Zapraszamy  wszystkich zainteresowanych  na inaugurację programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027, która odbędzie się online 28 września br. w godzinach 15:00-17:00.

Program  Interreg Region Morza Bałtyckiego jest unijnym programem współpracy transnarodowej obejmującym jedenaście krajów w tym UE (Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Polska, Szwecja oraz część Niemiec) a także trzy kraje partnerskie (część Norwegii, Federacji Rosyjskiej i Białoruś). Program skupia się na czterech priorytetach: innowacje, rozważne korzystanie z wody, neutralność klimatyczna i zarządzanie współpracą. Skierowany jest do władz publicznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, organizacji otoczenia biznesu, wyspecjalizowanych agencji, agencji sektorowych, operatorów logistycznych i firm transportowych oraz dostawców infrastruktury i usług.

Program wspiera też bezpośrednie zaangażowanie przedsiębiorstw i organizacji otoczenia biznesu we współpracę transnarodową.

W ofercie programu Interreg Region Morza Bałtyckiego znajdziemy m.in. podniesienie  jakości  i standardów nowoczesnych cyfrowych usług publicznych. Z kolei odpowiedzią na postępujące  zanieczyszczenie wód Morza Bałtyckiego będzie wsparcie dotyczące m.in. usprawnienia zarządzania oraz poprawy czystości wód, również tych śródlądowych tj. rzek, jezior itp. Istotne będzie także podjęcie wyzwań dotyczących zmiany zachowań konsumentów  i producentów  m.in. w zakresie wykorzystania plastiku.  Nowy program bałtycki podejmuje również wyzwania dotyczące tzw. niebieskiej gospodarki. Przykładowe działania w tym zakresie będą mogły dotyczyć m.in. istotnego w naszym regionie problemu sezonowości w turystyce wodnej, różnicowania produktów turystycznych oraz łącznia ich z innymi dziedzinami np. zdrowiem.

Językiem spotkania będzie j. angielski. Podczas wydarzenia dowiedzą się Państwo:    

  • na jakie działania można otrzymać dofinansowanie, 
  • kiedy planowane są nabory wniosków,   
  • jak znaleźć partnerów do projektu. 

Wydarzenie inauguracyjne Programu organizowane jest w ramach XII Dorocznego Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.  

Program spotkania oraz rejestracja dostępne są na stronie Programu:

https://interreg-baltic.eu/kick-off-event/