Wszyscy zainteresowani aplikowaniem w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 będą mieli okazję dowiedzieć się więcej o współpracy transnarodowej w trakcie najbliższych webinariów. Pierwsze z nich odbędzie się 25 listopada b.r. i dotyczyć będzie nowych możliwości finansowania projektów poświęconych gospodarowaniu zasobami wodnymi. Natomiast drugie spotkanie zaplanowane na 8 grudnia b.r. poświęcone będzie neutralności klimatycznej. Nabory wniosków projektowych w Interreg BSR 2021-2027 ruszają już 1 lutego 2022 r.

Webinarium: New funding to build water-smart societies

Termin: 25 listopada 2021, 9:00-12:00

Przedstawiony zostanie drugi priorytet tematyczny Interreg BSR 2021-2027 pn. „Społeczeństwa rozważnie korzystające z wody” (Water-smart socities). Przewidziana jest również sesja pytań
i odpowiedzi nt. założeń Programu i planowanych przez beneficjentów koncepcji projektowych. Językiem spotkania będzie j. angielski.

Rejestracja pod linkiem:

https://interreg-baltic.eu/event/webinar-new-funding-to-build-water-smart-societies/

 

Webinarium: New funding to build climate-neutral societies

Termin: 8 grudnia 2021, 9:00-12:30

Wydarzenie poświęcone priorytetowi tematycznemu Interreg BSR 2021-2027 pn. „Społeczeństwa neutralne dla klimatu” (Climate-neutral societies). Spotkanie również w języku angielskim.

Rejestracja pod linkiem:

https://interreg-baltic.eu/event/webinar-new-funding-to-build-climate-neutral-societies/

 

Więcej szczegółów o Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027:

https://interreg-baltic.eu/

 

Zachęcamy do konsultacji pomysłów projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Interreg działającym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Zbliża się nowa edycja Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027. Aby ułatwić zainteresowanym współpracą w regionie Morza Bałtyckiego pozyskiwanie partnerów do projektów program ten uruchomił internetową platformę (ang. Matchmaking platform), na której można nawiązać kontakt z partnerami z różnych krajów programu w celu przygotowania projektu.

Narzędzie w postaci internetowej platformy umożliwia umieszczanie własnych idei projektowych i rozwijania ich, wyszukiwanie intersujących koncepcji projektów i pasujących partnerów do zaplanowanych już przedsięwzięć. Planuje się ogłoszenie pierwszego naboru projektów w lutym 2022 r. i potrwa on do maja 2022 r. Będzie można również konsultować pomysły projektowe z pracownikami wspólnego sekretariatu Programu w Rostoku (Niemcy) oraz na wczesnym etapie koncepcyjnym projektu z punktem kontaktowym zlokalizowanym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Platforma jest dostępna pod linkiem:

https://matchmaking.interreg-baltic.eu/

W nowej perspektywie program Interreg Region Morza Bałtyckiego z budżetem ponad 250 mln euro koncentrować się będzie m.in. na podniesieniu jakości i standardów nowoczesnych cyfrowych usług publicznych, poprawie zarządzania oraz czystości wód, również tych śródlądowych tj. rzek, jezior itp. Wsparcie uzyskają również projekty, które podejmą wyzwanie dotyczące zmiany zachowań konsumentów i producentów m.in. w zakresie wykorzystania plastiku i innych nie ekologicznych tworzyw.

Nowy program bałtycki zwyczajowo skupi się również na tzw. niebieskiej gospodarce. Przykładowe działania w tym zakresie będą mogły dotyczyć m.in. istotnego w naszym regionie problemu sezonowości w turystyce wodnej, różnicowania produktów turystycznych oraz łącznia ich z innymi dziedzinami np. zdrowiem. Program skupi się także na temacie gospodarki o obiegu zamkniętym tzw. GOZ oraz transformacji energetycznej i zielonej mobilności.

Program współpracy transnarodowej Interreg Region Morza Bałtyckiego obejmuje 11 krajów, z których osiem to Państwa Członkowskie UE (Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa, Polska i Szwecja) oraz 3 to kraje partnerskie (Białoruś, Norwegia i Rosja).

Więcej szczegółów na stronie Programu:

https://interreg-baltic.eu/

Zachęcamy również do konsultacji pomysłów projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Interreg działającym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie tel. 89 521 93 24, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 19 października br.  w godzinach 10:00-12:30  z inicjatywy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odbędzie się spotkanie on-line pt. „Interreg 2021-2027 - możliwości współpracy ponad granicami”.

Podczas spotkania zostanie przedstawiony stan prac nad nowymi programami Interreg oraz obszary wsparcia, w których będzie można ubiegać się o dofinansowanie w latach 2021-2027. Oprócz planów na przyszłość podsumowane zostaną również efekty realizacji programów współpracy terytorialnej z lat 2014–2020.


