Trwa drugi nabór wniosków w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Procedura jest dwuetapowa, w 1 etapie należy złożyć koncepcję projektu w terminie od 1 marca 2016 r. do 1 czerwca 2016 r. Drugi etap, do którego zostaną zaproszeni tylko pomysłodawcy najlepszych koncepcji projektów planowany jest w terminie wrzesień 2016 - styczeń 2017 i obejmuje on nabór już właściwych aplikacji projektowych.

Nabór wniosków otwarto dla Priorytetów: Potencjał dla innowacji, Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz Zrównoważony transport. W szczególności preferowane będą projekty w ramach celów szczegółowych:

  • 1.2 Inteligentne specjalizacje,
  • 1.3 Innowacje nietechnologicznie,
  • 2.2 Energiaodnawialna,
  • 2.3 Efektywność energetyczna,
  • 2.4 Niebieski wzrost,
  • 3.2 Dostępność obszarów peryferyjnych,
  • 3.5 Mobilność miejska.

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronie Programu:

Oficjalna strona Programu: www.interreg-baltic.eu.