Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dotacje w programie mogą ubiegać się m.in:

  • władze i instytucje publiczne,
  • dostawcy usług,
  • ośrodki transferu technologii, agencje regionalne, stowarzyszenia osób prawnych,
  • instytucje doradcze, wyższe uczelnie, organizacje badawcze,
  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorstwa.

Z kim można współpracować?

Partnerzy Programu mogą pochodzić z 9 krajów Regionu Morza Bałtyckiego :

- Danii, obszar całego państwa;
- Estonii, obszar całego państwa;
- Finlandii, obszar całego państwa;
- Łotwy, obszar całego państwa;
- Litwy, obszar całego państwa;
- Polski, obszar całego państwa;
- Niemiec - landy: Berlin, Brandenburgia, Brema, Hamburg, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Schleswig-Holsztyn i Lüneburg;
- Szwecji, obszar całego państwa;
- Norwegii - okręgi:   Innlandet, Trøndelag, Oslo og Viken, Agder og Sør-Østlandet, Vestlandet

BSR

Minimalne partnerstwo obejmuje trzy instytucje z przynajmniej trzech krajów objętych Programem. Średnia liczba partnerów w dotychczasowych projektach to 16. Wskazane jest zaangażowanie w projekt szczebli decyzyjnych i wykonawczych, adekwatnych do wagi podejmowanych działań.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Celem ogólnym, wyznaczającym ramy Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027 jest  „Wdrażanie –przez współpracę transnarodową -korzystnych dla mieszkańców całego regionu Morza Bałtyckiego rozwiązań w zakresie innowacji, inteligentnego gospodarowania wodą i neutralności klimatycznej”.

Priorytety Programu obejmują:

Priorytet 1. Innowacyjne społeczeństwa

1.1 Odporne gospodarki i społeczności

1.2 Usługi publiczne odpowiadające na potrzeby mieszkańców

W ramach priorytetu wspierane będą działania podnoszące zdolność reagowania na zewnętrzne czynniki zaburzające, takie jak poważne recesje i kryzysy finansowe, pogorszenie koniunktury w poszczególnych branżach lub poważne kryzysy natury zdrowotnej. Program zachęca do działań, które pomagają unikać niepożądanych wpływów zewnętrznych, przetrwać je lub szybko się z nich otrząsnąć (cel 1.1).  Wspierane będą również działania usprawniające procesy organizacyjne w celu zaspokojenia potrzeb publicznych oraz świadczenia mniej zbiurokratyzowanych i bardziej efektywnych kosztowo usług publicznych (cel 1.2).

Priorytet 2: Społeczeństwa rozważnie korzystające z wody

2.1 Zrównoważone wody

2.2 Niebieska gospodarka

W tym priorytecie Program będzie wspierać działania poprawiające stan wód w regionie i wprowadzające bardziej zrównoważone zarządzanie nimi. Wody te obejmują Morze Bałtyckie, wody przybrzeżne i wody śródlądowe takie, jak rzeki, jeziora i wody gruntowe (cel 2.1).  Na wsparcie mogą liczyć także  działania na rzecz zrównoważonego wykorzystania wód słodkich i morskich oraz zasobów morskich w rozwoju innowacyjnych firm w całym regionie, w sektorach takich jak: akwakultura, niebieska biotechnologia, żegluga, rybołówstwo oraz turystyka przybrzeżną i morską (cel 2.2).

Priorytet 3. Społeczeństwa neutralne dla klimatu

3.1 Gospodarka o obiegu zamkniętym

3.2 Transformacja energetyczna

3.3 Inteligentna zielona mobilność

W celu 3.1 Program wspierać będzie działania ułatwiające przejście w wykorzystaniu zasobów od metody liniowej do obiegu zamkniętego. Oznacza to jak najdłuższe użytkowanie produktów i materiałów. W ramach celu 3.2 o wsparcie będą mogły ubiegać się działania na rzecz dekarbonizacji systemów energetycznych w regionie w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Program zachęca również do podejmowania działań opracowujących i testujących rozwiązania na rzecz zwiększenia produkcji energii odnawialnej z lokalnie dostępnych zasobów. Cel 3.3 umożliwi wsparcie działań zapewniających płynny przepływ osób i towarów na obszarach miejskich i wiejskich oraz między nimi, oszczędzając jednocześnie zasoby poprzez zwiększanie wydajności, integrację różnych rodzajów transportu i przyspieszenie cyfryzacji.

Priorytet 4. Zarządzanie współpracą

Cel 4.1 Platformy projektów

Cel 4.2 Zarządzanie makroregionalne

Priorytet wspierać będzie współpracę projektów finansowanych przez UE na platformach projektowych. Działania te w uporządkowany sposób przekazują wyniki wielu projektów finansowanych z różnych programów UE interesariuszom w regionie Morza Bałtyckiego. Pokazują, w jaki sposób różne wyniki wzajemnie się uzupełniają wykorzystując synergie między funduszami UE (cel 4.1).  Program wspierać będzie również działania na rzecz wdrażania i wzmacniania wysiłków związanych z zarządzaniem i polityką informacyjną w zakresie Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) – cel 4.2.

Kwestie finansowe:

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFFR), który wynosi blisko 251 mln EUR oraz 5 mln budżetu Norwegii. Poziom dofinansowania to  80% dla wszystkich beneficjentów.

Kto odpowiada za realizację programu?

Za realizację Programu odpowiada Instytucja Zarządzająca, którą jest Investitionsbank Schleswig-Holstein, z siedzibą w Kilonii w Niemczech. Instytucją odpowiedzialną za współpracę z zainteresowanymi realizacją projektów oraz organizacjami, które te projekty już realizują jest Wspólny Sekretariat Techniczny Programu, z siedzibą w Rostocku (Niemcy).

Szczegółowe informacje

Strona internetowa Programu www.interreg-baltic.eu. Poszukiwanie partnerów projektowych jest możliwe za pośrednictwem  platformy dostępnej pod linkiem:   https://matchmaking.interreg-baltic.eu/landingpage/. Językiem programu jest angielski.

Konsultacje pomysłów projektowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. +48 89 521 93 24

IBSR LOGO Standard 2022