19 października br.  w godzinach 10:00-12:30  z inicjatywy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odbędzie się spotkanie on-line pt. „Interreg 2021-2027 - możliwości współpracy ponad granicami”.

Podczas spotkania zostanie przedstawiony stan prac nad nowymi programami Interreg oraz obszary wsparcia, w których będzie można ubiegać się o dofinansowanie w latach 2021-2027. Oprócz planów na przyszłość podsumowane zostaną również efekty realizacji programów współpracy terytorialnej z lat 2014–2020.


Dobre praktyki beneficjentów projektów przedstawią  instytucje, które zrealizowały projekty w takich dziedzinach jak:
•        innowacyjność,
•        kapitalizacja/komplementarność,
•        środowisko
•        dostępność.

Agenda oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/wydarzenie-interreg-2021-2027-mozliwosci-wspolpracy-ponad-granicami-rejestracja/


Termin rejestracji upływa 14 października 2021 r. o godz. 16:00.