Już 12 czerwca br. rozpocznie się dwudniowe X Forum Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego zaplanowane w tym roku w Gdańsku. Wydarzenie to jest najważniejszym dorocznym spotkaniem interesariuszy Strategii makroregionu Bałtyku zainteresowanych współpracą ponad granicami państw.

 

Głównym celem zainicjowanej w 2009 r. Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) jest zacieśnienie współpracy państw i regionów w obszarze Bałtyku oraz zdynamizowanie procesów rozwojowych, które pojawiły się wraz z rozszerzeniem UE. Województwo warmińsko-mazurskie od wielu lat aktywne zaangażowane jest w Strategię Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, najstarszą i najbardziej rozwiniętą makrostrategię w UE. Przez lata Forum SUERMB stało się rozpoznawalnym wydarzeniem w Europie Północnej, przyciągającym gości z ponad 20 krajów. W tym roku Forum SUERMB odbędzie się w Gdańsku w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Głównym organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w partnerstwie z Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Komisją Europejską. Przewiduje się udział ok. 800 gości, w tym szefów rządów państw regionu oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej.

W tym roku tematem przewodnim Forum jest: Gospodarka cyrkularna (o obiegu zamkniętym) i współdzielona jako odpowiedź na zmiany demograficzne i wyzwania środowiskowe w regionie Morza Bałtyckiego. Pełny program konferencji dostępny jest na stronie wydarzenia: https://strategyforum2019.eu/conference-programme

Dodatkowo wartością dodaną stanowiącą wkład do dialogu bałtyckiego w trakcie Forum będą raporty merytoryczne poświęcone:

  1. Scenariuszom rozwoju Gospodarki w Obiegu Zamkniętym (GOZ) w regionie Morza Bałtyckiego.
  2. Najlepszym przykładom projektów o tematyce GOZ na poziomie lokalnym oraz regionalnym w regionie Morza Bałtyckiego.
  3. Jubileuszowi podsumowującemu 10 lat wdrażania Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego.

Zachęcamy zainteresowanych udziałem w Forum do rejestracji pod linkiem:

https://registration.strategyforum2019.eu/rejestracja?locale=en

Co osiągnięto dzięki wdrażaniu Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 ? Na to pytanie spróbują odpowiedzieć uczestnicy konferencji Programu pn. "Let's talk about achievements", która odbędzie się w Lubece (Niemcy) w dniach 9-10 kwietania 2019 r. 

W wydarzeniu udział wezmą m.in. beneficjenci projektów, które otrzymały wsparcie w Programie oraz przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za jego wdrażanie. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną rezultaty 50 międzynarodowych projektów współfinansowanych z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego dotyczące takich dziedzin jak: gospodarka w obiegu zamkniętym, efektywność energetyczna, zrównoważony transport miejski, inteligentna specjalizacja, bezpieczeństwo na morzu, cyfryzacja. Ich beneficjenci przedstawią w jaki sposób współpraca transnarodowa podad granicami sprzyja pokonywaniu wspólnych problemów oraz stawianiu nowych wyzwań w Regionie Morza Bałtyckiego. 

Szczegółowe informacje o wydarzeniu oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie https://www.interreg-baltic.eu/interreg-baltic.eu/conference.html

Rejestracja na konferencję jest otwarta do 18 marca 2019 roku.

W związku z otwarciem trzeciego naboru wniosków na projekty programu współpracy transnarodowej Interreg Region Morza Bałtyckiego, serdecznie zapraszamy do udziału w Krajowym Seminarium Informacyjnym, które odbędzie się 30 listopada 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie.

Podczas sesji plenarnej omówione zostaną zasady udziału w projektach i zakres tematyczny trwającego naboru (Potencjał dla innowacji, Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi, Zrównoważony transport). Przedstawione zostaną również projekty, które otrzymały już wsparcie z Programu i pragną podzielić się swoimi doświadczeniami.

Szczególnie zachęcamy do udziału w spotkaniu zainteresowanych współpracą w regionie Morza Bałtyckiego ze względu na nowe zasady aplikowania. Warunkiem złożenia wniosku projektowego w obecnym naborze jest skonsultowanie pomysłu na projekt ze Wspólnym Sekretariatem Programu. Seminarium będzie dobrą okazją do indywidualnego omówienia pomysłu na projekt w Polsce, bez konieczności podróżowania do siedziby sekretariatu w Rostoku (Niemcy). Liczba konsultacji możliwych do przeprowadzenia jest ograniczona, zachęcamy zatem do rejestracji. 

Zasady skorzystania z konsultacji pomysłu na projekt, program spotkania oraz rejestracja znajdują się na stronie:  

http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/krajowe-seminarium-informacyjne-na-temat-3-naboru-projektow-w-programie-interreg-region-morza-baltyckiego-warszawa-30112017/

Zapraszamy również do konsultowania wstępnych koncepcji projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym programów współpracy terytorialnej działającym w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Trwa nabór na projekty współpracy transnarodowej w Regionie Morza Bałtyckiego. Zachęcamy zainteresowane instytucje z województwa warmińsko-mazurskiego do składania wniosków z pomysłami projektowymi do programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego w trzech obszarach tematycznych: Potencjał dla Innowacji, Efektywne Gospodarowanie Zasobami Naturalnymi  oraz Zrównoważony  TransportTermin składania wniosków mija 15 stycznia 2018 r.

