W związku z otwarciem trzeciego naboru wniosków na projekty programu współpracy transnarodowej Interreg Region Morza Bałtyckiego, serdecznie zapraszamy do udziału w Krajowym Seminarium Informacyjnym, które odbędzie się 30 listopada 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie.

Podczas sesji plenarnej omówione zostaną zasady udziału w projektach i zakres tematyczny trwającego naboru (Potencjał dla innowacji, Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi, Zrównoważony transport). Przedstawione zostaną również projekty, które otrzymały już wsparcie z Programu i pragną podzielić się swoimi doświadczeniami.

Szczególnie zachęcamy do udziału w spotkaniu zainteresowanych współpracą w regionie Morza Bałtyckiego ze względu na nowe zasady aplikowania. Warunkiem złożenia wniosku projektowego w obecnym naborze jest skonsultowanie pomysłu na projekt ze Wspólnym Sekretariatem Programu. Seminarium będzie dobrą okazją do indywidualnego omówienia pomysłu na projekt w Polsce, bez konieczności podróżowania do siedziby sekretariatu w Rostoku (Niemcy). Liczba konsultacji możliwych do przeprowadzenia jest ograniczona, zachęcamy zatem do rejestracji. 

Zasady skorzystania z konsultacji pomysłu na projekt, program spotkania oraz rejestracja znajdują się na stronie:  

http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/krajowe-seminarium-informacyjne-na-temat-3-naboru-projektow-w-programie-interreg-region-morza-baltyckiego-warszawa-30112017/

Zapraszamy również do konsultowania wstępnych koncepcji projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym programów współpracy terytorialnej działającym w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Trwa nabór na projekty współpracy transnarodowej w Regionie Morza Bałtyckiego. Zachęcamy zainteresowane instytucje z województwa warmińsko-mazurskiego do składania wniosków z pomysłami projektowymi do programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego w trzech obszarach tematycznych: Potencjał dla Innowacji, Efektywne Gospodarowanie Zasobami Naturalnymi  oraz Zrównoważony  TransportTermin składania wniosków mija 15 stycznia 2018 r.

O dofinansowanie z Programu mogą ubiegać się władze publiczne na szczeblu lokalnym,  regionalnym lub krajowym, organizacje pozarządowe, organizacje badawczo-szkoleniowe, sektorowe agencje i stowarzyszenia, a także organizacje non-profit .

W trwającym naborze dostępnych jest 57,5 ​​milionów EUR z czego 23,3 mln EUR przeznaczonych jest na projekty wspierające innowacje,  18,5 mln EUR na projekty dotyczące zasobów naturalnych oraz 15,7 mln EUR na projekty transportowe.

Wnioskodawcy proszeni są o przedłożenie Wspólnemu Sekretariatowi Programu w Rostoku (Niemcy) formularza pomysłu na projekt najpóźniej do dnia 15 stycznia 2018 r. i jest to warunek ewentualnego zaproszenia do dalszych konsultacji pomysłu projektowego z Sekretariatem Technicznym Programu. Dopiero po przeprowadzeniu konsultacji wnioskodawcy mogą uzyskać dostęp do internetowego systemu aplikacji (BAMOS), za którego pośrednictwem beneficjent może złożyć kompletny wniosek
o dofinansowanie projektu. Termin na złożenie kompletnych aplikacji upływa 9 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji na temat naboru i procedury aplikacji:

https://www.interreg-baltic.eu/apply-for-funds/regular-project-calls/secondcallforapplications.html

Zapraszamy również do konsultowania wstępnych koncepcji projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym programów współpracy terytorialnej działającym w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, tel. 89 521 93 24, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dn. 10 października 2016 r. w Warszawie, w sali kinowej Ministerstwa Rozwoju (wejście od ulicy Wspólnej 2/4), odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące planowanego naboru projektów typu ‘zalążkowych’ tzw. Seed Money, finansowanego z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Nabór wniosków trwać będzie w okresie od 21 września 2016 r. do 15 lutego 2017 r.

Celem instrumentu Seed Money jest wsparcie etapu przygotowawczego projektów o strategicznym znaczeniu dla jednego z obszarów polityki lub działań horyzontalnych Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB). Projekty przygotowane w oparciu o instrument Seed Money będą mogły być później rozwinięte i zrealizowane z dowolnego źródła finansowania, w ramach jakichkolwiek programów unijnych np.krajowych, regionalnych lub współpracy terytorialnej.