Dobre praktyki beneficjentów projektów przedstawią  instytucje, które zrealizowały projekty w takich dziedzinach jak:
•        innowacyjność,
•        kapitalizacja/komplementarność,
•        środowisko
•        dostępność.

Agenda oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/wydarzenie-interreg-2021-2027-mozliwosci-wspolpracy-ponad-granicami-rejestracja/


Termin rejestracji upływa 14 października 2021 r. o godz. 16:00.

Zapraszamy  wszystkich zainteresowanych  na inaugurację programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027, która odbędzie się online 28 września br. w godzinach 15:00-17:00.

Program  Interreg Region Morza Bałtyckiego jest unijnym programem współpracy transnarodowej obejmującym jedenaście krajów w tym UE (Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Polska, Szwecja oraz część Niemiec) a także trzy kraje partnerskie (część Norwegii, Federacji Rosyjskiej i Białoruś). Program skupia się na czterech priorytetach: innowacje, rozważne korzystanie z wody, neutralność klimatyczna i zarządzanie współpracą. Skierowany jest do władz publicznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, organizacji otoczenia biznesu, wyspecjalizowanych agencji, agencji sektorowych, operatorów logistycznych i firm transportowych oraz dostawców infrastruktury i usług.

Program wspiera też bezpośrednie zaangażowanie przedsiębiorstw i organizacji otoczenia biznesu we współpracę transnarodową.

W ofercie programu Interreg Region Morza Bałtyckiego znajdziemy m.in. podniesienie  jakości  i standardów nowoczesnych cyfrowych usług publicznych. Z kolei odpowiedzią na postępujące  zanieczyszczenie wód Morza Bałtyckiego będzie wsparcie dotyczące m.in. usprawnienia zarządzania oraz poprawy czystości wód, również tych śródlądowych tj. rzek, jezior itp. Istotne będzie także podjęcie wyzwań dotyczących zmiany zachowań konsumentów  i producentów  m.in. w zakresie wykorzystania plastiku.  Nowy program bałtycki podejmuje również wyzwania dotyczące tzw. niebieskiej gospodarki. Przykładowe działania w tym zakresie będą mogły dotyczyć m.in. istotnego w naszym regionie problemu sezonowości w turystyce wodnej, różnicowania produktów turystycznych oraz łącznia ich z innymi dziedzinami np. zdrowiem.

Językiem spotkania będzie j. angielski. Podczas wydarzenia dowiedzą się Państwo:    

 • na jakie działania można otrzymać dofinansowanie, 
 • kiedy planowane są nabory wniosków,   
 • jak znaleźć partnerów do projektu. 

Wydarzenie inauguracyjne Programu organizowane jest w ramach XII Dorocznego Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.  

Program spotkania oraz rejestracja dostępne są na stronie Programu:

https://interreg-baltic.eu/kick-off-event/

Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie naborów projektów w międzynarodowych Programach Interreg: Region Morza Bałtyckiego oraz Europa Środkowa na lata 2021-2027. W pierwszej połowie 2022 roku wystartuje także międzyregionalny program Interreg Europa.

Zakończyły się regionalne spotkania informacyjne poświęcone nowej perspektywie finansowej UE w odniesieniu do programów współpracy transnarodowej (Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa) oraz międzyregionalnej (Interreg Europa). Organizatorem był Krajowy Punkt Kontaktowy a wsparcia organizacyjnego udzieliły Regionalne Punkty Kontaktowe działające w urzędach marszałkowskich. Wszystkie trzy programy obejmują swoim zasięgiem obszar całej Polski i oferują możliwość podjęcia ambitnych projektów międzynarodowej współpracy z partnerami z obszaru basenu Morza Bałtyckiego, regionu Europy Środkowej – od Polski po północne regiony Włoch, a także całego terytorium UE oraz Norwegii i Szwajcarii w przypadku Programu Interreg Europa.

Projekty transnarodowe dotyczą zwykle wyzwań, z którymi pojedyncze państwa nie mogą się skutecznie zmierzyć samodzielnie i wymagają działań partnerów z kilku państw obszaru objętego problemem. Poszczególne działania  mogą mieć jednak wymiar regionalny lub nawet lokalny, czego dowodem jest m.in. udział w perspektywie 2014-2020 partnerów z województwa warmińsko-mazurskiego: miasta Olsztyn, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego czy Euroregionu Bałtyk. Podejście transnarodowe nie powinno być mylone z wymogiem działań na szczeblu centralnym. Doświadczenie pokazuje, że liczne samorządy i organizacje regionalne i lokalne z Polski uczestniczą z sukcesem w tego rodzaju projektach. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Programu Interreg Europa, w którym w mijającej perspektywie uczestniczyły Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A oraz Lokalna Grupa Działania „Południowa Warmia”.  

