25 projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego uznano za projekty flagowe Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego.

W listopadzie 2015 r. Komitet Monitorujący Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego zatwierdził do dofinansowania 35 projektów z 78 aplikacji złożonych w drugim etapie pierwszego naboru. 25 spośród nich, Grupa Koordynatorów Narodowych Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego uznała za kluczowe dla realizacji Strategii. Realizują one działania z 12 spośród 17 obszarów tematycznych i działań horyzontalnych SUERMB, tj. OT Biogospodarka, OT Kultura, OT Edukacja, OT Energia, OT Zagrożenia, OT Innowacje, OT Biogeny, OT Bezpieczeństwo, OT Zabezpieczenie, OT Żegluga, OT Transport, DH Planowanie przestrzenne.

Wartość projektów flagowych finansowanych obecnie ze środków Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego przekracza 66 mln euro. Lista projektów dostępna jest na stronie Programu https://www.interreg-baltic.eu/fileadmin/user_upload/about_programme/EUSBSR/EUSBSR_flagships_in_Interreg_BSR.pdf.