28 września 2016 r. rozpocznie się I nabór wniosków typu seed money w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (cel szczegółowy 4.1). Celem tego instrumentu jest wsparcie przygotowania projektów o strategicznym znaczeniu dla jednego z obszarów polityki lub działań horyzontalnych Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB). Projekty przygotowane w ramach Seed Money będą mogły być zrealizowane z dowolnego źródła finansowania dostępnego w regionie. Nabór aplikacji zakończy się 15 lutego 2017 r.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest uzyskanie listu poparcia od właściwego Koordynatora Obszaru Tematycznego (ang. Policy Area Coordinator) lub Koordynatora Działania Horyzontalnego (ang. Horizontal Action Coordinator), który potwierdzi wkład projektu w realizację celów danego obszaru polityki lub działania horyzontalnego Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego. Lista instytucji pełniących rolę koordynatorów dostępna jest na stronie SUERMB http://www.balticsea-region-strategy.eu/contacts.

Całkowity budżet projektu seed money wynosi 50 tys. euro - partnerzy z Polski mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 85% budżetu całkowitego. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 18 miesięcy (do 3 miesięcy - faza kontraktowania, do 12 miesięcy - faza realizacji projektu, do 3 miesięcy - faza zamykania projektu).

W ramach projektu powinny zostać opracowane obowiązkowo 3 produkty przyczyniające się do rozwoju projektu głównego, tj.:

  • raport dotyczący obecnej sytuacji w obszarze, którego projekt dotyczy;
  • plan prac projektu głównego, czyli planowane działania i produkty/rezultaty, skład partnerstwa oraz planowany budżet;
  • analiza możliwości finansowania projektu głównego oraz kolejne kroki, które zostaną podjęte po zakończeniu projektu seed money.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się krajowe, regionalne i lokalne instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego oraz podmioty ustanowione w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym z obszaru kwalifikowanego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, tj. Białorusi, Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji i Szwecji.

Konsorcjum partnerskie powinno obejmować przynajmniej trzech partnerów z trzech różnych państw obszaru Programu, przy czym, partner wiodący musi pochodzić z kraju unijnego Regionu Morza Bałtyckiego. Instytucje z Białorusi i Rosji będą kwalifikowalne w programie po podpisaniu porozumienia finansowego z krajami UE.

Informacje o naborze w ramach Seed Money dostępne są na stronie programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/first-call-for-seed-money-applications-opens-soon.html

Zachęcamy do konsultowania propozycji projektowych oraz poszukiwania partnerstwa przy wsparciu punktu kontaktowego Europejskiej Współpracy Terytorialnej (programów transnarodowych i międzyregionalnego) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..