Perspektywa 2021-2027 to w dużym stopniu nowe tematy i wyzwania w programach Interreg. Bardzo ciekawie zapowiada się oferta nowego Programu Interreg Europa Środkowa, która podejmuje m.in. tak istotne w naszym regionie kwestie poprawy połączeń z obszarami wiejskimi i peryferyjnymi, mobilności miejskiej przyjaznej środowisku, czy też zwiększania odporności na zmiany klimatu. Z kolei oferta programu Interreg Region Morza Bałtyckiego koncentrować będzie się m.in. na podniesieniu  jakości i standardów nowoczesnych cyfrowych usług publicznych, poprawie zarządzania oraz czystości wód, również tych śródlądowych tj. rzek, jezior itp. Wsparcie uzyskają również projekty, które podejmą wyzwanie dotyczące zmiany zachowań konsumentów i producentów  m.in. w zakresie wykorzystania plastiku. 

Nowy program bałtycki jak zawsze skupi się również na tzw. niebieskiej gospodarce. Przykładowe działania w tym zakresie będą mogły dotyczyć m.in. istotnego w naszym regionie problemu sezonowości w turystyce wodnej, różnicowania produktów turystycznych oraz łącznia ich z innymi dziedzinami np. zdrowiem.  Oba programy transnarodowe podejmują również coraz bardziej popularny temat gospodarki o obiegu zamkniętym tzw. GOZ oraz transformacji energetycznej.

Nieco inne podejście oferuje międzyregionalny Program Interreg Europa, który koncentruje się na problematyce terytoriów całej UE. Jego celem jest poprawa efektywności polityk regionalnych. W programie mile widziany jest także udział mniejszych samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, a nawet prywatnych instytucji non-profit, które dzięki udziałowi w projekcie międzynarodowym mogą podnieść swoje zdolności instytucjonalne, wymieniać się cennymi doświadczeniami oraz promować innowacyjne, często bardzo interesujące i oryginalne rozwiązania podpatrzone u zagranicznych partnerów. Zakres tematyczny programu jest bardzo szeroki i obejmuje wszystkie cele polityki UE na lata 2021-2027.

Oba transnarodowe oraz międzyregionalny programy Interreg nie oferują wsparcia inwestycji infrastrukturalnych poza działaniami pilotażowymi, służącym testowaniu innowacyjnych rozwiązań. Mocną stroną i wartością dodaną tych programów jest jednak możliwość współpracy i czerpania wiedzy oraz inspiracji od partnerów z wysokorozwiniętych państw i regionów UE lub też partnerów z regionów borykających się z podobnymi wyzwaniami  np. mniej uprzemysłowionych, peryferyjnych, mierzących się z podobnymi problemami demograficznymi i transportowymi. Zdobyte doświadczenia i wiedza, a często także opracowana dzięki projektowi dokumentacja inwestycyjna, okazują się wówczas niezwykle pomocne w przygotowaniu lepiej przemyślanych, bardziej efektywnych projektów infrastrukturalnych, możliwych do wsparcia np. w ramach krajowych środków UE w tym regionalnych programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Zachęcamy do zapoznania się z bardziej szczegółowymi informacjami o Programach, które są dostępne na stronie  https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/programy-interreg-region-morza-baltyckiego-europa-srodkowa-europa-na-lata-2021-2027-podsumowanie-cyklu-spotkan-informacyjnych-z-marca-i-kwietnia-2021-roku/ 

Zachęcamy również do konsultacji pomysłów projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Interreg działającym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie tel. 89 521 93 24, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Harmonogram najważniejszych wydarzeń w Programach:

 • Interreg Europa Środkowa 2021-2027

 • czerwiec 2021 – ogłoszenie warunków pierwszego naboru wniosków
 • wrzesień/październik 2021 - zatwierdzenie programu przez KE
 • wrzesień/październik 2021 – formalne otwarcie pierwszego naboru projektów
 • Oficjalna strona Programu: https://www.interreg-central.eu
 • Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

 • listopad/grudzień 2021 - zatwierdzenie programu przez KE
 • grudzień 2021 – planowane otwarcie pierwszego naboru projektów
 • Oficjalna strona Programu: https://www.interreg-baltic.eu
 • Interreg Europa 2021-2027

 • styczeń 2022 – zatwierdzenie programu przez KE
 • I połowa 2022 r. - pierwszy nabór projektów
 • Oficjalna strona programu: https://www.interregeurope.eu