Najbliższy nabór w Programie Region Morza Bałtyckiego rozpoczął się 1 marca 2016 r.

Program Region Morza Bałtyckiego w latach 2014-2020 umożliwia realizację międzynarodowych projektów dotyczących współpracy w dziedzinach: innowacyjności, efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz zrównoważonego transportu. Najwięcej środków przeznaczono na priorytet 1 (Potencjał dla innowacji) oraz 2 (Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi). Program ten stanowi również wsparcie dla realizacji Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Kwalifikowalni partnerzy projektów to m.in.

 • krajowe (rządowe), regionalne i lokalne organy publiczne,
 • podmioty prawa publicznego,
 • stowarzyszenia utworzone przez co najmniej jeden organ regionalny lub lokalny,
 • stowarzyszenia utworzone przez co najmniej jeden podmiot prawa publicznego,
 • podmioty ustanowione na mocy prawa prywatnego, posiadające osobowość prawną,
 • organizacje międzynarodowe działające na mocy prawa krajowego dowolnego państwa na obszarze objętym Programem.

Obszar Programu obejmuje: Danię, Niemcy (wybrane regiony), Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię, Szwecję, Norwegię, Rosję (wybrane obwody) oraz Białoruś.

Celem strategicznym Programu jest wzmocnienie zintegrowanego rozwoju terytorialnego i współpracy na rzecz bardziej innowacyjnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego Regionu Morza Bałtyckiego.

W drugim naborze nadal obowiązuje dwuetapowa procedura naboru wniosków. Etap I (złożenie tzw. not koncepcyjnych) zakończy się 1 czerwca 2016 r. Zamknięcie II etapu (termin złożenia pełnych formularzy aplikacyjnych) planowane jest na koniec stycznia 2017 r. Najlepsze projekty zostaną wybrane na posiedzeniu Komitetu Monitorującego, które odbędzie się w maju 2017 r.

Nabór wniosków jest otwarty dla wszystkich Celów Szczegółowych Programu, w ogłoszeniu konkursowym podkreślono jednak szczególną otwartość na projekty w ramach następujących Celów:

 • 1.2 Inteligentne specjalizacje,
 • 1.3 Innowacje nietechnologiczne,
 • 2.2 Energia odnawialna,
 • 2.3 Efektywność energetyczna,
 • 2.4 Niebieski wzrost,
 • 3.2 Dostępność obszarów peryferyjnych,
 • 3.5 Mobilność miejska.

Dodatkowe informacje na temat naboru wniosków dostępne są na oficjalnej stronie Programu http://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/launching-2nd-call-2016.html.

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu w Rostocku oferuje możliwość konsultacji projektowych w formie pisemnej lub poprzez Skype. Zapytania o możliwość konsultacji należy przesyłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Możliwość poszukiwania partnerów oraz wymiany pomysłów projektowych oferuje także grupa na portalu LinkedIn dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/grps?gid=6754612.

W Polsce informacji na temat Programu udziela Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 ulokowany w Departamencie Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju: tel. 32 253 90 08; e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachęcamy również do konsultowania propozycji projektowych oraz poszukiwania partnerstwa przy wsparciu punktu kontaktowego Europejskiej Współpracy Terytorialnej (programów transnarodowych i międzyregionalnego) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 521 93 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.