Instytut Szwedzki uruchomił nabór dotyczący wsparcia finansowego na przygotowanie projektów (seed funding), które wpisują się w cele Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego.

Nabór potrwa do 13 lutego 2018 r. Dofinansowanie otrzymają projekty, które posiadają szwedzkiego partnera wiodącego. Wysokość dofinansowania może wynieść od 100 tys. do 500 tys. koron szwedzkich, czyli ponad 200 tys. PLN. Wkład własny w projekcie powinien wynosić minimum 10 %.  Czas trwania projektu powinien wynosić do 1,5 roku. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do końca maja 2018 r.

Założenia projektu powinny być bezpośrednio związane z głównymi celami Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (ochrona morza, rozwój połączeń w regionie, wzrost dobrobytu ).

Wsparcie kierowane jest przede wszystkim do takich instytucji jak: organizacje pozarządowe,  przedsiębiorstwa, instytucje samorządowe, instytucje szkolnictwa wyższego i instytuty badawcze, organizacje międzyrządowe, organizacje biznesowe i handlowe, agencje rządowe.

O środki ubiegać się mogą partnerzy z państw Regionu Morza Bałtyckiego i dodatkowo tzw. państw Partnerstwa Wschodniego, zasięg geograficzny wsparcia obejmuje:  Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Danię, Estonię, Finlandię, Gruzję, Niemcy, Łotwę, Litwę, Mołdawię, Polskę, Federację Rosyjską, Szwecję oraz Ukrainę.  

Szczegóły dla aplikantów dostępne są na stronie Instytutu Szwedzkiego :

https://si.se/en/apply/funding-grants/pi/

Zachęcamy do zainteresowania się naborem i aplikowania o środki Instytutu Szwedzkiego.