Instytucje Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) zapraszają zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych co do zakresu tematycznego współpracy transnarodowej w basenie bałtyckim w perspektywie 2021-2027. Potrwają one do 4 września br.

Link do ankiety: https://surveys.ramboll.com/LinkCollector?key=117SK945S19N

W najbliższej perspektywie  finansowej UE 2021-2027 współpraca transnarodowa w regionie Morza Bałtyckiego będzie kontynuowana. Państwa członkowskie UE negocjują obecnie projekt podstawy prawnej dla przyszłej polityki spójności, w tym programów współpracy terytorialnej Interreg. Dotychczas Komisja Europejska opublikowała dokument orientacyjny zawierający zalecenia do tematyki przyszłego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, dostępny tutaj .

Dla celów opracowania przyszłego programu powołano również międzynarodowy Wspólny Komitet Programujący (WKP), który odpowiada za wypracowanie przyszłego programu BSR 2021-2027. Na ostatnim posiedzeniu tego gremium, które odbyło się w czerwcu 2020 r., delegaci z ośmiu państw członkowskich UE i trzech sąsiadujących krajów partnerskich zaproponowali ramy tematyczne dla przyszłego Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027, który jest przedmiotem konsultacji publicznych w formie ww. ankiety.

Więcej informacji o konsultacjach i nowym programie (w języku angielskim): https://www.interreg-baltic.eu/post2020.html