym dorocznym spotkaniem interesariuszy Strategii makroregionu Bałtyku zainteresowanych współpracą ponad granicami państw.

 

Głównym celem zainicjowanej w 2009 r. Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) jest zacieśnienie współpracy państw i regionów w obszarze Bałtyku oraz zdynamizowanie procesów rozwojowych, które pojawiły się wraz z rozszerzeniem UE. Województwo warmińsko-mazurskie od wielu lat aktywne zaangażowane jest w Strategię Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, najstarszą i najbardziej rozwiniętą makrostrategię w UE. Przez lata Forum SUERMB stało się rozpoznawalnym wydarzeniem w Europie Północnej, przyciągającym gości z ponad 20 krajów. W tym roku Forum SUERMB odbędzie się w Gdańsku w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Głównym organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w partnerstwie z Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Komisją Europejską. Przewiduje się udział ok. 800 gości, w tym szefów rządów państw regionu oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej.

W tym roku tematem przewodnim Forum jest: Gospodarka cyrkularna (o obiegu zamkniętym) i współdzielona jako odpowiedź na zmiany demograficzne i wyzwania środowiskowe w regionie Morza Bałtyckiego. Pełny program konferencji dostępny jest na stronie wydarzenia: https://strategyforum2019.eu/conference-programme

Dodatkowo wartością dodaną stanowiącą wkład do dialogu bałtyckiego w trakcie Forum będą raporty merytoryczne poświęcone:

  1. Scenariuszom rozwoju Gospodarki w Obiegu Zamkniętym (GOZ) w regionie Morza Bałtyckiego.
  2. Najlepszym przykładom projektów o tematyce GOZ na poziomie lokalnym oraz regionalnym w regionie Morza Bałtyckiego.
  3. Jubileuszowi podsumowującemu 10 lat wdrażania Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego.

Zachęcamy zainteresowanych udziałem w Forum do rejestracji pod linkiem:

https://registration.strategyforum2019.eu/rejestracja?locale=en

Co osiągnięto dzięki wdrażaniu Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 ? Na to pytanie spróbują odpowiedzieć uczestnicy konferencji Programu pn. "Let's talk about achievements", która odbędzie się w Lubece (Niemcy) w dniach 9-10 kwietania 2019 r. 

W wydarzeniu udział wezmą m.in. beneficjenci projektów, które otrzymały wsparcie w Programie oraz przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za jego wdrażanie. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną rezultaty 50 międzynarodowych projektów współfinansowanych z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego dotyczące takich dziedzin jak: gospodarka w obiegu zamkniętym, efektywność energetyczna, zrównoważony transport miejski, inteligentna specjalizacja, bezpieczeństwo na morzu, cyfryzacja. Ich beneficjenci przedstawią w jaki sposób współpraca transnarodowa podad granicami sprzyja pokonywaniu wspólnych problemów oraz stawianiu nowych wyzwań w Regionie Morza Bałtyckiego. 

Szczegółowe informacje o wydarzeniu oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie https://www.interreg-baltic.eu/interreg-baltic.eu/conference.html

Rejestracja na konferencję jest otwarta do 18 marca 2019 roku.

W związku z otwarciem trzeciego naboru wniosków na projekty programu współpracy transnarodowej Interreg Region Morza Bałtyckiego, serdecznie zapraszamy do udziału w Krajowym Seminarium Informacyjnym, które odbędzie się 30 listopada 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie.

Podczas sesji plenarnej omówione zostaną zasady udziału w projektach i zakres tematyczny trwającego naboru (Potencjał dla innowacji, Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi, Zrównoważony transport). Przedstawione zostaną również projekty, które otrzymały już wsparcie z Programu i pragną podzielić się swoimi doświadczeniami.

Szczególnie zachęcamy do udziału w spotkaniu zainteresowanych współpracą w regionie Morza Bałtyckiego ze względu na nowe zasady aplikowania. Warunkiem złożenia wniosku projektowego w obecnym naborze jest skonsultowanie pomysłu na projekt ze Wspólnym Sekretariatem Programu. Seminarium będzie dobrą okazją do indywidualnego omówienia pomysłu na projekt w Polsce, bez konieczności podróżowania do siedziby sekretariatu w Rostoku (Niemcy). Liczba konsultacji możliwych do przeprowadzenia jest ograniczona, zachęcamy zatem do rejestracji. 

Zasady skorzystania z konsultacji pomysłu na projekt, program spotkania oraz rejestracja znajdują się na stronie:  

http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/krajowe-seminarium-informacyjne-na-temat-3-naboru-projektow-w-programie-interreg-region-morza-baltyckiego-warszawa-30112017/

Zapraszamy również do konsultowania wstępnych koncepcji projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym programów współpracy terytorialnej działającym w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.