Plan spotkania informacyjnego obejmuje prezentacje na temat SUERMB oraz zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Seed Money. Ponadto, przewidziane jest wystąpienie przedstawiciela projektu przygotowanego przy wsparciu środków Seed Money i następnie realizowanego dzięki dofinansowaniu z programu Interreg Południowy Bałtyk.

Formularz zgłoszeniowy oraz plan spotkania dostępne są na stronie https://europasrodkowa.gov.pl/zaproszenia/item/426-spotkanie-informacyjne-na-temat-naboru-projektow-seed-money-z-program-interreg-region-morza-baltyckiego-warszawa-10-pazdziernika-2016-r. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie udziału zostanie przesłane drogą mailową pod adres wskazany podczas rejestracji.

INFORMACJE O NABORZE PROJEKTÓW SEED MONEY

Nabór projektów typu Seed Money rozpocznie się 21 września br. Projekt wniosku o dofinansowanie, zawierający koncepcję planowanego projektu, należy złożyć do odpowiedniego Koordynatora Obszaru Tematycznego lub Działania Horyzontalnego SUERMB w terminie do 28 października 2016 r. Lista kontaktowa koordynatorów SUERMB dostępna jest na stronie Strategii http://www.balticsea-region-strategy.eu/contacts.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać organy publiczne szczebla lokalnego, regionalnego lub krajowego, instytucje prowadzące badania naukowe i szkolenia, organizacje pozarządowe, agencje sektorowe oraz stowarzyszenia działające w obszarze objętym programem Interreg Region Morza Bałtyckiego (IRMB). Podmioty prywatne nastawione na zysk nie kwalifikują się do uzyskania wsparcia w ramach instrumentu Seed Money. W każdym projekcie musi uczestniczyć co najmniej trzech partnerów z trzech różnych państw z obszaru objętego programem IRMB, tj. partner wiodący i minimum dwóch innych partnerów projektu. Partnerzy wiodący muszą mieć siedzibę na terytorium państwa członkowskiego UE na obszarze objętym programem IRMB lub w Norwegii.

Łączny budżet projektu typu Seed Money wynosi 50 000 EUR, natomiast dofinansowanie ze środków IRMB stanowi maksymalnie 85% łącznego budżetu. Aby uzyskać dofinansowanie, partnerzy projektu muszą wnieść własny wkład finansowy wynoszący co najmniej 15% łącznego budżetu. Wkłady te nie mogą pochodzić ze źródeł unijnych.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć na stronie internetowej programu http://www.interreg-baltic.eu/applying-for-funds/seed-money-calls/first-call-coming-up.html

25 projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego uznano za projekty flagowe Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego.

W listopadzie 2015 r. Komitet Monitorujący Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego zatwierdził do dofinansowania 35 projektów z 78 aplikacji złożonych w drugim etapie pierwszego naboru. 25 spośród nich, Grupa Koordynatorów Narodowych Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego uznała za kluczowe dla realizacji Strategii. Realizują one działania z 12 spośród 17 obszarów tematycznych i działań horyzontalnych SUERMB, tj. OT Biogospodarka, OT Kultura, OT Edukacja, OT Energia, OT Zagrożenia, OT Innowacje, OT Biogeny, OT Bezpieczeństwo, OT Zabezpieczenie, OT Żegluga, OT Transport, DH Planowanie przestrzenne.

Wartość projektów flagowych finansowanych obecnie ze środków Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego przekracza 66 mln euro. Lista projektów dostępna jest na stronie Programu https://www.interreg-baltic.eu/fileadmin/user_upload/about_programme/EUSBSR/EUSBSR_flagships_in_Interreg_BSR.pdf.

Instytucje zainteresowane poszukiwaniem partnerów do współpracy w ramach projektów aplikujących w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego, mogą korzystać ze specjalnej platformy.

Platforma poszukiwania partnerów Partner search – Interreg Baltic Sea Region Programme, funkcjonuje na portalu LinkedIn (https://www.linkedin.com/groups/6754612/profile lub https://www.interreg-baltic.eu/partner-search.html). Moderatorem tej grupy jest Instytucja Zarządzająca/Wspólny Sekretariat programu.

 

linkedin bsr

 

Ponadto, w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego działa punkt kontaktowy programów współpracy terytorialnej – Biuro Współpracy Terytorialnej, oferujący partnerom z regionu wsparcie w konsultowaniu propozycji projektowych oraz poszukiwaniu partnerstwa. W przypadku zainteresowania realizacją projektów we współpracy międzynarodowej prosimy o wypełnienie FISZKI PROJEKTOWEJ i przesłanie jej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..