Co osiągnięto dzięki wdrażaniu Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 ? Na to pytanie spróbują odpowiedzieć uczestnicy konferencji Programu pn. "Let's talk about achievements", która odbędzie się w Lubece (Niemcy) w dniach 9-10 kwietania 2019 r. 

W wydarzeniu udział wezmą m.in. beneficjenci projektów, które otrzymały wsparcie w Programie oraz przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za jego wdrażanie. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną rezultaty 50 międzynarodowych projektów współfinansowanych z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego dotyczące takich dziedzin jak: gospodarka w obiegu zamkniętym, efektywność energetyczna, zrównoważony transport miejski, inteligentna specjalizacja, bezpieczeństwo na morzu, cyfryzacja. Ich beneficjenci przedstawią w jaki sposób współpraca transnarodowa podad granicami sprzyja pokonywaniu wspólnych problemów oraz stawianiu nowych wyzwań w Regionie Morza Bałtyckiego. 

Szczegółowe informacje o wydarzeniu oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie https://www.interreg-baltic.eu/interreg-baltic.eu/conference.html

Rejestracja na konferencję jest otwarta do 18 marca 2019 roku.