O dofinansowanie z Programu mogą ubiegać się władze publiczne na szczeblu lokalnym,  regionalnym lub krajowym, organizacje pozarządowe, organizacje badawczo-szkoleniowe, sektorowe agencje i stowarzyszenia, a także organizacje non-profit .

W trwającym naborze dostępnych jest 57,5 ​​milionów EUR z czego 23,3 mln EUR przeznaczonych jest na projekty wspierające innowacje,  18,5 mln EUR na projekty dotyczące zasobów naturalnych oraz 15,7 mln EUR na projekty transportowe.

Wnioskodawcy proszeni są o przedłożenie Wspólnemu Sekretariatowi Programu w Rostoku (Niemcy) formularza pomysłu na projekt najpóźniej do dnia 15 stycznia 2018 r. i jest to warunek ewentualnego zaproszenia do dalszych konsultacji pomysłu projektowego z Sekretariatem Technicznym Programu. Dopiero po przeprowadzeniu konsultacji wnioskodawcy mogą uzyskać dostęp do internetowego systemu aplikacji (BAMOS), za którego pośrednictwem beneficjent może złożyć kompletny wniosek
o dofinansowanie projektu. Termin na złożenie kompletnych aplikacji upływa 9 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji na temat naboru i procedury aplikacji:

https://www.interreg-baltic.eu/apply-for-funds/regular-project-calls/secondcallforapplications.html

Zapraszamy również do konsultowania wstępnych koncepcji projektowych z Regionalnym Punktem Kontaktowym programów współpracy terytorialnej działającym w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, tel. 89 521 93 24, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dn. 10 października 2016 r. w Warszawie, w sali kinowej Ministerstwa Rozwoju (wejście od ulicy Wspólnej 2/4), odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące planowanego naboru projektów typu ‘zalążkowych’ tzw. Seed Money, finansowanego z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Nabór wniosków trwać będzie w okresie od 21 września 2016 r. do 15 lutego 2017 r.

Celem instrumentu Seed Money jest wsparcie etapu przygotowawczego projektów o strategicznym znaczeniu dla jednego z obszarów polityki lub działań horyzontalnych Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB). Projekty przygotowane w oparciu o instrument Seed Money będą mogły być później rozwinięte i zrealizowane z dowolnego źródła finansowania, w ramach jakichkolwiek programów unijnych np.krajowych, regionalnych lub współpracy terytorialnej.

Plan spotkania informacyjnego obejmuje prezentacje na temat SUERMB oraz zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Seed Money. Ponadto, przewidziane jest wystąpienie przedstawiciela projektu przygotowanego przy wsparciu środków Seed Money i następnie realizowanego dzięki dofinansowaniu z programu Interreg Południowy Bałtyk.

Formularz zgłoszeniowy oraz plan spotkania dostępne są na stronie https://europasrodkowa.gov.pl/zaproszenia/item/426-spotkanie-informacyjne-na-temat-naboru-projektow-seed-money-z-program-interreg-region-morza-baltyckiego-warszawa-10-pazdziernika-2016-r. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie udziału zostanie przesłane drogą mailową pod adres wskazany podczas rejestracji.

INFORMACJE O NABORZE PROJEKTÓW SEED MONEY

Nabór projektów typu Seed Money rozpocznie się 21 września br. Projekt wniosku o dofinansowanie, zawierający koncepcję planowanego projektu, należy złożyć do odpowiedniego Koordynatora Obszaru Tematycznego lub Działania Horyzontalnego SUERMB w terminie do 28 października 2016 r. Lista kontaktowa koordynatorów SUERMB dostępna jest na stronie Strategii http://www.balticsea-region-strategy.eu/contacts.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać organy publiczne szczebla lokalnego, regionalnego lub krajowego, instytucje prowadzące badania naukowe i szkolenia, organizacje pozarządowe, agencje sektorowe oraz stowarzyszenia działające w obszarze objętym programem Interreg Region Morza Bałtyckiego (IRMB). Podmioty prywatne nastawione na zysk nie kwalifikują się do uzyskania wsparcia w ramach instrumentu Seed Money. W każdym projekcie musi uczestniczyć co najmniej trzech partnerów z trzech różnych państw z obszaru objętego programem IRMB, tj. partner wiodący i minimum dwóch innych partnerów projektu. Partnerzy wiodący muszą mieć siedzibę na terytorium państwa członkowskiego UE na obszarze objętym programem IRMB lub w Norwegii.

Łączny budżet projektu typu Seed Money wynosi 50 000 EUR, natomiast dofinansowanie ze środków IRMB stanowi maksymalnie 85% łącznego budżetu. Aby uzyskać dofinansowanie, partnerzy projektu muszą wnieść własny wkład finansowy wynoszący co najmniej 15% łącznego budżetu. Wkłady te nie mogą pochodzić ze źródeł unijnych.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć na stronie internetowej programu http://www.interreg-baltic.eu/applying-for-funds/seed-money-calls/first-call-coming-up.html